Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Σχόλια: Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018-2019
Παράδοση εργασιών / E-class : Τσιρίδου, Τηλιγάδης, THE803 (Χάλκου), AVA341, Παπαδοπούλου, AUD821

Προβολή λίστας ήπιων συγκρούσεων.
Προβολή στατιστικών: μαθητές, εκπαιδευτικοί.
Προβολή XML: υποτμήματα - απενεργοποιημένα, εκπαιδευτικοί, δραστηριότητες.

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Ωρολόγια
Ημέρες ΟριζόντιαΗμέρες ΚατακόρυφαΧρόνος ΟριζόντιαΧρόνος Κατακόρυφα
Υποτμήματα απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Τμήματα απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Έτη προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Εκπαιδευτικοί προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Ελεύθερες περίοδοι εκπαιδευτικών απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο --- ---
Αίθουσες προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Αντικείμενα προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Ετικέτες Δραστηριοτήτων απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Δραστηριότητες προβολή απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο απενεργοποιημένο
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 11/7/19 3:40 Μ.Μ.