Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Β1 Αυτόματο Υποτμήμα Β2 Αυτόματο Υποτμήμα Β3 Αυτόματο Υποτμήμα Β4 Αυτόματο Υποτμήμα Δ1 Αυτόματο Υποτμήμα Δ2 Αυτόματο Υποτμήμα 3ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα 4ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα 5ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
09:00 --- --- --- --- 2ο έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
Βλάχος Θ
2ο έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
Βλάχος Θ
3ο έτος
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
--- --- ---
10:00 1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Λάμπουρα Σ
--- --- ---
11:00 1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Λάμπουρα Σ
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
Ζάννος Ι
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
Ζάννος Ι
--- --- ---
12:00 --- --- --- --- 3ο έτος
THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
--- --- ---
13:00 1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
--- --- --- --- ---
14:00 2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Μ
2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Μ
--- 4ο έτος
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Διάλεξη]
Κομιανός Β
--- ---
15:00 --- --- ΠΠΕΤΤΗΧΕ
EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
16:00 Β1
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- --- --- --- --- 3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Διάλεξη]
Δεληγιάννης Ι
4ο έτος
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Εργαστηριακό]
Κομιανός Β
---
17:00 --- --- --- --- --- 3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
--- ΠΠΕΤΤΗΧΕ
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
Παπαδοπούλου Α
18:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Ι
2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Ι
4ο έτος
VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Διάλεξη]
Μαλακασιώτη Α.
---
19:00 --- --- --- --- 3ο έτος
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Εργαστήριο]
Τραπέρας Δ.
4ο έτος
VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Εργαστηριακό]
Μαλακασιώτη Α.
---
20:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Ι
2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Ι
---
Τ
ρ
ί
τ
η
09:00 1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
Κοζομπόλης Στ.
1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
Κοζομπόλης Στ.
1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
Κοζομπόλης Στ.
1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
Κοζομπόλης Στ.
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
Κόκκαλης Ν
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
Κόκκαλης Ν
--- --- --- ---
10:00 3ο έτος
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Διάλεξη]
Μητσάνη Χ.
--- --- ---
11:00 --- Β2, Β4
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Λάμπουρα Σ
--- Β2, Β4
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Λάμπουρα Σ
2ο έτος
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Διάλεξη]
Ασλανίδη Μ.
2ο έτος
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Διάλεξη]
Ασλανίδη Μ.
4ο έτος
THE848 - Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών [Διάλεξη]
Τσιρίδου Τ, Ονοράτου Ν.
--- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- 4ο έτος
VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ [Διάλεξη]
Ραφτόπουλος Φ.
--- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Διάλεξη]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
17:00 --- --- --- --- 2ο έτος
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
2ο έτος
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Φροντιστήριο]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- --- ---
18:00 --- --- --- --- 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
--- 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
19:00 --- --- --- --- 3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Εργαστηριακό]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
---
20:00 --- --- --- --- --- --- 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Παπαδοπούλου Α
--- 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Παπαδοπούλου Α
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
09:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
4ο έτος
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Διάλεξη]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
10:00 --- --- Β3
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- Δ1
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
Λάμπουρα Σ
--- 4ο έτος
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Εργαστηριακό]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
4ο έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Διάλεξη]
Φλώρος Αγγ
--- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- 2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Μ
2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Μ
--- 4ο έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Εργαστηριακό]
Φλώρος Αγγ
--- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- ---
16:00 Β1, Β3
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Κομιανός Β
--- Β1, Β3
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Κομιανός Β
--- 2ο έτος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
2ο έτος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
3ο έτος
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Εργαστηριακό]
Μητσάνη Χ.
--- --- ---
17:00 Β2
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- 4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Διάλεξη]
Λουφόπουλος Α
--- ---
18:00 --- --- --- 2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Διάλεξη]
Μαλακασιώτη Α.
2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Διάλεξη]
Μαλακασιώτη Α.
--- --- ---
19:00 --- --- --- --- 2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Εργαστηριακό]
Μαλακασιώτη Α.
2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Εργαστηριακό]
Μαλακασιώτη Α.
3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Διάλεξη]
Κατερέλος Δ.
4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Διάλεξη]
Λουφόπουλος Α
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- ---
Π
έ
μ
π
τ
η
09:00 1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
Κόκκαλης Ν
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
Κόκκαλης Ν
--- --- --- ---
10:00 3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Εργαστήριο]
Κατερέλος Δ.
4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Εργαστηριακό]
Μεσσηνέζης Λ.
--- ---
11:00 1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
Μεσσηνέζης Λ.
--- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
Τσιρίδου Τ
2ο έτος
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
Τσιρίδου Τ
3ο έτος
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά [Εργαστηριακό]
Βαλιανάτος Θ
4ο έτος
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Εργαστηριακό]
Λουφόπουλος Α
--- ---
15:00 --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Διάλεξη]
Δεληγιάννης Ι
--- --- ---
17:00 1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
--- --- --- --- ---
18:00 --- --- 3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
4ο έτος
THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
Χάλκου Μ
--- ---
19:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
2ο έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
3ο έτος
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Διάλεξη]
Τραπέρας Δ.
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- ---
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
09:00 1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
Ζάννος Ι
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
Ζάννος Ι
--- 4ο έτος
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
Βλάχος Θ
--- ---
10:00 --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- Δ2
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
Μηλιώτης Γ
3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Φροντιστήριο]
Κατερέλος Δ.
--- ---
12:00 1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
--- 4ο έτος
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Φροντιστήριο]
Βλάχος Θ
--- ---
13:00 --- --- 3ο έτος
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Εργαστηριακό]
Βαλιανάτος Θ
--- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- 4ο έτος
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
Ζάννος Ι
--- ---
15:00 --- --- --- Β4
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Μητσάνη Χ.
--- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- 3ο έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
Μηλιαρέση Ι.
--- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- 4ο έτος
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Διάλεξη]
Κολοκυθά Χ.
--- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Διάλεξη]
Μηλιαρέση Ι.
--- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- 4ο έτος
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Εργαστηριακό]
Κολοκυθά Χ.
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.