Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εαρινού 2018-2019

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
1ο έτος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
---
Β2, Β3
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
---
10:00 --- ---
Β2, Β3
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
---
11:00 --- --- TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Κανελλόπουλος Ν
Αμφ.2
Β2, Β3
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
Αγγλικά ΙΙ
Κοζομπόλης Στ
Αίθουσα 011
12:00 ---
Β3
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Λάμπουρα Σ
ΥΚ1
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Κανελλόπουλος Ν
Αμφ.2
---
13:00 ---
Β3
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Λάμπουρα Σ
ΥΚ1
Β1
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
ΥΚ1
---
14:00 --- ---
Β1
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
---
15:00 THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Ψαρράς Β
Αμφ.2
---
Β1
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
--- ---
16:00
Β2
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Κομιανός Β, Φλώρος Αγγ
ΥΚ1
--- THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Χαμαλίδη Ε
Αμφ.1
---
17:00
Β2
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Κομιανός Β, Φλώρος Αγγ
ΥΚ1
--- --- ---
18:00 --- VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
--- --- ---
19:00 --- THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
Αμφ.1
Β1
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Κομιανός Β
ΥΚ1
---
20:00 --- ---
Β1
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
Κομιανός Β
ΥΚ1
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
2ο έτος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Μ
ΥΚ1
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
Ζάννος Ι
ΥΚ2
10:00 AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
Ζάννος Ι, Ροβίθης Εμ
ΥΚ2
11:00 TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εργαστηριακό]
Γιαννακουλόπουλος Α, Λάμπουρα Σ
ΥΚ1
Δ1
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
Τσιρίδου Τ
ΥΚ2
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]
Παναγόπουλος Μ
Αίθουσα 3
---
12:00 ---
Δ1
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
Τσιρίδου Τ
ΥΚ2
Δ1, Δ2
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
Λάμπουρα Σ, Μηλιώτης Γ
ΥΚ1
13:00 ---
Δ2
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
Τσιρίδου Τ
ΥΚ2
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
Αμφ.2
14:00 --- VIS430 - Γραφίκές-Γραφιστικές Τέχνες Ι [Διάλεξη]
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
Δ2
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
Τσιρίδου Τ
ΥΚ2
---
15:00 --- VIS430 - Γραφίκές-Γραφιστικές Τέχνες Ι [Εργαστηριακό]
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
-x- AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
Ζάννος Ι
ΥΚ1
16:00
Δ2
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Ι
ΥΚ1
--- AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
Αίθουσα ΠΜΣ
17:00
Δ2
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Ι
ΥΚ1
---
Δ2
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Τσιρίδου Τ
ΥΚ1
Δ1
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Ι
ΥΚ1
18:00 --- ---
Δ2
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Τσιρίδου Τ
ΥΚ1
---
Δ1
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Παναγόπουλος Ι
ΥΚ1
19:00 --- VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Εργαστηριακό]
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
Δ1
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Τσιρίδου Τ
ΥΚ1
--- ---
20:00 ---
Δ1
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Τσιρίδου Τ
ΥΚ1
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
3ο έτος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- VIS633 - Εμψύχωση Εικόνας Ι [Εργαστηριακό]
Τηλιγάδης Κ
ΥΚ1
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Διάλεξη]
Λέκκας Μ
Αίθουσα ΠΜΣ
---
10:00 --- --- ---
11:00 TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
Αίθουσα 011
--- THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Χαμαλίδη Ε
Αίθουσα 011
ΣΤ1
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
12:00 TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
Δεληγιάννης Ι
Αίθουσα 011
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Εργαστηριακό]
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ2
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά [Εργαστηριακό]
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
ΣΤ1
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
13:00 TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Διάλεξη]
Δεληγιάννης Ι
Αίθουσα 011
--- ---
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Διάλεξη]
Δεληγιάννης Ι
Studio Video
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
Βερύκιος Σ
ΥΚ2
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εργαστηριακό]
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
ΣΤ2
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
16:00
ΣΤ2
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
17:00 AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
Studio Video
--- ---
18:00 THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι [Διάλεξη]
Ψαρράς Β
Αίθουσα 011
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
Γιαννακουλόπουλος Α, Κωνσταντίνου Ν.
ΥΚ1
--- --- ---
19:00 --- AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Διάλεξη]
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
20:00 TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
Γιαννακουλόπουλος Α
ΥΚ1
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
4ο έτος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
10:00 --- --- AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Διάλεξη]
Φλώρος Αγγ
Αίθουσα 011
---
11:00 VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Φροντιστήριο]
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
--- AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Εργαστηριακό]
Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
ΥΚ1
12:00 AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Διάλεξη]
Λουφόπουλος Α
Αίθουσα 3
--- AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Εργαστηριακό]
Φλώρος Αγγ
Αίθουσα 011
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
Ροβίθης Εμ
ΥΚ2
---
13:00 --- AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Διάλεξη]
Καλιακάτσος Μ
Αίθουσα 011
14:00 --- THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
Χάλκου Μ
Αίθουσα 011
---
15:00 --- AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Διάλεξη]
Λουφόπουλος Α
Αίθουσα 011
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Εργαστηριακό]
Λουφόπουλος Α
ΥΚ1
---
16:00 AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Διάλεξη]
Κομιανός Β
Αίθουσα 011
---
17:00 --- AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
Επιτήδειος Θ
ΥΚ2
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Φροντιστήριο]
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
18:00 AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Εργαστήριο]
Κομιανός Β
ΥΚ1
VIS830 - Εμψύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων [Διάλεξη]
Τηλιγάδης Κ
Εργ.Animation
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Εργαστηριακό]
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Εργαστήριο]
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
Αίθουσα 011
19:00 VIS830 - Εμψύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων [Εργαστηριακό]
Τηλιγάδης Κ
Εργ.Animation
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
Εργ. Ήχου
20:00 --- THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Παπαδοπούλου Α, Παναγόπουλος Ι, Κύργιος Ν.
Αίθουσα 011
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
5ο έτος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή