Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εαρινού 2018-2019

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
Αμφ.1
---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
Αμφ.1
--- ---
20:00 --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
Αμφ.1
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ψαρράς Β
Αμφ.2
--- --- --- ---
16:00
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ψαρράς Β
Αμφ.2
--- --- --- ---
17:00
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ψαρράς Β
Αμφ.2
--- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Κανελλόπουλος Ν
Αμφ.2
--- ---
12:00 ---
[Εργαστήριο]
Β3
Λάμπουρα Σ
ΥΚ1
[Φροντιστήριο]
1ο έτος
Κανελλόπουλος Ν
Αμφ.2
--- ---
13:00 ---
[Εργαστήριο]
Β3
Λάμπουρα Σ
ΥΚ1
--- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 ---
[Εργαστήριο]
Β2
Κομιανός Β, Φλώρος Αγγ
ΥΚ1
--- --- ---
17:00 ---
[Εργαστήριο]
Β2
Κομιανός Β, Φλώρος Αγγ
ΥΚ1
--- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
Β1
Κομιανός Β
ΥΚ1
---
20:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
Β1
Κομιανός Β
ΥΚ1
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Λέκκας Μ
ΥΚ1
---
14:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Λέκκας Μ
ΥΚ1
---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- ---
[Φροντιστήριο]
Β2, Β3
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
---
10:00 --- --- ---
[Φροντιστήριο]
Β2, Β3
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
---
11:00 --- --- ---
[Φροντιστήριο]
Β2, Β3
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- ---
[Φροντιστήριο]
Β1
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
--- ---
14:00 --- ---
[Φροντιστήριο]
Β1
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
--- ---
15:00 --- ---
[Φροντιστήριο]
Β1
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
--- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 ---
[Εργαστηριακό]
1ο έτος
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
--- --- ---
19:00 ---
[Εργαστηριακό]
1ο έτος
Βερύκιος Σ
Εργ. Σχεδίου
--- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- --- ---
10:00 ---
[Διάλεξη]
1ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Χαμαλίδη Ε
Αμφ.2
---
14:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Χαμαλίδη Ε
Αμφ.2
---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Λάμπουρα Σ
ΥΚ1
--- --- --- ---
12:00
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Λάμπουρα Σ
ΥΚ1
--- --- --- ---
13:00
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Λάμπουρα Σ
ΥΚ1
--- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00
[Διάλεξη]
2ο έτος
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
--- --- --- ---
10:00
[Διάλεξη]
2ο έτος
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
--- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
Δ1, Δ2
Λάμπουρα Σ, Μηλιώτης Γ
ΥΚ1
13:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
Δ1, Δ2
Λάμπουρα Σ, Μηλιώτης Γ
ΥΚ1
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
ΥΚ1
---
10:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
ΥΚ1
---
11:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
Αίθουσα 3
---
12:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
Αίθουσα 3
---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- ---
[Εργαστήριο]
2ο έτος
Ζάννος Ι
ΥΚ2
10:00 --- --- --- ---
[Εργαστήριο]
2ο έτος
Ζάννος Ι, Ροβίθης Εμ
ΥΚ2
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Ζάννος Ι
ΥΚ1
16:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Ζάννος Ι
ΥΚ1
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD421 - Μουσική Μορφολογία
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Λέκκας Μ
Αίθουσα ΠΜΣ
---
17:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Λέκκας Μ
Αίθουσα ΠΜΣ
---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS430 - Γραφίκές-Γραφιστικές Τέχνες Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
--- --- ---
15:00 ---
[Διάλεξη]
2ο έτος
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
--- ---
16:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
--- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- --- ---
20:00 ---
[Εργαστηριακό]
2ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 ---
[Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
[Διάλεξη]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
--- ---
10:00 ---
[Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
[Διάλεξη]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
--- ---
11:00 ---
[Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
Εργ. Σχεδίου
--- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00
[Εργαστηριακό]
Δ2
Παναγόπουλος Ι
ΥΚ1
--- --- --- ---
17:00
[Εργαστηριακό]
Δ2
Παναγόπουλος Ι
ΥΚ1
---
[Διάλεξη]
Δ2
Τσιρίδου Τ
ΥΚ1
---
[Εργαστηριακό]
Δ1
Παναγόπουλος Ι
ΥΚ1
18:00 --- ---
[Διάλεξη]
Δ2
Τσιρίδου Τ
ΥΚ1
---
[Εργαστηριακό]
Δ1
Παναγόπουλος Ι
ΥΚ1
19:00 --- ---
[Διάλεξη]
Δ1
Τσιρίδου Τ
ΥΚ1
--- ---
20:00 --- ---
[Διάλεξη]
Δ1
Τσιρίδου Τ
ΥΚ1
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
Δ1
Τσιρίδου Τ
ΥΚ2
--- ---
12:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
Δ1
Τσιρίδου Τ
ΥΚ2
--- ---
13:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
Δ2
Τσιρίδου Τ
ΥΚ2
--- ---
14:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
Δ2
Τσιρίδου Τ
ΥΚ2
--- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Χαμαλίδη Ε
Αίθουσα 011
---
12:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Χαμαλίδη Ε
Αίθουσα 011
---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ2
--- --- ---
13:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ2
--- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Ψαρράς Β
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
19:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Ψαρράς Β
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
20:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Ψαρράς Β
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κωνσταντίνου Ν.
ΥΚ1
--- --- ---
19:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κωνσταντίνου Ν.
ΥΚ1
--- --- ---
20:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α
ΥΚ1
--- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
12:00
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
13:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Λέκκας Μ
Αίθουσα ΠΜΣ
---
10:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Λέκκας Μ
Αίθουσα ΠΜΣ
---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- ---
[Εργαστήριο]
ΣΤ1
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
12:00 --- --- --- ---
[Εργαστήριο]
ΣΤ1
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
ΣΤ2
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
16:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
ΣΤ2
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
20:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
3ο έτος
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
--- ---
13:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
ΥΚ1
--- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- ---
16:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- ---
17:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
ΥΚ2
--- --- ---
16:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
ΥΚ2
--- --- ---
17:00 ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Βερύκιος Σ
ΥΚ2
--- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS633 - Εμψύχωση Εικόνας Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ
ΥΚ1
--- ---
10:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ
ΥΚ1
--- ---
11:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Τηλιγάδης Κ
ΥΚ1
--- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
Studio Video
--- --- --- ---
16:00
[Διάλεξη]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
Studio Video
--- --- --- ---
17:00
[Εργαστηριακό]
3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
Studio Video
--- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Παπαδοπούλου Α
Αίθουσα 011
19:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Παπαδοπούλου Α
Αίθουσα 011
20:00 --- --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Παπαδοπούλου Α, Παναγόπουλος Ι, Κύργιος Ν.
Αίθουσα 011
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Χάλκου Μ
Αίθουσα 011
--- --- ---
15:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Χάλκου Μ
Αίθουσα 011
--- --- ---
16:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Χάλκου Μ
Αίθουσα 011
--- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
ΥΚ1
---
16:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
ΥΚ1
---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ροβίθης Εμ
ΥΚ2
---
13:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ροβίθης Εμ
ΥΚ2
---
14:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ροβίθης Εμ
ΥΚ2
---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Καλιακάτσος Μ
Αίθουσα 011
14:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Καλιακάτσος Μ
Αίθουσα 011
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- ---
[Φροντιστήριο]
4ο έτος
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
18:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Καλιακάτσος Μ
ΥΚ2
---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
Αίθουσα 011
--- ---
16:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
Αίθουσα 011
--- ---
17:00 --- ---
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Επιτήδειος Θ
ΥΚ2
--- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
Εργ. Ήχου
---
20:00 --- --- ---
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
Εργ. Ήχου
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
ΥΚ1
---
12:00
[Διάλεξη]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
Αίθουσα 3
--- --- --- ---
13:00
[Διάλεξη]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
Αίθουσα 3
--- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS830 - Εμψύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Τηλιγάδης Κ
Εργ.Animation
--- --- ---
19:00 ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Τηλιγάδης Κ
Εργ.Animation
--- --- ---
20:00 ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Τηλιγάδης Κ
Εργ.Animation
--- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- ---
19:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- ---
20:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ζήβας Α
Αίθουσα 3
--- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
10:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
11:00
[Φροντιστήριο]
4ο έτος
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
--- --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Βλάχος Θ
Αίθουσα 3
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Φλώρος Αγγ
Αίθουσα 011
--- ---
11:00 --- ---
[Διάλεξη]
4ο έτος
Φλώρος Αγγ
Αίθουσα 011
--- ---
12:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Φλώρος Αγγ
Αίθουσα 011
--- ---
13:00 --- ---
[Εργαστηριακό]
4ο έτος
Φλώρος Αγγ
Αίθουσα 011
--- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00
[Διάλεξη]
4ο έτος
Κομιανός Β
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
17:00
[Διάλεξη]
4ο έτος
Κομιανός Β
Αίθουσα 011
--- --- --- ---
18:00
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Κομιανός Β
ΥΚ1
--- --- --- ---
19:00
[Εργαστήριο]
4ο έτος
Κομιανός Β
ΥΚ1
--- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
FRE860Β - Διδακτική Μεθοδολογία της Μουσικής (ΤΜΣ)
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α, Κύργιος Ν.
Αίθουσα 011
17:00 --- --- --- ---
[Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α, Κύργιος Ν.
Αίθουσα 011
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
Παπαδοπούλου Α, Ροβίθης Εμ, Κύργιος Ν.
Αίθουσα 011
---
18:00 --- --- ---
[Εργαστηριακό]
Παπαδοπούλου Α, Ροβίθης Εμ, Κύργιος Ν.
Αίθουσα 011
---
19:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
Αίθουσα 011
---
20:00 --- --- ---
[Διάλεξη]
Παπαδοπούλου Α
Αίθουσα 011
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αγγλικά ΙΙ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- ---
1ο έτος
Κοζομπόλης Στ
Αίθουσα 011
12:00 --- --- --- ---
1ο έτος
Κοζομπόλης Στ
Αίθουσα 011
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή