Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλες οι Δραστηριότητες
Τ
Ε

1
/
9
09:00
4ο Έτος1ο Έτος
VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙITHE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Βλάχος ΘεόδωροςΠαναγόπουλος Μιχάλης
10:00
4ο Έτος1ο Έτος
VIS932 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙITHE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Βλάχος ΘεόδωροςΠαναγόπουλος Μιχάλης
11:00
4ο Έτος3ο Έτος1ο Έτος
VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙTHE503 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-ΥποκριτικήςTHE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Βλάχος ΘεόδωροςΠαναγόπουλος ΙάκωβοςΠαναγόπουλος Μιχάλης
12:00
4ο Έτος3ο Έτος1ο Έτος
VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙTHE503 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-ΥποκριτικήςTHE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Βλάχος ΘεόδωροςΠαναγόπουλος ΙάκωβοςΠαναγόπουλος Μιχάλης
13:00
3ο Έτος1ο Έτος
THE503 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-ΥποκριτικήςTHE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος ΙάκωβοςΠαναγόπουλος Μιχάλης
14:00
3ο Έτος1ο Έτος
THE503 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-ΥποκριτικήςTHE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος ΙάκωβοςΠαναγόπουλος Μιχάλης
15:00
3ο Έτος1ο Έτος
THE503 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-ΥποκριτικήςTHE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος ΙάκωβοςΠαναγόπουλος Μιχάλης
16:00
3ο Έτος1ο Έτος
THE503 Στοιχεία Σκηνοθεσίας-ΥποκριτικήςTHE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος ΙάκωβοςΠαναγόπουλος Μιχάλης
17:00
1ο Έτος
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
18:00
1ο Έτος
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
19:00
1ο Έτος
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
20:00
1ο Έτος
THE104 Μαθηματικά και Τέχνη Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
Π
Ε

2
/
9
09:00 ---
10:00 ---
11:00
1ο Έτος
Αγγλικά ΙΙ
Κοζομπόλης Στ.
12:00
1ο Έτος
Αγγλικά ΙΙ
Κοζομπόλης Στ.
13:00
1ο Έτος
Αγγλικά ΙΙ
Κοζομπόλης Στ.
14:00 ---
15:00
2ο Έτος
AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
Παναγόπουλος Ιάκωβος
16:00
2ο Έτος
AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
Παναγόπουλος Ιάκωβος
17:00
2ο Έτος
AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
Παναγόπουλος Ιάκωβος
18:00
2ο Έτος
AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
Παναγόπουλος Ιάκωβος
19:00
2ο Έτος
AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
Παναγόπουλος Ιάκωβος
20:00
2ο Έτος
AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
Παναγόπουλος Ιάκωβος
Π
Α

3
/
9
09:00 ---
10:00 ---
11:00
1ο Έτος
AUD120 Ακουστική & Ψυχοακουστική
Κατερέλος Διονύσιος
12:00
1ο Έτος4ο Έτος
AUD120 Ακουστική & ΨυχοακουστικήTHE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
Κατερέλος ΔιονύσιοςΚολοκυθά Χαραλαμπία
13:00
1ο Έτος4ο Έτος
AUD120 Ακουστική & ΨυχοακουστικήTHE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
Κατερέλος ΔιονύσιοςΚολοκυθά Χαραλαμπία
14:00
4ο Έτος
THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
Κολοκυθά Χαραλαμπία
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Δ
Ε

6
/
9
09:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
10:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
11:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
12:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
13:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
14:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
15:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
16:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
17:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
18:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
19:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
20:00
2ο Έτος
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Προφορική εξέταση
Παναγόπουλος Μιχάλης
Τ
Ρ

7
/
9
09:00 ---
10:00 ---
11:00 ---
12:00
4ο Έτος5ο Έτος
THE701 Ερευνητική Μεθοδολογία στις Τέχνες Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςAVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο
Κολοκυθά ΧαραλαμπίαΚομιανός Βασίλης
13:00
4ο Έτος5ο Έτος
THE701 Ερευνητική Μεθοδολογία στις Τέχνες Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςAVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο
Κολοκυθά ΧαραλαμπίαΚομιανός Βασίλης
14:00
4ο Έτος5ο Έτος
THE701 Ερευνητική Μεθοδολογία στις Τέχνες Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςAVA942 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο
Κολοκυθά ΧαραλαμπίαΚομιανός Βασίλης
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Τ
Ε

8
/
9
09:00 ---
10:00 ---
11:00
2ο Έτος
AVA341 Διαδραστικά Πολυμέσα
Κομιανός Βασίλης
12:00
2ο Έτος
AVA341 Διαδραστικά Πολυμέσα
Κομιανός Βασίλης
13:00
2ο Έτος
AVA341 Διαδραστικά Πολυμέσα
Κομιανός Βασίλης
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Π
Ε

9
/
9
09:00 ---
10:00 ---
11:00
4ο Έτος2ο Έτος1ο Έτος
AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης ΠραγματικότηταςTHE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςΑγγλικά Ι
Κομιανός ΒασίληςΑσλανίδη ΜαρίαΚοζομπόλης Στ.
12:00
3ο Έτος4ο Έτος2ο Έτος1ο Έτος
THE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςAVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης ΠραγματικότηταςTHE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςΑγγλικά Ι
Κολοκυθά ΧαραλαμπίαΚομιανός ΒασίληςΑσλανίδη ΜαρίαΚοζομπόλης Στ.
13:00
3ο Έτος4ο Έτος2ο Έτος1ο Έτος
THE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςAVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης ΠραγματικότηταςTHE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςΑγγλικά Ι
Κολοκυθά ΧαραλαμπίαΚομιανός ΒασίληςΑσλανίδη ΜαρίαΚοζομπόλης Στ.
14:00
3ο Έτος2ο Έτος
THE500 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Παράδοση/Παρουσίαση εργασίαςTHE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
Κολοκυθά ΧαραλαμπίαΑσλανίδη Μαρία
15:00
2ο Έτος
THE401 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας
Ασλανίδη Μαρία
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Π
Α

1
0
/
9
09:00
5ο Έτος
AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Χάλκου Μαρία
10:00
5ο Έτος
AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Χάλκου Μαρία
11:00
1ο Έτος2ο Έτος3ο Έτος5ο Έτος
THE102 Επιστημονική ΜεθοδολογίαTEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών ΤόπωνAUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική ΧώρωνAVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Ασλανίδη ΜαρίαΓιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα ΣτέλλαΚατερέλος ΔιονύσιοςΧάλκου Μαρία
12:00
1ο Έτος2ο Έτος3ο Έτος5ο Έτος
THE102 Επιστημονική ΜεθοδολογίαTEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών ΤόπωνAUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική ΧώρωνAVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Ασλανίδη ΜαρίαΓιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα ΣτέλλαΚατερέλος ΔιονύσιοςΧάλκου Μαρία
13:00
1ο Έτος2ο Έτος3ο Έτος5ο Έτος
THE102 Επιστημονική ΜεθοδολογίαTEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών ΤόπωνAUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική ΧώρωνAVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Ασλανίδη ΜαρίαΓιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα ΣτέλλαΚατερέλος ΔιονύσιοςΧάλκου Μαρία
14:00
2ο Έτος5ο Έτος
TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών ΤόπωνAVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα ΣτέλλαΧάλκου Μαρία
15:00
2ο Έτος5ο Έτος
TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών ΤόπωνAVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα ΣτέλλαΧάλκου Μαρία
16:00
2ο Έτος5ο Έτος
TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών ΤόπωνAVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα ΣτέλλαΧάλκου Μαρία
17:00
2ο Έτος5ο Έτος
TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών ΤόπωνAVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα ΣτέλλαΧάλκου Μαρία
18:00
2ο Έτος5ο Έτος
TEC310 Ανάπτυξη Δικτυακών ΤόπωνAVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα ΣτέλλαΧάλκου Μαρία
19:00
5ο Έτος
AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Χάλκου Μαρία
20:00
5ο Έτος
AVA941 Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ
Χάλκου Μαρία
Δ
Ε

1
3
/
9
09:00 ---
10:00 ---
11:00
2ο Έτος
THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων
Ονοράτου Νταλίλα
12:00
2ο Έτος
THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων
Ονοράτου Νταλίλα
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Τ
Ρ

1
4
/
9
09:00
4ο Έτος
AVA730 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου
Παναγόπουλος Ιάκωβος
10:00
4ο Έτος
AVA730 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου
Παναγόπουλος Ιάκωβος
11:00
3ο Έτος4ο Έτος
THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙAVA730 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου
Ονοράτου ΝταλίλαΠαναγόπουλος Ιάκωβος
12:00
3ο Έτος4ο Έτος
THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙAVA730 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου
Ονοράτου ΝταλίλαΠαναγόπουλος Ιάκωβος
13:00
4ο Έτος
AVA730 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου
Παναγόπουλος Ιάκωβος
14:00
4ο Έτος
AVA730 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου
Παναγόπουλος Ιάκωβος
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Τ
Ε

1
5
/
9
09:00
3ο Έτος
THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Χάλκου Μαρία
10:00
2ο Έτος3ο Έτος
TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές ΔιαδικτύουTHE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Κομιανός ΒασίληςΧάλκου Μαρία
11:00
2ο Έτος1ο Έτος3ο Έτος
TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές ΔιαδικτύουTHE202 Θεωρία της ΕπικοινωνίαςTHE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Κομιανός ΒασίληςΟνοράτου ΝταλίλαΧάλκου Μαρία
12:00
2ο Έτος1ο Έτος3ο Έτος
TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές ΔιαδικτύουTHE202 Θεωρία της ΕπικοινωνίαςTHE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Κομιανός ΒασίληςΟνοράτου ΝταλίλαΧάλκου Μαρία
13:00
2ο Έτος3ο Έτος
TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές ΔιαδικτύουTHE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Κομιανός ΒασίληςΧάλκου Μαρία
14:00
2ο Έτος3ο Έτος
TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές ΔιαδικτύουTHE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Κομιανός ΒασίληςΧάλκου Μαρία
15:00
2ο Έτος3ο Έτος
TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές ΔιαδικτύουTHE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Κομιανός ΒασίληςΧάλκου Μαρία
16:00
3ο Έτος
THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Χάλκου Μαρία
17:00
3ο Έτος
THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Χάλκου Μαρία
18:00
3ο Έτος
THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Χάλκου Μαρία
19:00
3ο Έτος
THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Χάλκου Μαρία
20:00
3ο Έτος
THE504 Ιστορία του Κινηματογράφου
Χάλκου Μαρία
Π
Ε

1
6
/
9
09:00 ---
10:00 ---
11:00
2ο Έτος4ο Έτος
AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά ΜέσαTHE848 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών Προφορική εξέταση
Κόκκαλης ΝίκοςΟνοράτου Νταλίλα, Τσιρίδου Τάνια
12:00
2ο Έτος4ο Έτος
AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά ΜέσαTHE848 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών Προφορική εξέταση
Κόκκαλης ΝίκοςΟνοράτου Νταλίλα, Τσιρίδου Τάνια
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00
5ο Έτος
THE901- Τέχνη και Δίκαιο
Μιχαϊλάκη Α
19:00
5ο Έτος
THE901- Τέχνη και Δίκαιο
Μιχαϊλάκη Α
20:00 ---
Π
Α

1
7
/
9
09:00
1ο Έτος
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο
Μητσάνη Χριστίνα
10:00
1ο Έτος
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο
Μητσάνη Χριστίνα
11:00
2ο Έτος4ο Έτος
VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη ΦιγούραTHE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ
Κόκκαλης ΝίκοςΟνοράτου Νταλίλα
12:00
2ο Έτος4ο Έτος
VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη ΦιγούραTHE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ
Κόκκαλης ΝίκοςΟνοράτου Νταλίλα
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Δ
Ε

2
0
/
9
09:00 ---
10:00
1ο Έτος
THE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
Χαμαλίδη Έλενα
11:00
2ο Έτος1ο Έτος3ο Έτος
AUD320 Τεχνολογία ΉχουTHE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της ΤέχνηςTHE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων
Μηλιαρέση ΙωάνναΧαμαλίδη ΈλεναΒαλιανάτος Θ
12:00
2ο Έτος1ο Έτος3ο Έτος
AUD320 Τεχνολογία ΉχουTHE100 Εισαγωγή στην Ιστορία της ΤέχνηςTHE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων
Μηλιαρέση ΙωάνναΧαμαλίδη ΈλεναΒαλιανάτος Θ
13:00
2ο Έτος3ο Έτος
AUD320 Τεχνολογία ΉχουTHE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων
Μηλιαρέση ΙωάνναΒαλιανάτος Θ
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Τ
Ρ

2
1
/
9
09:00 ---
10:00
3ο Έτος1ο Έτος
VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Δια ζώσηςTEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Ζήβας ΑντώνηςΛάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
Αίθουσα 011
11:00
3ο Έτος4ο Έτος2ο Έτος1ο Έτος
VIS531 Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Δια ζώσηςAVA744 Εικαστική Επένδυση ΉχουTHE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙTEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Ζήβας ΑντώνηςΤσιρίδου ΤάνιαΧαμαλίδη ΈλεναΛάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
Αίθουσα 011
12:00
4ο Έτος2ο Έτος1ο Έτος
AVA744 Εικαστική Επένδυση ΉχουTHE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙTEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Τσιρίδου ΤάνιαΧαμαλίδη ΈλεναΛάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
13:00
4ο Έτος2ο Έτος1ο Έτος
AVA744 Εικαστική Επένδυση ΉχουTHE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙTEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Τσιρίδου ΤάνιαΧαμαλίδη ΈλεναΛάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
14:00
4ο Έτος1ο Έτος
AVA744 Εικαστική Επένδυση ΉχουTEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Τσιρίδου ΤάνιαΛάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
15:00
1ο Έτος
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Λάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
16:00 ---
17:00 ---
18:00
2ο Έτος
VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών
Βαλιανάτος Θ
19:00
2ο Έτος
VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών
Βαλιανάτος Θ
20:00
2ο Έτος
VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών
Βαλιανάτος Θ
Τ
Ε

2
2
/
9
09:00
2ο Έτος1ο Έτος
TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Δια ζώσηςVIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης ΓιώργοςΖήβας Αντώνης
TAB 2.43, 2.44, 2.45Αίθουσα 011
10:00
2ο Έτος1ο Έτος
TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Δια ζώσηςVIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης ΓιώργοςΖήβας Αντώνης
TAB 2.43, 2.44, 2.45Αίθουσα 011
11:00
1ο Έτος3ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσηςVIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά
Ζήβας ΑντώνηςΒαλιανάτος Θ
Αίθουσα 011
12:00
1ο Έτος3ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσηςVIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά
Ζήβας ΑντώνηςΒαλιανάτος Θ
Αίθουσα 011
13:00
1ο Έτος3ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσηςVIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά
Ζήβας ΑντώνηςΒαλιανάτος Θ
Αίθουσα 011
14:00
1ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
15:00
1ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
16:00
1ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσης
Ζήβας Αντώνης
Αίθουσα 011
17:00
1ο Έτος4ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσηςAVA740 - Ζωντανά Οπτικά
Ζήβας ΑντώνηςΒαλιανάτος Θ
Αίθουσα 011
18:00
1ο Έτος4ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσηςAVA740 - Ζωντανά Οπτικά
Ζήβας ΑντώνηςΒαλιανάτος Θ
Αίθουσα 011
19:00
1ο Έτος4ο Έτος
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία Προφορική εξέταση, Δια ζώσηςAVA740 - Ζωντανά Οπτικά
Ζήβας ΑντώνηςΒαλιανάτος Θ
Αίθουσα 011
20:00 ---
Π
Ε

2
3
/
9
09:00
2ο Έτος
TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Δια ζώσης
Βλάχος Θεόδωρος, Μηλιώτης Γιώργος
TAB 2.43, 2.44, 2.45
10:00
2ο Έτος4ο Έτος1ο Έτος
TEC311 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Δια ζώσηςVIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Δια ζώσηςTEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Βλάχος Θεόδωρος, Μηλιώτης ΓιώργοςΖήβας ΑντώνηςΛάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
TAB 2.43, 2.44, 2.45Αίθουσα 011
11:00
4ο Έτος1ο Έτος3ο Έτος
VIS731 Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Δια ζώσηςTEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών IITHE600 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης
Ζήβας ΑντώνηςΛάμπουρα Στέλλα, Κομιανός ΒασίληςΧαμαλίδη Έλενα
Αίθουσα 011
12:00
1ο Έτος3ο Έτος
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών IITHE600 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης
Λάμπουρα Στέλλα, Κομιανός ΒασίληςΧαμαλίδη Έλενα
13:00
1ο Έτος3ο Έτος
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών IITHE600 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης
Λάμπουρα Στέλλα, Κομιανός ΒασίληςΧαμαλίδη Έλενα
14:00
1ο Έτος
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Λάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
15:00
1ο Έτος
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II
Λάμπουρα Στέλλα, Κομιανός Βασίλης
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
Π
Α

2
4
/
9
09:00 ---
10:00
2ο Έτος1ο Έτος
VIS331 Φωτογραφία I Δια ζώσηςTEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I
Ζήβας ΑντώνηςΛάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 011
11:00
2ο Έτος1ο Έτος3ο Έτος4ο Έτος
VIS331 Φωτογραφία I Δια ζώσηςTEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών IAUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία ΉχουTHE700 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη
Ζήβας ΑντώνηςΛάμπουρα ΣτέλλαΜηλιαρέση ΙωάνναΧαμαλίδη Έλενα
Αίθουσα 011
12:00
1ο Έτος3ο Έτος4ο Έτος
TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών IAUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία ΉχουTHE700 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη
Λάμπουρα ΣτέλλαΜηλιαρέση ΙωάνναΧαμαλίδη Έλενα
13:00
1ο Έτος3ο Έτος4ο Έτος
TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών IAUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία ΉχουTHE700 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη
Λάμπουρα ΣτέλλαΜηλιαρέση ΙωάνναΧαμαλίδη Έλενα
14:00
1ο Έτος
TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I
Λάμπουρα Στέλλα
15:00
1ο Έτος
TEC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I
Λάμπουρα Στέλλα
16:00 ---
17:00
1ο Έτος
THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης
Χαμαλίδη Έλενα
18:00
1ο Έτος
THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης
Χαμαλίδη Έλενα
19:00
1ο Έτος
THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης
Χαμαλίδη Έλενα
20:00 ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.1.3 στις 21/9/21 11:12 Π.Μ.