Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εαρινού 2018-2019

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα 3
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 2ο έτος
Βλάχος Θ
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Διάλεξη]
1ο έτος
Ζήβας Α
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Διάλεξη]
--- -x- 4ο έτος
Βλάχος Θ
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Διάλεξη]
10:00 --- -x-
11:00 4ο έτος
Βλάχος Θ
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι [Φροντιστήριο]
-x- -x- 2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Διάλεξη]
12:00 4ο έτος
Λουφόπουλος Α
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Διάλεξη]
-x- -x- ---
13:00 -x- --- -x- ---
14:00 --- -x- --- -x- ---
15:00 -x- --- 3ο έτος
Ζήβας Α
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εργαστηριακό]
--- ---
16:00 -x- --- --- ---
17:00 --- -x- --- ---
18:00 --- -x- 4ο έτος
Ζήβας Α
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Εργαστηριακό]
--- ---
19:00 -x- 2ο έτος
Ζήβας Α
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Εργαστηριακό]
-x- ---
20:00 -x- -x- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα 011
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- 4ο έτος
Φλώρος Αγγ
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Διάλεξη]
--- ---
11:00 3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
--- 3ο έτος
Χαμαλίδη Ε
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
1ο έτος
Κοζομπόλης Στ
Αγγλικά ΙΙ
12:00 3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Εργαστηριακό]
--- 4ο έτος
Φλώρος Αγγ
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Εργαστηριακό]
13:00 3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Διάλεξη]
--- --- 4ο έτος
Καλιακάτσος Μ
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Διάλεξη]
14:00 --- 4ο έτος
Χάλκου Μ
THE804 - Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου [Διάλεξη]
--- ---
15:00 --- 4ο έτος
Λουφόπουλος Α
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Διάλεξη]
--- ---
16:00 4ο έτος
Κομιανός Β
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Διάλεξη]
--- Παπαδοπούλου Α, Κύργιος Ν.
EDU201 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Διάλεξη]
17:00 --- --- Παπαδοπούλου Α, Ροβίθης Εμ, Κύργιος Ν.
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Εργαστηριακό]
18:00 3ο έτος
Ψαρράς Β
THE602 - Σημειολογεία των Πολυμέσων Ι [Διάλεξη]
--- --- 4ο έτος
Παπαδοπούλου Α
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Διάλεξη]
19:00 --- --- Παπαδοπούλου Α
EDU202 - Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση [Διάλεξη]
20:00 --- --- 4ο έτος
Παπαδοπούλου Α, Παναγόπουλος Ι, Κύργιος Ν.
THE803/EDU203 - Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες [Εργαστηριακό]
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα ΠΜΣ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- 3ο έτος
Λέκκας Μ
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Διάλεξη]
---
10:00 --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- 2ο έτος
Λέκκας Μ
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Διάλεξη]
---
17:00 --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥΚ1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- 3ο έτος
Τηλιγάδης Κ
VIS633 - Εμψύχωση Εικόνας Ι [Εργαστηριακό]
2ο έτος
Παναγόπουλος Μ
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εργαστηριακό]
---
10:00 --- --- ---
11:00 2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Λάμπουρα Σ
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εργαστηριακό]
--- 4ο έτος
Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Εργαστηριακό]
---
12:00 Β3
Λάμπουρα Σ
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά [Εργαστηριακό]
--- Δ1, Δ2
Λάμπουρα Σ, Μηλιώτης Γ
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εργαστηριακό]
13:00 1ο έτος
Λέκκας Μ
AUD221 - Εισαγωγή στη Μουσική [Διάλεξη]
14:00 --- 2ο έτος
Βαλιανάτος Θ
VIS430 - Γραφίκές-Γραφιστικές Τέχνες Ι [Διάλεξη]
--- ---
15:00 --- 2ο έτος
Βαλιανάτος Θ
VIS430 - Γραφίκές-Γραφιστικές Τέχνες Ι [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Λουφόπουλος Α
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Εργαστηριακό]
2ο έτος
Ζάννος Ι
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστηριακό]
16:00 Δ2
Παναγόπουλος Ι
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
Β2
Κομιανός Β, Φλώρος Αγγ
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
17:00 Δ2
Τσιρίδου Τ
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
--- Δ1
Παναγόπουλος Ι
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Εργαστηριακό]
18:00 4ο έτος
Κομιανός Β
AVA846 - Περιβάλλοντα Εικονικής - Επαυξημένης Πραγματικότητας [Εργαστήριο]
3ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α, Κωνσταντίνου Ν.
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
---
19:00 Δ1
Τσιρίδου Τ
AVA444 - Τεχνικές Βιντεοσκόπησης [Διάλεξη]
Β1
Κομιανός Β
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Εργαστήριο]
---
20:00 --- 3ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Α
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εργαστηριακό]
---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥΚ2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- 2ο έτος
Ζάννος Ι
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
10:00 --- --- --- --- 2ο έτος
Ζάννος Ι, Ροβίθης Εμ
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Εργαστήριο]
11:00 --- --- Δ1
Τσιρίδου Τ
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
--- ΣΤ1
Καλιακάτσος Μ
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
12:00 --- 3ο έτος
Βαλιανάτος Θ
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Εργαστηριακό]
4ο έτος
Ροβίθης Εμ
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου [Εργαστηριακό]
13:00 --- Δ2
Τσιρίδου Τ
AVA445 - Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας [Εργαστηριακό]
---
14:00 --- --- ---
15:00 --- 3ο έτος
Βερύκιος Σ
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Εργαστηριακό]
--- ΣΤ2
Καλιακάτσος Μ
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Εργαστήριο]
---
16:00 --- --- ---
17:00 --- 4ο έτος
Επιτήδειος Θ
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
4ο έτος
Καλιακάτσος Μ
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Φροντιστήριο]
---
18:00 --- --- --- 4ο έτος
Καλιακάτσος Μ
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Εργαστήριο]
---
19:00 --- --- --- 3ο έτος
Καλιακάτσος Μ
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Διάλεξη]
---
20:00 --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αμφ.1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 --- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- ---
14:00 -x- -x- -x- -x- ---
15:00 -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- 1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Εργαστήριο]
-x-
17:00 --- -x- -x- -x- ---
18:00 -x- -x- -x- -x- ---
19:00 -x- -x- 1ο έτος
Χαμαλίδη Ε
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης(Υ) [Διάλεξη]
--- ---
20:00 -x- -x- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αμφ.2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- -x- -x- -x- -x-
10:00 --- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- 1ο έτος
Κανελλόπουλος Ν
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Διάλεξη]
-x- -x-
12:00 -x- -x- 1ο έτος
Κανελλόπουλος Ν
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ(Υ) [Φροντιστήριο]
-x- -x-
13:00 --- -x- -x- 2ο έτος
Χαμαλίδη Ε
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι(Υ) [Διάλεξη]
-x-
14:00 --- -x- -x- -x-
15:00 1ο έτος
Ψαρράς Β
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) [Διάλεξη]
-x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x-
17:00 --- -x- -x- -x-
18:00 --- -x- -x- -x- -x-
19:00 --- -x- -x- -x- -x-
20:00 --- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εργ.Animation
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- 4ο έτος
Τηλιγάδης Κ
VIS830 - Εμψύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων [Διάλεξη]
--- --- ---
19:00 --- 4ο έτος
Τηλιγάδης Κ
VIS830 - Εμψύχωση Τριδιάστατων Μοντέλων [Εργαστηριακό]
--- --- ---
20:00 --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εργ. Ήχου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 -x- --- --- --- ---
10:00 -x- --- --- --- ---
11:00 -x- --- --- --- ---
12:00 -x- --- --- --- ---
13:00 -x- --- --- --- ---
14:00 -x- --- --- --- ---
15:00 -x- --- --- --- ---
16:00 -x- --- --- --- ---
17:00 -x- --- --- --- ---
18:00 -x- --- --- --- ---
19:00 -x- --- --- 4ο έτος
Επιτήδειος Θ, Μουζακίτης Β
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Εργαστήριο]
---
20:00 -x- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εργ. Σχεδίου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- 2ο έτος
Κόκκαλης Ν
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Φροντιστήριο]
2ο έτος
Κόκκαλης Ν
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Διάλεξη]
Β2, Β3
Κόκκαλης Ν
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
---
10:00 --- ---
11:00 --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- Β1
Βερύκιος Σ
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Φροντιστήριο]
--- ---
14:00 --- --- --- ---
15:00 --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- 1ο έτος
Βερύκιος Σ
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Εργαστηριακό]
--- --- ---
19:00 --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Studio Video
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 3ο έτος
Δεληγιάννης Ι
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Διάλεξη]
--- --- --- ---
16:00 --- --- --- ---
17:00 3ο έτος
Δεληγιάννης Ι, Καϊμάρα Ξ
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα [Εργαστηριακό]
--- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα 1
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα 2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΙΣΤ2
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 23/2/19 12:00 Π.Μ.

επιστροφή στην αρχή