Όνομα ιδρύματος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπ. 2021
Οδηγίες ZOOM:
* Διδάσκοντες: http://leonardo.ionio.gr/wiki/departments:avarts:orologio:zoom
* Φοιτητές: http://leonardo.ionio.gr/wiki/departments:avarts:orologio:zoom-howto

Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητέςΏρες ανά εβδομάδαΚενές ημέρεςΚενάΚενά ανά ημέραΏρες ανά ημέρα
Άθροισμα216405------
Μέση τιμή43.208.001.00------
Ελάχιστα174002
Μέγιστα63154412
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.1.3 στις 21/9/21 11:12 Π.Μ.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΈτοςΕλάχιστες ώρες ανά εβδομάδαΜέγιστες ώρες ανά εβδομάδαΕλάχιστες κενές ημέρεςΜέγιστες κενές ημέρεςΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέραΕλάχιστα κενά ανά εβδομάδαΜέγιστα κενά ανά εβδομάδαΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέρα
1ο Έτος6363662121101
2ο Έτος6161442124404
3ο Έτος4040882120000
4ο Έτος353577260000
5ο Έτος171715152120000
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.1.3 στις 21/9/21 11:12 Π.Μ.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤμήμαΕλάχιστες ώρες ανά εβδομάδαΜέγιστες ώρες ανά εβδομάδαΕλάχιστες κενές ημέρεςΜέγιστες κενές ημέρεςΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέραΕλάχιστα κενά ανά εβδομάδαΜέγιστα κενά ανά εβδομάδαΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέρα
1ο Έτος Αυτόματο Τμήμα6363662121101
2ο Έτος Αυτόματο Τμήμα6161442124404
3ο Έτος Αυτόματο Τμήμα4040882120000
4ο Έτος Αυτόματο Τμήμα353577260000
5ο Έτος Αυτόματο Τμήμα171715152120000
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.1.3 στις 21/9/21 11:12 Π.Μ.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥποτμήμαΏρες ανά εβδομάδαΚενές ημέρεςΣυνολικά κενάΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέραΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέρα
1ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα636101212
2ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα614404212
3ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα408000212
4ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα35700026
5ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα1715000212
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.1.3 στις 21/9/21 11:12 Π.Μ.