Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εαρινού 2020-2021 [15/02/2020 - 28/05/2020]
Διδάσκοντες: http://leonardo.ionio.gr/wiki/departments:avarts:orologio:zoom
Φοιτητές: http://leonardo.ionio.gr/wiki/departments:avarts:orologio:zoom-howto

Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητέςΏρες ανά εβδομάδαΚενές ημέρεςΚενάΚενά ανά ημέραΏρες ανά ημέρα
Άθροισμα247976------
Μέση τιμή24.700.907.60------
Ελάχιστα00002
Μέγιστα46513511
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.


Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΈτοςΕλάχιστες ώρες ανά εβδομάδαΜέγιστες ώρες ανά εβδομάδαΕλάχιστες κενές ημέρεςΜέγιστες κενές ημέρεςΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέραΕλάχιστα κενά ανά εβδομάδαΜέγιστα κενά ανά εβδομάδαΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέρα
1ο έτος2020012771105
2ο έτος35350029111305
3ο έτος424200710131314
4ο έτος4646007116602
5ο έτος0055000000
ΠΠΕΤΤΗΧΕ9933360000
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.


Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤμήμαΕλάχιστες ώρες ανά εβδομάδαΜέγιστες ώρες ανά εβδομάδαΕλάχιστες κενές ημέρεςΜέγιστες κενές ημέρεςΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέραΕλάχιστα κενά ανά εβδομάδαΜέγιστα κενά ανά εβδομάδαΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέρα
Β1202000277705
Β2202000257705
Β320200025111105
Β4202011468805
Δ135350029131305
Δ235350049111105
3ο έτος Αυτόματο Τμήμα424200710131314
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα4646007116602
5ο έτος Αυτόματο Τμήμα0055000000
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα9933360000
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.


Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥποτμήμαΏρες ανά εβδομάδαΚενές ημέρεςΣυνολικά κενάΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέραΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέρα
Β1 Αυτόματο Υποτμήμα20070527
Β2 Αυτόματο Υποτμήμα20070525
Β3 Αυτόματο Υποτμήμα200110525
Β4 Αυτόματο Υποτμήμα20180546
Δ1 Αυτόματο Υποτμήμα350130529
Δ2 Αυτόματο Υποτμήμα350110549
3ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα4201314710
4ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα460602711
5ο έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα0500000
ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα9300036
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.