Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εαρινού 2019-2020 [10/02/2020 - 29/05/2020]

Προβολή λίστας ήπιων συγκρούσεων.
Προβολή στατιστικών: μαθητές, εκπαιδευτικοί.
Προβολή XML: υποτμήματα - απενεργοποιημένα, εκπαιδευτικοί - απενεργοποιημένοι, δραστηριότητες - απενεργοποιημένες.

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ωρολόγια
Ημέρες ΟριζόντιαΗμέρες ΚατακόρυφαΧρόνος ΟριζόντιαΧρόνος Κατακόρυφα
Υποτμήματα προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Τμήματα προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Έτη προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Εκπαιδευτικοί προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Ελεύθερες περίοδοι εκπαιδευτικών απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο --- ---
Αίθουσες προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Αντικείμενα προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Ετικέτες Δραστηριοτήτων απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Δραστηριότητες προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.41.0 στις 9/3/20 5:49 Μ.Μ.