Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εαρινού 2020-2021 [15/02/2020 - 28/05/2020]
Διδάσκοντες: http://leonardo.ionio.gr/wiki/departments:avarts:orologio:zoom
Φοιτητές: http://leonardo.ionio.gr/wiki/departments:avarts:orologio:zoom-howto

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αργυροκαστρίτη Μ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- Β3
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
-x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 Β1
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
-x- -x- -x- -x-
17:00 -x- Β2
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
-x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ασλανίδη Μ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- --- --- -x- ---
10:00 -x- --- --- -x- ---
11:00 -x- 2ο έτος
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Διάλεξη]
--- -x- -x-
12:00 --- --- -x- -x-
13:00 --- --- -x- -x-
14:00 --- --- --- -x- -x-
15:00 --- --- --- -x- -x-
16:00 --- --- --- -x- -x-
17:00 --- --- --- -x- -x-
18:00 -x- --- --- -x- -x-
19:00 -x- --- --- -x- -x-
20:00 -x- --- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βαλιανάτος Θ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- --- ---
13:00 -x- -x- -x- --- 3ο έτος
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Εργαστηριακό]
14:00 -x- -x- -x- 3ο έτος
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά [Εργαστηριακό]
15:00 -x- -x- -x- ---
16:00 -x- -x- -x- --- ---
17:00 -x- -x- -x- --- ---
18:00 -x- -x- -x- --- ---
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βερύκιος Σ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 3ο έτος
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
--- --- --- 1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
10:00 --- --- ---
11:00 --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βλάχος Θ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 2ο έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
-x- -x- -x- 4ο έτος
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
10:00 -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- 4ο έτος
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Φροντιστήριο]
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Γιαννακουλόπουλος Α
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
2ο έτος
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
-x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δεληγιάννης Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Διάλεξη]
--- --- 3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Διάλεξη]
---
17:00 Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
--- --- ---
18:00 --- --- Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ζάννος Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
10:00 --- --- --- ---
11:00 2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
--- --- --- ---
12:00 --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- 4ο έτος
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
15:00 --- --- --- ---
16:00 --- --- --- ---
17:00 --- --- --- -x- ---
18:00 --- --- --- -x- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ζήβας Α
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 --- --- -x- -x- -x-
11:00 --- --- -x- -x- -x-
12:00 --- --- -x- -x- -x-
13:00 1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
--- -x- -x- -x-
14:00 --- -x- -x- -x-
15:00 --- -x- -x- -x-
16:00 --- --- -x- -x- -x-
17:00 --- --- -x- -x- -x-
18:00 --- --- -x- -x- -x-
19:00 --- --- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Καϊμάρα Ξ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
--- --- --- ---
18:00 --- --- Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κατερέλος Δ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- 3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Εργαστήριο]
-x-
11:00 -x- -x- --- 3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Φροντιστήριο]
12:00 -x- -x- --- ---
13:00 -x- -x- --- --- ---
14:00 -x- -x- --- --- ---
15:00 -x- -x- --- --- ---
16:00 -x- -x- --- --- ---
17:00 -x- -x- --- --- ---
18:00 -x- -x- --- --- ---
19:00 -x- -x- 3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Διάλεξη]
--- ---
20:00 -x- -x- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κοζομπόλης Στ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- 1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
--- --- ---
10:00 --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κόκκαλης Ν
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- 2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
--- 2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
-x-
10:00 -x- --- -x-
11:00 -x- --- --- -x-
12:00 -x- --- --- --- -x-
13:00 -x- --- --- --- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κολοκυθά Χ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 --- -x- -x- -x- 4ο έτος
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Διάλεξη]
18:00 --- -x- -x- -x-
19:00 --- -x- -x- -x- 4ο έτος
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Εργαστηριακό]
20:00 --- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κομιανός Β
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- --- --- -x- -x-
10:00 -x- --- --- -x- -x-
11:00 -x- --- --- -x- -x-
12:00 -x- --- --- -x- -x-
13:00 -x- --- --- -x- -x-
14:00 4ο έτος
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Διάλεξη]
--- --- -x- -x-
15:00 --- --- -x- -x-
16:00 4ο έτος
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Εργαστηριακό]
--- Β1, Β3
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
-x- -x-
17:00 Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
2ο έτος
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
-x- -x-
18:00 -x- --- -x- -x-
19:00 -x- --- -x- -x-
20:00 -x- --- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κρίγκα Μ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
4ο έτος
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Διάλεξη]
--- ---
10:00 --- --- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
4ο έτος
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Εργαστηριακό]
--- ---
11:00 --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Διάλεξη]
--- --- ---
17:00 --- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Φροντιστήριο]
--- --- ---
18:00 --- --- --- ---
19:00 --- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Εργαστηριακό]
--- --- ---
20:00 --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λάμπουρα Σ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
--- Δ1
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
-x- -x-
11:00 1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Β2, Β4
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
-x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- --- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λέκκας Μ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- --- --- -x-
10:00 -x- -x- --- --- -x-
11:00 -x- -x- --- --- -x-
12:00 -x- -x- 3ο έτος
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Διάλεξη]
--- -x-
13:00 -x- -x- --- -x-
14:00 -x- -x- --- --- -x-
15:00 -x- -x- --- --- -x-
16:00 -x- -x- --- --- -x-
17:00 -x- -x- --- 1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
-x-
18:00 -x- -x- --- -x-
19:00 -x- -x- --- 2ο έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]
-x-
20:00 -x- -x- --- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λουφόπουλος Α
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- --- -x-
13:00 -x- --- --- --- -x-
14:00 -x- --- --- 4ο έτος
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Εργαστηριακό]
-x-
15:00 -x- --- --- -x-
16:00 -x- --- --- -x- -x-
17:00 -x- -x- 4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Διάλεξη]
-x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- 4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Διάλεξη]
-x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μαλακασιώτη Α.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 4ο έτος
VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Διάλεξη]
-x- 2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Διάλεξη]
-x- -x-
19:00 4ο έτος
VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Εργαστηριακό]
-x- 2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Εργαστηριακό]
-x- -x-
20:00 -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μεσσηνέζης Λ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- --- --- 4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Εργαστηριακό]
-x-
11:00 -x- --- --- 4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
-x-
12:00 -x- --- --- -x-
13:00 -x- --- --- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μηλιαρέση Ι.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- 3ο έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
17:00 -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- 3ο έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Διάλεξη]
19:00 -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μηλιώτης Γ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- Δ2
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
12:00 -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μητσάνη Χ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- 3ο έτος
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Διάλεξη]
--- --- ---
11:00 -x- -x- --- ---
12:00 -x- --- -x- --- ---
13:00 -x- --- -x- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- Β4
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
16:00 --- --- 3ο έτος
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Εργαστηριακό]
---
17:00 --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ονοράτου Ν.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 --- Τσιρίδου Τ, Ονοράτου Ν.
4ο έτος
THE848 - Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών [Διάλεξη]
--- -x- ---
12:00 3ο έτος
THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι [Διάλεξη]
--- -x- 1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
13:00 --- --- -x-
14:00 --- --- --- -x- ---
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παναγόπουλος Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
--- --- --- ---
19:00 --- --- --- ---
20:00 2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
--- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παναγόπουλος Μ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]
--- 2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]
--- ---
15:00 --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- -x- --- ---
18:00 --- --- -x- -x- ---
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πανδή Ν.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
--- --- --- ---
18:00 --- --- Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παπαδοπούλου Α
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 ΠΠΕΤΤΗΧΕ
EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Διάλεξη]
--- -x- -x- -x-
16:00 --- -x- -x- -x-
17:00 ΠΠΕΤΤΗΧΕ
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
--- -x- -x- -x-
18:00 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
-x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x-
20:00 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
-x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ραφτόπουλος Φ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- --- -x- -x-
10:00 -x- -x- --- -x- -x-
11:00 -x- -x- --- -x- -x-
12:00 -x- --- --- -x- -x-
13:00 -x- --- --- -x- -x-
14:00 -x- 4ο έτος
VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ [Διάλεξη]
--- -x- -x-
15:00 -x- --- -x- -x-
16:00 -x- --- -x- -x-
17:00 -x- --- -x- -x- -x-
18:00 -x- --- -x- -x- -x-
19:00 -x- --- -x- -x- -x-
20:00 -x- --- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τηλιγάδης Κ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
4ο έτος
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Διάλεξη]
-x- -x-
10:00 -x- -x- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
4ο έτος
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Εργαστηριακό]
-x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- --- --- -x- -x-
13:00 -x- --- --- -x- -x-
14:00 -x- --- --- -x- -x-
15:00 -x- --- --- -x- -x-
16:00 -x- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Διάλεξη]
--- -x- -x-
17:00 -x- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Φροντιστήριο]
-x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Εργαστηριακό]
-x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τραπέρας Δ.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 3ο έτος
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Εργαστήριο]
--- --- 3ο έτος
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Διάλεξη]
---
20:00 --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τσιρίδου Τ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- Τσιρίδου Τ, Ονοράτου Ν.
4ο έτος
THE848 - Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών [Διάλεξη]
--- --- -x-
12:00 -x- --- --- -x-
13:00 -x- --- --- --- -x-
14:00 -x- --- --- 2ο έτος
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
-x-
15:00 -x- --- --- -x-
16:00 -x- --- --- --- -x-
17:00 -x- --- --- --- -x-
18:00 -x- --- --- --- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Φλώρος Αγγ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- --- --- --- -x-
12:00 -x- --- 4ο έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Διάλεξη]
--- -x-
13:00 -x- --- --- -x-
14:00 -x- --- 4ο έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Εργαστηριακό]
--- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Χάλκου Μ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- --- -x- --- -x-
13:00 -x- --- -x- --- -x-
14:00 -x- --- -x- --- -x-
15:00 -x- --- -x- --- -x-
16:00 -x- --- -x- --- -x-
17:00 -x- --- -x- --- -x-
18:00 -x- --- -x- 4ο έτος
THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
-x-
19:00 -x- --- -x- -x-
20:00 -x- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Χαμαλίδη Ε
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- 3ο έτος
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
-x-
10:00 -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- --- 1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
-x-
12:00 -x- -x- --- --- -x-
13:00 -x- -x- --- --- -x-
14:00 -x- -x- --- --- -x-
15:00 -x- -x- --- --- -x-
16:00 -x- -x- 2ο έτος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
-x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- --- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή