Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
011
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 2ο έτος
Βλάχος Θεόδωρος
TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Διάλεξη
2ο έτος
Ζήβας Αντώνης
VIS431 Φωτογραφία ΙΙ Εργαστηριακό
4ο έτος
Ζήβας Αντώνης
VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI Εργαστηριακό
4ο έτος
Δραγώνα Δάφνη
THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Διάλεξη
4ο έτος
Βλάχος Θεόδωρος
VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Διάλεξη, Φροντιστήριο
10:00
11:00 --- ---
12:00 3ο έτος
Μηλιαρέση Ιωάννα
AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Διάλεξη
--- 4ο έτος
Χάλκου Μαρία
THE804 Ελληνικός Κινηματογράφος Διάλεξη
---
13:00 --- --- ---
14:00 --- --- --- ---
15:00 --- 3ο έτος
Ζήβας Αντώνης
VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ Εργαστηριακό
3ο έτος
Ραφτόπουλος Φώτιος
VIS634 Γλυπτική I Εργαστηριακό
--- 2ο έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Διάλεξη
16:00 4ο έτος
Κομιανός Βασίλης
AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Διάλεξη
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
AUD820 Ηχητική Επένδυση Εικόνας Εργαστηριακό
17:00 ---
18:00 --- 3ο έτος
Χάλκου Μαρία
THE607 Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου Διάλεξη
--- 2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία Διάλεξη
---
19:00 --- --- ---
20:00 --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα Εκδηλώσεων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- --- --- -x- -x-
10:00 -x- --- --- -x- -x-
11:00 -x- 2ο έτος
Μαρίνη Χαρίκλεια
AVA448 Τοποειδική Παράσταση Διάλεξη, Εργαστήριο
1ο έτος
Ζάννος Ιωάννης, Μαρίνη Χαρίκλεια
AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες (Y) Διάλεξη, Εργαστηριακό
--- -x-
12:00 -x- --- -x-
13:00 -x- --- -x-
14:00 -x- -x- -x- --- ---
15:00 -x- -x- -x- --- ---
16:00 -x- -x- -x- --- ---
17:00 -x- -x- -x- --- ---
18:00 -x- -x- -x- --- ---
19:00 --- -x- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΑΜΦ1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΑΜΦ2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- 2ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα Διάλεξη, Εργαστήριο
---
15:00 --- --- --- ---
16:00 --- --- --- ---
17:00 --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εργ. Ήχου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- 4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική Διάλεξη
---
15:00 --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- 4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα Διάλεξη
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική Εργαστήριο
19:00 --- --- ---
20:00 --- --- --- 4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα Εργαστηριακό
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εργ. Σχεδίου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 2ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία
VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Φροντιστήριο
--- --- --- ---
12:00 --- --- --- ---
13:00 --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 Β1
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Φροντιστήριο
--- --- --- ---
16:00 2ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία
VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Διάλεξη
--- --- ---
17:00 --- --- ---
18:00 --- Β2, Β3
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Φροντιστήριο
--- --- ---
19:00 --- --- 1ο έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) Εργαστηριακό
---
20:00 --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΑΒΜ 2.39
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- --- -x- -x- -x-
13:00 --- 1ο έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα
THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) Διάλεξη
2ο έτος
Χαμαλίδη Έλενα
THE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι (Y) Διάλεξη
-x- ---
14:00 --- --- ---
15:00 --- -x- 2ο έτος
Παναγόπουλος Ιάκωβος
AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης Διάλεξη, Εργαστήριο
-x- ---
16:00 --- -x- -x- ---
17:00 --- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- --- -x- -x-
19:00 -x- --- --- -x- -x-
20:00 -x- --- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΑΒΜ 2.43
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- --- ---
10:00 -x- -x- -x- -x- ---
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- ---
14:00 -x- --- -x- -x- ---
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 --- -x- -x- -x- -x-
17:00 --- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- --- -x- -x-
19:00 -x- -x- --- -x- -x-
20:00 -x- -x- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΑΒΜ 2.44
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- --- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 --- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 --- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΑΒΜ 2.45
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- 1ο έτος
Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Διάλεξη, Φροντιστήριο
-x-
10:00 -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- --- -x-
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- 3ο έτος
Δραγώνα Δάφνη
THE603 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης (Y) Διάλεξη
1ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική (Y) Διάλεξη, Εργαστηριακό
16:00 -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- --- ---
19:00 -x- -x- -x- -x- ---
20:00 -x- -x- -x- -x- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΙΣΤ1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 --- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΙΣΤ4
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΙΣΤ5
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- ---
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΙΣΤ6
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- --- -x- ---
19:00 -x- -x- --- -x- ---
20:00 -x- -x- --- -x- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- --- --- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 --- -x- -x- -x- -x-
12:00 --- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- --- ---
14:00 -x- --- --- --- ---
15:00 --- -x- --- --- ---
16:00 -x- -x- -x- --- ---
17:00 -x- --- -x- -x- -x-
18:00 --- --- 1ο έτος
Χαμαλίδη Έλενα
THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης (Y) Διάλεξη
-x- -x-
19:00 --- -x- -x- -x-
20:00 --- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΠ1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- 1ο έτος
Μωραΐτη Ελένη
Αγγλικά Διάλεξη
--- ---
10:00 --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΠ2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- -x- --- -x-
10:00 --- --- -x- --- -x-
11:00 --- -x- --- --- ---
12:00 --- -x- --- --- ---
13:00 --- --- -x- --- ---
14:00 --- --- -x- --- ---
15:00 --- -x- --- -x- ---
16:00 --- -x- --- -x- ---
17:00 --- -x- --- -x- ---
18:00 --- -x- --- -x- ---
19:00 --- --- --- -x- ---
20:00 --- --- --- -x- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΠ3
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- --- -x- -x- -x-
12:00 -x- --- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- --- 1ο έτος
Ζήβας Αντώνης
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία (Y) Διάλεξη
--- -x-
16:00 -x- --- --- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- ---
20:00 -x- -x- -x- -x- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥΚ1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 3ο έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα
THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι
3ο έτος
Ασλανίδη Μαρία
THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ
AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Κατερέλος Διονύσιος
AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Διάλεξη, Εργαστηριακό
2ο έτος
Μαλακασιώτη Αγγελική
VIS430 Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα Διάλεξη, Εργαστηριακό
10:00
11:00
12:00 4ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
AUD821 Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου Εργαστηριακό
3ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Διάλεξη
3ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Φροντιστήριο
--- 3ο έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
VIS630 Τριδιάστατα Γραφικά Εργαστηριακό
13:00 ---
14:00 --- --- ---
15:00 2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς
TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Εργαστηριακό
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φώτιος
VIS834 Ψηφιακή Γλυπτική I Διάλεξη
4ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
AVA843 Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων Διάλεξη
1ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα
THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) Φροντιστήριο
3ο έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
THE601 Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων Εργαστηριακό
16:00
17:00 2ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Εργαστηριακό
18:00 2ο έτος
Τσιρίδου Τάνια
AVA445 Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας Εργαστηριακό
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ
THE805/EDU232 Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση Διάλεξη
3ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Παναγόπουλος Ιάκωβος
THE608/EDU234 Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές Διάλεξη
---
19:00 3ο έτος
Κατερέλος Διονύσιος
AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Εργαστήριο, Φροντιστήριο
2ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Εργαστήριο
20:00 ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥΚ2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 Β3
Μηλιώτης Γεώργιος
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο
4ο έτος
Τσιρίδου Τάνια, Ονοράτου Νταλίλα
THE806 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών Διάλεξη, Φροντιστήριο
--- --- 3ο έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
VIS632 Εικονογράφηση Κόμικ Εργαστηριακό
10:00 --- ---
11:00 --- 2ο έτος
Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος
TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Εργαστηριακό
--- Β1
Λάμπουρα Σταματέλλα
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο
12:00 --- 4ο έτος
Παναγόπουλος Ιάκωβος
AVA841 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου Εργαστήριο
---
13:00 --- --- --- 2ο έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Εργαστηριακό
14:00 3ο έτος
Μηλιαρέση Ιωάννα
AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστήριο
--- ---
15:00 --- --- --- 4ο έτος
Μαλακασιώτη Αγγελική
VIS835 Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις Διάλεξη, Εργαστηριακό
16:00 Β2
Λάμπουρα Σταματέλλα
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y) Εργαστήριο
--- --- ---
17:00 --- --- ---
18:00 3ο έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα
TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Διάλεξη, Εργαστηριακό
--- --- --- ---
19:00 --- 4ο έτος
Κομιανός Βασίλης
AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Εργαστήριο
--- ---
20:00 --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥΚ3
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- 3ο έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
VIS632 Εικονογράφηση Κόμικ Εργαστηριακό
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ
EDU231 Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις Διάλεξη
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ
EDU233 Τεχνολογίες Επαύξησης στη σχολική διδακτέα ύλη Διάλεξη
--- ---
16:00 --- --- ---
17:00 --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή