Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΕ 1/9ΠΕ 2/9ΠΑ 3/9ΔΕ 6/9ΤΡ 7/9ΤΕ 8/9ΠΕ 9/9ΠΑ 10/9ΔΕ 13/9ΤΡ 14/9ΤΕ 15/9ΠΕ 16/9ΠΑ 17/9ΔΕ 20/9ΤΡ 21/9ΤΕ 22/9ΠΕ 23/9ΠΑ 24/9
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Δια ζώσης --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Δια ζώσης
3ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Δια ζώσης
3ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσηςTEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Δια ζώσης
1ο Έτος2ο Έτος
Ζήβας ΑντώνηςΒλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης Γιώργος
Αίθουσα 011TAB 2.43, 2.44, 2.45
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσηςTEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Δια ζώσης
1ο Έτος2ο Έτος
Ζήβας ΑντώνηςΒλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης Γιώργος
Αίθουσα 011TAB 2.43, 2.44, 2.45
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
---
TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Δια ζώσης
2ο Έτος
Βλάχος Θεόδωρος, Μηλιώτης Γιώργος
TAB 2.43, 2.44, 2.45
TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Δια ζώσηςVIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Δια ζώσης
2ο Έτος4ο Έτος
Βλάχος Θεόδωρος, Μηλιώτης ΓιώργοςΖήβας Αντώνης
TAB 2.43, 2.44, 2.45Αίθουσα 011
VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Δια ζώσης
4ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS331 Φωτογραφία I Δια ζώσης
2ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS331 Φωτογραφία I Δια ζώσης
2ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Προφορική εξέταση
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
1ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχάλης
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE848 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών Προφορική εξέταση
4ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Τσιρίδου Τάνια
THE848 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών Προφορική εξέταση
4ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Τσιρίδου Τάνια
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
4ο Έτος
Κολοκυθά Χαραλαμπία
THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
4ο Έτος
Κολοκυθά Χαραλαμπία
THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
4ο Έτος
Κολοκυθά Χαραλαμπία
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE701 Ερευνητική Μεθοδολογία στις Τέχνες Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
4ο Έτος
Κολοκυθά Χαραλαμπία
THE701 Ερευνητική Μεθοδολογία στις Τέχνες Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
4ο Έτος
Κολοκυθά Χαραλαμπία
THE701 Ερευνητική Μεθοδολογία στις Τέχνες Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
4ο Έτος
Κολοκυθά Χαραλαμπία
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
2ο Έτος
Ασλανίδη Μαρία
THE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςTHE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
2ο Έτος3ο Έτος
Ασλανίδη ΜαρίαΚολοκυθά Χαραλαμπία
THE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςTHE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
2ο Έτος3ο Έτος
Ασλανίδη ΜαρίαΚολοκυθά Χαραλαμπία
THE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςTHE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
2ο Έτος3ο Έτος
Ασλανίδη ΜαρίαΚολοκυθά Χαραλαμπία
THE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
2ο Έτος
Ασλανίδη Μαρία
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.1.3 στις 21/9/21 11:12 Π.Μ.