Δεν έχουν καταχωρηθεί αίθουσες στο FET για το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.