Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
[Διάλεξη] [Εργαστηριακό] [Εργαστήριο] [Φροντιστήριο]
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
09:00
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
2ο έτος
Βλάχος Θ
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
--- ---
10:00
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
1ο έτος2ο έτος
Λάμπουρα ΣΒλάχος Θ
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
--- ---
11:00 ---
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
2ο έτος
Ζάννος Ι
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
1ο έτος
Λάμπουρα Σ
12:00
THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι [Διάλεξη]
3ο έτος
Ονοράτου Ν.
---
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
2ο έτος
Ζάννος Ι
---
13:00
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι [Διάλεξη]
1ο έτος3ο έτος
Ζήβας ΑΟνοράτου Ν.
--- --- ---
14:00
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Διάλεξη]
1ο έτος2ο έτος4ο έτος
Ζήβας ΑΠαναγόπουλος ΜΚομιανός Β
--- --- ---
15:00
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Διάλεξη]EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Διάλεξη]
1ο έτος2ο έτος4ο έτοςΠΠΕΤΤΗΧΕ
Ζήβας ΑΠαναγόπουλος ΜΚομιανός ΒΠαπαδοπούλου Α
--- --- ---
16:00
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Διάλεξη]EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Διάλεξη]
3ο έτοςΠΠΕΤΤΗΧΕ
Δεληγιάννης ΙΠαπαδοπούλου Α
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Κομιανός Β
---
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Β1
Αργυροκαστρίτη Μ.
17:00
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Εργαστηριακό]
3ο έτος4ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.Κομιανός Β
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Β1
Αργυροκαστρίτη Μ.
18:00
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Διάλεξη]EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
2ο έτος4ο έτοςΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παναγόπουλος ΙΜαλακασιώτη Α.Παπαδοπούλου Α
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
---
19:00
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
2ο έτοςΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παναγόπουλος ΙΠαπαδοπούλου Α
VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Εργαστήριο]EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
3ο έτοςΠΠΕΤΤΗΧΕ
Τραπέρας Δ.Παπαδοπούλου Α
---
20:00
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]VIS847 - Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις [Εργαστηριακό]
2ο έτος4ο έτος
Παναγόπουλος ΙΜαλακασιώτη Α.
THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Εργαστήριο]EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη], [Εργαστήριο]
3ο έτοςΠΠΕΤΤΗΧΕ
Τραπέρας Δ.Παπαδοπούλου Α
---
Τ
ρ
ί
τ
η
09:00
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
1ο έτος2ο έτος
Κοζομπόλης Στ.Κόκκαλης Ν
--- --- ---
10:00
Αγγλικά ΙΙ [Διάλεξη]VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Διάλεξη]
1ο έτος2ο έτος3ο έτος
Κοζομπόλης Στ.Κόκκαλης ΝΜητσάνη Χ.
--- --- ---
11:00
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Διάλεξη]AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Διάλεξη]THE848 - Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών [Διάλεξη]
2ο έτος3ο έτος4ο έτος
Ασλανίδη Μ.Μητσάνη Χ.Τσιρίδου Τ, Ονοράτου Ν.
---
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Β2, Β4
Λάμπουρα Σ
---
12:00
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Διάλεξη]THE848 - Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών [Διάλεξη]
2ο έτος4ο έτος
Ασλανίδη Μ.Τσιρίδου Τ, Ονοράτου Ν.
---
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Β2, Β4
Λάμπουρα Σ
---
13:00
THE401 - Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio [Διάλεξη]
2ο έτος
Ασλανίδη Μ.
--- --- ---
14:00
VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ [Διάλεξη]
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φ.
--- --- ---
15:00
VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ [Διάλεξη]
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φ.
--- --- ---
16:00
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Διάλεξη]VIS834 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ [Διάλεξη]
3ο έτος4ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.Ραφτόπουλος Φ.
--- --- ---
17:00 ---
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
---
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Φροντιστήριο]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
18:00
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός Β
---
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Φροντιστήριο]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
19:00
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Α
TEC410 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Εργαστηριακό]
2ο έτος3ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κομιανός ΒΤηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- ---
20:00 ---
AVA643 - Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων [Εργαστηριακό]THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
3ο έτος4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Τηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.Παπαδοπούλου Α
--- ---
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
09:00
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Διάλεξη]
3ο έτος4ο έτος
Χαμαλίδη ΕΤηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
--- --- ---
10:00
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
3ο έτος
Χαμαλίδη Ε
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Εργαστηριακό]
Δ14ο έτος
Λάμπουρα ΣΤηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
---
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Β3
Αργυροκαστρίτη Μ.
11:00 ---
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]AVA830 - Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων [Εργαστηριακό]
Δ14ο έτος
Λάμπουρα ΣΤηλιγάδης Κ, Κρίγκα Μ.
---
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Β3
Αργυροκαστρίτη Μ.
12:00
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Διάλεξη]AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Διάλεξη]
3ο έτος4ο έτος
Λέκκας ΜΦλώρος Αγγ
--- --- ---
13:00
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Διάλεξη]AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Διάλεξη]
3ο έτος4ο έτος
Λέκκας ΜΦλώρος Αγγ
--- --- ---
14:00 ---
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Εργαστηριακό]
2ο έτος4ο έτος
Παναγόπουλος ΜΦλώρος Αγγ
--- ---
15:00 ---
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Εργαστηριακό]
2ο έτος4ο έτος
Παναγόπουλος ΜΦλώρος Αγγ
--- ---
16:00
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
2ο έτος
Χαμαλίδη Ε
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Εργαστηριακό]
3ο έτος
Μητσάνη Χ.
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Β1, Β3
Κομιανός Β
---
17:00
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Διάλεξη]
2ο έτος4ο έτος
Χαμαλίδη ΕΛουφόπουλος Α
AVA640 - Τέχνη της Επιτέλεσης [Εργαστηριακό]
3ο έτος
Μητσάνη Χ.
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Β1, Β3
Κομιανός Β
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Β2
Αργυροκαστρίτη Μ.
18:00
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Διάλεξη]AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Διάλεξη]
2ο έτος4ο έτος
Μαλακασιώτη Α.Λουφόπουλος Α
--- ---
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Β2
Αργυροκαστρίτη Μ.
19:00
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Διάλεξη]AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Διάλεξη]
3ο έτος4ο έτος
Κατερέλος Δ.Λουφόπουλος Α
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Εργαστηριακό]
2ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
--- ---
20:00
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Διάλεξη]AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Διάλεξη]
3ο έτος4ο έτος
Κατερέλος Δ.Λουφόπουλος Α
VIS430 - Γραφικές Τέχνες Ι - Εικαστική Ταυτότητα [Εργαστηριακό]
2ο έτος
Μαλακασιώτη Α.
--- ---
Π
έ
μ
π
τ
η
09:00
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
--- ---
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
10:00
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Μεσσηνέζης Λ.
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Εργαστήριο]
3ο έτος
Κατερέλος Δ.
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
11:00 --- ---
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Εργαστήριο]AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
1ο έτος3ο έτος4ο έτος
Χαμαλίδη ΕΚατερέλος Δ.Μεσσηνέζης Λ.
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
12:00 --- ---
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
4ο έτος
Μεσσηνέζης Λ.
---
13:00 --- ---
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
4ο έτος
Μεσσηνέζης Λ.
---
14:00 ---
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά [Εργαστηριακό]AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Εργαστηριακό]
2ο έτος3ο έτος4ο έτος
Τσιρίδου ΤΒαλιανάτος ΘΛουφόπουλος Α
--- ---
15:00 ---
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά [Εργαστηριακό]AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Εργαστηριακό]
2ο έτος3ο έτος4ο έτος
Τσιρίδου ΤΒαλιανάτος ΘΛουφόπουλος Α
--- ---
16:00
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Διάλεξη]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
--- --- ---
17:00
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Διάλεξη]
1ο έτος3ο έτος
Λέκκας ΜΔεληγιάννης Ι
--- --- ---
18:00
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
1ο έτος4ο έτος
Λέκκας ΜΧάλκου Μ
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ, Πανδή Ν.
--- ---
19:00
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Διάλεξη]THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
2ο έτος3ο έτος4ο έτος
Λέκκας ΜΤραπέρας Δ.Χάλκου Μ
--- --- ---
20:00
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]THE604 - Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες [Διάλεξη]THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
2ο έτος3ο έτος4ο έτος
Λέκκας ΜΤραπέρας Δ.Χάλκου Μ
--- --- ---
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
09:00
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
1ο έτος2ο έτος
Βερύκιος ΣΖάννος Ι
--- ---
10:00
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
1ο έτος2ο έτος
Βερύκιος ΣΖάννος Ι
--- ---
11:00
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
Δ2
Μηλιώτης Γ
---
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Φροντιστήριο]
3ο έτος
Κατερέλος Δ.
12:00
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
1ο έτος
Ονοράτου Ν.
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
Δ2
Μηλιώτης Γ
---
AUD623 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Φροντιστήριο]VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Φροντιστήριο]
3ο έτος4ο έτος
Κατερέλος Δ.Βλάχος Θ
13:00
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
1ο έτος
Ονοράτου Ν.
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
--- ---
14:00 ---
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Εργαστηριακό]AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
3ο έτος4ο έτος
Βαλιανάτος ΘΖάννος Ι
--- ---
15:00 ---
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ζάννος Ι
---
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Β4
Μητσάνη Χ.
16:00 ---
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ζάννος Ι
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
3ο έτος
Μηλιαρέση Ι.
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Β4
Μητσάνη Χ.
17:00
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Διάλεξη]
4ο έτος
Κολοκυθά Χ.
---
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
3ο έτος
Μηλιαρέση Ι.
---
18:00
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Διάλεξη]THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Διάλεξη]
3ο έτος4ο έτος
Μηλιαρέση Ι.Κολοκυθά Χ.
--- --- ---
19:00
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Διάλεξη]
3ο έτος
Μηλιαρέση Ι.
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Κολοκυθά Χ.
--- ---
20:00 ---
THE801 - Υλικά, Τεχνικές & Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Κολοκυθά Χ.
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.47.1 στις 27/2/21 6:27 Μ.Μ.