Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Β1 Β2 Β3 Β4 Δ1 Δ2 3ο έτος Αυτόματο Τμήμα 4ο έτος Αυτόματο Τμήμα 5ο έτος Αυτόματο Τμήμα ΠΠΕΤΤΗΧΕ Αυτόματο Τμήμα
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
09:00 --- --- --- --- 2ο έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
Βλάχος Θ
2ο έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
Βλάχος Θ
3ο έτος
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
--- --- ---
10:00 1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Λάμπουρα Σ
--- --- ---
11:00 1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Λάμπουρα Σ
1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Λάμπουρα Σ
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
Ζάννος Ι
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
Ζάννος Ι
--- --- ---
12:00 --- --- --- --- 3ο έτος
THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
--- --- ---
13:00 1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
--- --- --- --- ---
14:00 2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Μ
2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Μ
--- 4ο έτος
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Διάλεξη]
Κομιανός Β
--- ---
15:00 --- --- ΠΠΕΤΤΗΧΕ
EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
16:00 VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- --- --- --- --- 3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Διάλεξη]
Δεληγιάννης Ι
4ο έτος
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Εργαστηριακό]
Κομιανός Β
---
17:00 --- --- --- --- --- 3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
--- ΠΠΕΤΤΗΧΕ
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
Παπαδοπούλου Α
18:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Ι
2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Ι
4ο έτος
VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Διάλεξη]
Μαλακασιώτη Α.
---
19:00 --- --- --- --- 3ο έτος
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Εργαστήριο]
Τραπέρας Δ.
4ο έτος
VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Εργαστηριακό]
Μαλακασιώτη Α.
---
20:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Ι
2ο έτος
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Ι
---
Τ
ρ
ί
τ
η
09:00 1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
Κοζομπόλης Στ.
1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
Κοζομπόλης Στ.
1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
Κοζομπόλης Στ.
1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]
Κοζομπόλης Στ.
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
Κόκκαλης Ν
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
Κόκκαλης Ν
--- --- --- ---
10:00 3ο έτος
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Διάλεξη]
Μητσάνη Χ.
--- --- ---
11:00 --- Β2, Β4
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Λάμπουρα Σ
--- Β2, Β4
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Λάμπουρα Σ
2ο έτος
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Διάλεξη]
Ασλανίδη Μ.
2ο έτος
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Διάλεξη]
Ασλανίδη Μ.
4ο έτος
THE848 - Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών [Διάλεξη]
Τσιρίδου Τ, Ονοράτου Ν.
--- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- 4ο έτος
VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ [Διάλεξη]
Ραφτόπουλος Φ.
--- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Διάλεξη]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
17:00 --- --- --- --- 2ο έτος
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
2ο έτος
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Φροντιστήριο]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- --- ---
18:00 --- --- --- --- 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
--- 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
19:00 --- --- --- --- 3ο έτος
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Εργαστηριακό]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
---
20:00 --- --- --- --- --- --- 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Παπαδοπούλου Α
--- 4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Παπαδοπούλου Α
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
09:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
4ο έτος
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Διάλεξη]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
10:00 --- --- VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
Λάμπουρα Σ
--- 4ο έτος
AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Εργαστηριακό]
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
4ο έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Διάλεξη]
Φλώρος Αγγ
--- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- 2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Μ
2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Μ
--- 4ο έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Εργαστηριακό]
Φλώρος Αγγ
--- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- ---
16:00 Β1, Β3
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Κομιανός Β
--- Β1, Β3
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Κομιανός Β
--- 2ο έτος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
2ο έτος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
3ο έτος
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Εργαστηριακό]
Μητσάνη Χ.
--- --- ---
17:00 VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Αργυροκαστρίτη Μ.
--- 4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Διάλεξη]
Λουφόπουλος Α
--- ---
18:00 --- --- --- 2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Διάλεξη]
Μαλακασιώτη Α.
2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Διάλεξη]
Μαλακασιώτη Α.
--- --- ---
19:00 --- --- --- --- 2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Εργαστηριακό]
Μαλακασιώτη Α.
2ο έτος
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Εργαστηριακό]
Μαλακασιώτη Α.
3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Διάλεξη]
Κατερέλος Δ.
4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Διάλεξη]
Λουφόπουλος Α
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- ---
Π
έ
μ
π
τ
η
09:00 1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
Κόκκαλης Ν
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
Κόκκαλης Ν
--- --- --- ---
10:00 3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Εργαστήριο]
Κατερέλος Δ.
4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Εργαστηριακό]
Μεσσηνέζης Λ.
--- ---
11:00 1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
Μεσσηνέζης Λ.
--- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
Τσιρίδου Τ
2ο έτος
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
Τσιρίδου Τ
3ο έτος
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά [Εργαστηριακό]
Βαλιανάτος Θ
4ο έτος
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Εργαστηριακό]
Λουφόπουλος Α
--- ---
15:00 --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Διάλεξη]
Δεληγιάννης Ι
--- --- ---
17:00 1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
--- --- --- --- ---
18:00 --- --- 3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
4ο έτος
THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
Χάλκου Μ
--- ---
19:00 --- --- --- --- 2ο έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
2ο έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
3ο έτος
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Διάλεξη]
Τραπέρας Δ.
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- ---
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
09:00 1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
Ζάννος Ι
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
Ζάννος Ι
--- 4ο έτος
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
Βλάχος Θ
--- ---
10:00 --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
Μηλιώτης Γ
3ο έτος
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Φροντιστήριο]
Κατερέλος Δ.
--- ---
12:00 1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ονοράτου Ν.
--- 4ο έτος
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Φροντιστήριο]
Βλάχος Θ
--- ---
13:00 --- --- 3ο έτος
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Εργαστηριακό]
Βαλιανάτος Θ
--- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- 4ο έτος
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
Ζάννος Ι
--- ---
15:00 --- --- --- VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Μητσάνη Χ.
--- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- 3ο έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
Μηλιαρέση Ι.
--- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- 4ο έτος
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Διάλεξη]
Κολοκυθά Χ.
--- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- 3ο έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Διάλεξη]
Μηλιαρέση Ι.
--- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- 4ο έτος
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Εργαστηριακό]
Κολοκυθά Χ.
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή