Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εαρινού 2020-2021 [15/02/2020 - 28/05/2020]
Διδάσκοντες: http://leonardo.ionio.gr/wiki/departments:avarts:orologio:zoom
Φοιτητές: http://leonardo.ionio.gr/wiki/departments:avarts:orologio:zoom-howto

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Λέκκας Μ
---
18:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Λέκκας Μ
---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Ζάννος Ι
10:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Ζάννος Ι
11:00
[Εργαστήριο]
2ο έτος
Ζάννος Ι
--- --- --- ---
12:00
[Εργαστήριο]
2ο έτος
Ζάννος Ι
--- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD421 - Μουσική Μορφολογία
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Λέκκας Μ
---
20:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Λέκκας Μ
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Λέκκας Μ
--- ---
13:00 --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Λέκκας Μ
--- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- ---
[Εργαστήριο]
3ο έτος
Μηλιαρέση Ι.
17:00 --- --- --- ---
[Εργαστήριο]
3ο έτος
Μηλιαρέση Ι.
18:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Μηλιαρέση Ι.
19:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Μηλιαρέση Ι.
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
3ο έτος
Κατερέλος Δ.
---
11:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
3ο έτος
Κατερέλος Δ.
[Φροντιστήριο]
3ο έτος
Κατερέλος Δ.
12:00 --- --- --- ---
[Φροντιστήριο]
3ο έτος
Κατερέλος Δ.
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Κατερέλος Δ.
--- ---
20:00 --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Κατερέλος Δ.
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
---
15:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ζάννος Ι
15:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ζάννος Ι
16:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ζάννος Ι
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Μεσσηνέζης Λ.
---
12:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Μεσσηνέζης Λ.
---
13:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Μεσσηνέζης Λ.
---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
--- ---
20:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Μεσσηνέζης Λ.
---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
--- ---
18:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
--- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00
[Διάλεξη]
2ο έτος
Παναγόπουλος Ι
--- --- --- ---
19:00
[Διάλεξη]
2ο έτος
Παναγόπουλος Ι
--- --- --- ---
20:00
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Παναγόπουλος Ι
--- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Τσιρίδου Τ
---
15:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Τσιρίδου Τ
---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Μητσάνη Χ.
--- --- ---
11:00 ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Μητσάνη Χ.
--- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Μητσάνη Χ.
--- ---
17:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Μητσάνη Χ.
--- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
---
17:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
---
18:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- --- ---
17:00 ---
[Φροντιστήριο]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- --- ---
18:00 ---
[Φροντιστήριο]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- --- ---
19:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- --- ---
20:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
10:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
11:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Φλώρος Αγγ
--- ---
13:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Φλώρος Αγγ
--- ---
14:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Φλώρος Αγγ
--- ---
15:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Φλώρος Αγγ
--- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00
[Διάλεξη]
4ο έτος
Κομιανός Β
--- --- --- ---
15:00
[Διάλεξη]
4ο έτος
Κομιανός Β
--- --- --- ---
16:00
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Κομιανός Β
--- --- --- ---
17:00
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Κομιανός Β
--- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00
[Διάλεξη]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- --- ---
16:00
[Διάλεξη]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00
[Διάλεξη], [Εργαστήριο]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- --- ---
18:00
[Διάλεξη], [Εργαστήριο]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- --- ---
19:00
[Διάλεξη], [Εργαστήριο]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- --- ---
20:00
[Διάλεξη], [Εργαστήριο]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00
[Διάλεξη]
1ο έτος
Λάμπουρα Σ
--- --- --- ---
11:00
[Φροντιστήριο]
1ο έτος
Λάμπουρα Σ
[Εργαστήριο]
Β2, Β4
Λάμπουρα Σ
--- --- ---
12:00 ---
[Εργαστήριο]
Β2, Β4
Λάμπουρα Σ
--- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- ---
[Εργαστήριο]
Β1, Β3
Κομιανός Β
--- ---
17:00 --- ---
[Εργαστήριο]
Β1, Β3
Κομιανός Β
--- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
--- --- ---
18:00 ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
--- --- ---
19:00 ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
--- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00
[Διάλεξη]
2ο έτος
Βλάχος Θ
--- --- --- ---
10:00
[Διάλεξη]
2ο έτος
Βλάχος Θ
---
[Εργαστηριακό]
Δ1
Λάμπουρα Σ
--- ---
11:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
Δ1
Λάμπουρα Σ
---
[Εργαστηριακό]
Δ2
Μηλιώτης Γ
12:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
Δ2
Μηλιώτης Γ
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00
[Διάλεξη]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
--- ---
15:00
[Διάλεξη]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
--- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
--- --- --- ---
17:00
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
--- --- --- ---
18:00
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
--- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
---
10:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
---
11:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ονοράτου Ν.
13:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ονοράτου Ν.
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Χαμαλίδη Ε
--- ---
17:00 --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Χαμαλίδη Ε
--- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Ασλανίδη Μ.
--- --- ---
12:00 ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Ασλανίδη Μ.
--- --- ---
13:00 ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Ασλανίδη Μ.
--- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Χαμαλίδη Ε
--- ---
10:00 --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Χαμαλίδη Ε
--- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
14:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Ονοράτου Ν.
--- --- --- ---
13:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Ονοράτου Ν.
--- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00
[Εργαστήριο]
3ο έτος
Τραπέρας Δ.
--- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Τραπέρας Δ.
---
20:00
[Εργαστήριο]
3ο έτος
Τραπέρας Δ.
--- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Τραπέρας Δ.
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Κολοκυθά Χ.
18:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Κολοκυθά Χ.
19:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Κολοκυθά Χ.
20:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Κολοκυθά Χ.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- ---
19:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- ---
20:00 ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
--- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Χάλκου Μ
---
19:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Χάλκου Μ
---
20:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Χάλκου Μ
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE848 - Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Τσιρίδου Τ, Ονοράτου Ν.
--- --- ---
12:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Τσιρίδου Τ, Ονοράτου Ν.
--- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
1ο έτος
Βερύκιος Σ
10:00 --- ---
[Φροντιστήριο]
Β3
Αργυροκαστρίτη Μ.
---
[Εργαστηριακό]
1ο έτος
Βερύκιος Σ
11:00 --- ---
[Φροντιστήριο]
Β3
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- ---
[Φροντιστήριο]
Β4
Μητσάνη Χ.
16:00
[Φροντιστήριο]
Β1
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- --- ---
[Φροντιστήριο]
Β4
Μητσάνη Χ.
17:00
[Φροντιστήριο]
Β1
Αργυροκαστρίτη Μ.
---
[Φροντιστήριο]
Β2
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- ---
18:00 --- ---
[Φροντιστήριο]
Β2
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ζήβας Α
--- --- --- ---
14:00
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ζήβας Α
--- --- --- ---
15:00
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ζήβας Α
--- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
--- ---
19:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
--- ---
20:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
---
[Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
---
10:00 ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
---
[Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
---
11:00 --- --- ---
[Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
---
15:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
--- --- --- ---
10:00
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
--- --- --- ---
11:00
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
--- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS634 - Γλυπτική Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
10:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
11:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
12:00 --- --- --- ---
[Φροντιστήριο]
4ο έτος
Βλάχος Θ
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φ.
--- --- ---
15:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φ.
--- --- ---
16:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φ.
--- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00
[Διάλεξη]
4ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
--- --- --- ---
19:00
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
--- --- --- ---
20:00
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
--- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αγγλικά ΙΙ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Κοζομπόλης Στ.
--- --- ---
10:00 ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Κοζομπόλης Στ.
--- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή