Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εαρινού 2018-2019

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βαλιανάτος Θ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- 3ο έτος
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Εργαστηριακό]
ΥΚ2
3ο έτος
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
-x- -x-
13:00 -x- -x- -x-
14:00 -x- 2ο έτος
VIS430 - Γραφίκές-Γραφιστικές Τέχνες Ι [Διάλεξη]
ΥΚ1
--- -x- -x-
15:00 -x- 2ο έτος
VIS430 - Γραφίκές-Γραφιστικές Τέχνες Ι [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
-x- -x-
16:00 -x- --- -x- -x-
17:00 -x- --- --- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βερύκιος Σ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- --- -x- -x-
10:00 -x- -x- --- -x- -x-
11:00 -x- -x- --- -x- -x-
12:00 -x- -x- --- -x- -x-
13:00 -x- -x- Β1
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Εργ. Σχεδίου
-x- -x-
14:00 -x- --- -x- -x-
15:00 -x- 3ο έτος
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
ΥΚ2
-x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- 1ο έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
Εργ. Σχεδίου
-x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- --- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βλάχος Θ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 2ο έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
Αίθουσα 3
-x- -x- -x- 4ο έτος
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
Αίθουσα 3
10:00 -x- -x- -x-
11:00 4ο έτος
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Φροντιστήριο]
Αίθουσα 3
-x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Γιαννακουλόπουλος Α
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 Γιαννακουλόπουλος Α, Λάμπουρα Σ
2ο έτος
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
--- -x- -x- -x-
12:00 --- -x- -x- -x-
13:00 --- -x- -x- -x-
14:00 --- --- -x- -x- -x-
15:00 --- --- -x- -x- -x-
16:00 --- --- -x- -x- -x-
17:00 --- --- -x- -x- -x-
18:00 --- Γιαννακουλόπουλος Α, Κωνσταντίνου Ν.
3ο έτος
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
-x- -x- -x-
19:00 --- -x- -x- -x-
20:00 --- 3ο έτος
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
-x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δεληγιάννης Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
-x- --- -x- -x-
12:00 3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
-x- --- -x- -x-
13:00 3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
-x- --- -x- -x-
14:00 --- -x- --- -x- -x-
15:00 3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Διάλεξη]
Studio Video
-x- --- -x- -x-
16:00 -x- --- -x- -x-
17:00 Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
Studio Video
-x- --- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Επιτήδειος Θ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- 4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
ΥΚ2
--- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
Εργ. Ήχου
---
20:00 --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ζάννος Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- --- --- 2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
ΥΚ2
10:00 -x- -x- --- --- Ζάννος Ι, Ροβίθης Εμ
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
ΥΚ2
11:00 -x- -x- --- --- ---
12:00 -x- -x- --- --- ---
13:00 -x- -x- --- --- ---
14:00 -x- -x- --- --- ---
15:00 -x- -x- --- --- 2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
16:00 -x- -x- --- ---
17:00 -x- -x- --- --- ---
18:00 -x- -x- --- --- ---
19:00 -x- -x- --- --- ---
20:00 -x- -x- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ζήβας Α
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- 1ο έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
Αίθουσα 3
--- -x- -x-
10:00 -x- --- -x- -x-
11:00 -x- --- --- -x- -x-
12:00 -x- --- --- -x- -x-
13:00 -x- --- --- -x- -x-
14:00 -x- --- --- -x- -x-
15:00 -x- --- 3ο έτος
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 3
-x- -x-
16:00 -x- --- -x- -x-
17:00 -x- --- -x- -x-
18:00 -x- --- 4ο έτος
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 3
-x- -x-
19:00 -x- 2ο έτος
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 3
-x- -x-
20:00 -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Καϊμάρα Ξ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
3ο έτος
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
3ο έτος
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
Studio Video
--- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Καλιακάτσος Μ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- ---
10:00 -x- -x- -x- -x- ---
11:00 -x- -x- -x- -x- ΣΤ1
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
ΥΚ2
12:00 -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- 4ο έτος
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
14:00 -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- ΣΤ2
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
ΥΚ2
-x-
16:00 -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- 4ο έτος
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Φροντιστήριο]
ΥΚ2
-x-
18:00 -x- -x- -x- 4ο έτος
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Εργαστήριο]
ΥΚ2
-x-
19:00 -x- -x- -x- 3ο έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Διάλεξη]
ΥΚ2
-x-
20:00 -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κανελλόπουλος Ν
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- 1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
Αμφ.2
--- ---
12:00 --- --- 1ο έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
Αμφ.2
--- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κοζομπόλης Στ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- 1ο έτος
Αγγλικά ΙΙ
Αίθουσα 011
12:00 --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κόκκαλης Ν
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- 2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
Εργ. Σχεδίου
2ο έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
Εργ. Σχεδίου
Β2, Β3
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
Εργ. Σχεδίου
-x-
10:00 -x- -x-
11:00 -x- --- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κομιανός Β
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 --- --- -x- --- ---
16:00 4ο έτος
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
Κομιανός Β, Φλώρος Αγγ
Β2
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
ΥΚ1
-x- --- ---
17:00 -x- --- ---
18:00 4ο έτος
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Εργαστήριο]
ΥΚ1
--- -x- --- ---
19:00 --- -x- Β1
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
ΥΚ1
---
20:00 --- --- -x- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κύργιος Ν.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 --- --- --- --- Παπαδοπούλου Α, Κύργιος Ν.
EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
17:00 --- --- --- Παπαδοπούλου Α, Ροβίθης Εμ, Κύργιος Ν.
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
18:00 --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- Παπαδοπούλου Α, Παναγόπουλος Ι, Κύργιος Ν.
4ο έτος
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνου Ν.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- Γιαννακουλόπουλος Α, Κωνσταντίνου Ν.
3ο έτος
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
--- --- ---
19:00 --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λάμπουρα Σ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 Γιαννακουλόπουλος Α, Λάμπουρα Σ
2ο έτος
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
--- --- --- ---
12:00 Β3
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
ΥΚ1
--- --- Λάμπουρα Σ, Μηλιώτης Γ
Δ1, Δ2
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
13:00 --- ---
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λέκκας Μ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- --- 3ο έτος
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Διάλεξη]
Αίθουσα ΠΜΣ
-x-
10:00 -x- -x- --- -x-
11:00 -x- -x- --- --- -x-
12:00 -x- -x- --- --- -x-
13:00 -x- -x- --- 1ο έτος
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
ΥΚ1
-x-
14:00 -x- -x- --- -x-
15:00 -x- -x- --- --- -x-
16:00 -x- -x- --- 2ο έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]
Αίθουσα ΠΜΣ
-x-
17:00 -x- -x- --- -x-
18:00 -x- -x- --- --- -x-
19:00 -x- -x- --- -x- -x-
20:00 -x- -x- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Λουφόπουλος Α
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- --- -x-
11:00 -x- -x- --- --- ---
12:00 4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Διάλεξη]
Αίθουσα 3
-x- --- --- ---
13:00 -x- --- --- ---
14:00 -x- -x- --- --- ---
15:00 -x- -x- 4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
4ο έτος
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
---
16:00 -x- -x- ---
17:00 -x- -x- --- -x- -x-
18:00 -x- -x- --- -x- -x-
19:00 -x- --- --- -x- -x-
20:00 -x- --- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μηλιώτης Γ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- ---
10:00 -x- -x- -x- -x- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- Λάμπουρα Σ, Μηλιώτης Γ
Δ1, Δ2
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
13:00 --- -x- --- -x-
14:00 --- -x- --- -x- ---
15:00 --- -x- --- -x- ---
16:00 --- -x- --- -x- ---
17:00 -x- -x- -x- -x- ---
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- ---
20:00 -x- -x- -x- -x- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μουζακίτης Β
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
4ο έτος
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
4ο έτος
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
Εργ. Ήχου
---
20:00 --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παναγόπουλος Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 Δ2
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
--- --- --- ---
17:00 --- --- --- Δ1
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
18:00 --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- Παπαδοπούλου Α, Παναγόπουλος Ι, Κύργιος Ν.
4ο έτος
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παναγόπουλος Μ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- 2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
-x-
10:00 -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- 2ο έτος
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]
Αίθουσα 3
-x-
12:00 -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- --- -x-
14:00 -x- -x- -x- --- -x-
15:00 -x- -x- -x- --- -x-
16:00 -x- -x- -x- --- -x-
17:00 -x- -x- -x- --- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παπαδοπούλου Α
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- ---
16:00 -x- -x- --- --- Παπαδοπούλου Α, Κύργιος Ν.
EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
17:00 -x- -x- --- Παπαδοπούλου Α, Ροβίθης Εμ, Κύργιος Ν.
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
18:00 -x- -x- --- 4ο έτος
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
19:00 -x- -x- --- EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
20:00 -x- -x- --- Παπαδοπούλου Α, Παναγόπουλος Ι, Κύργιος Ν.
4ο έτος
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ροβίθης Εμ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- ---
10:00 -x- -x- -x- -x- Ζάννος Ι, Ροβίθης Εμ
2ο έτος
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
ΥΚ2
11:00 -x- -x- -x- -x- ---
12:00 -x- -x- -x- 4ο έτος
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
ΥΚ2
-x-
13:00 -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- --- -x-
16:00 -x- -x- -x- --- -x-
17:00 -x- -x- -x- Παπαδοπούλου Α, Ροβίθης Εμ, Κύργιος Ν.
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
-x-
18:00 -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- --- -x-
20:00 -x- -x- -x- --- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τηλιγάδης Κ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- 3ο έτος
VIS633 - Εμψύχωση Εικόνας Ι [Εργαστηριακό]
ΥΚ1
-x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- --- -x- -x-
13:00 -x- -x- --- -x- -x-
14:00 -x- --- --- -x- -x-
15:00 -x- --- --- -x- -x-
16:00 -x- --- -x- -x- -x-
17:00 -x- --- -x- -x- -x-
18:00 -x- 4ο έτος
VIS830 - Εμψύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων [Διάλεξη]
Εργ.Animation
-x- -x- -x-
19:00 -x- 4ο έτος
VIS830 - Εμψύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων [Εργαστηριακό]
Εργ.Animation
-x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τσιρίδου Τ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- --- --- -x-
10:00 -x- -x- --- --- -x-
11:00 -x- -x- Δ1
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
ΥΚ2
--- -x-
12:00 -x- -x- --- -x-
13:00 -x- -x- Δ2
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
ΥΚ2
--- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- --- -x- -x-
16:00 -x- -x- --- -x- -x-
17:00 -x- -x- Δ2
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
ΥΚ1
-x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- --- Δ1
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
ΥΚ1
-x- -x-
20:00 -x- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Φλώρος Αγγ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- --- -x- -x-
10:00 -x- -x- 4ο έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
-x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- 4ο έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Εργαστηριακό]
Αίθουσα 011
-x- -x-
13:00 -x- --- -x- -x-
14:00 -x- --- --- -x- -x-
15:00 -x- --- --- -x- -x-
16:00 -x- Κομιανός Β, Φλώρος Αγγ
Β2
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
ΥΚ1
--- -x- -x-
17:00 -x- --- -x- -x-
18:00 -x- --- -x- -x- -x-
19:00 -x- --- -x- -x- -x-
20:00 -x- --- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Χάλκου Μ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- --- -x- --- -x-
10:00 -x- --- -x- --- -x-
11:00 -x- --- -x- --- -x-
12:00 -x- --- -x- --- -x-
13:00 -x- --- -x- --- -x-
14:00 -x- 4ο έτος
THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
-x- --- -x-
15:00 -x- -x- --- -x-
16:00 -x- -x- --- -x-
17:00 -x- --- -x- --- -x-
18:00 -x- --- -x- --- -x-
19:00 -x- --- -x- --- -x-
20:00 -x- --- -x- --- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Χαμαλίδη Ε
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- --- -x-
10:00 -x- -x- -x- --- -x-
11:00 -x- -x- -x- 3ο έτος
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
-x-
12:00 -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- --- 2ο έτος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
Αμφ.2
-x-
14:00 -x- -x- --- -x-
15:00 -x- -x- --- --- -x-
16:00 -x- -x- --- 1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
Αμφ.1
-x-
17:00 -x- -x- --- --- -x-
18:00 -x- -x- --- -x- -x-
19:00 -x- -x- 1ο έτος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
Αμφ.1
-x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ψαρράς Β
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 1ο έτος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
Αμφ.2
-x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x-
18:00 3ο έτος
THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι [Διάλεξη]
Αίθουσα 011
-x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή