Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παρατηρήσεις: Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018
Παράδοση εργασιων: THE804, AVA434 (12/6), AVA435(11/6), VIS830, AVA643, AUD822, AVA540, AUD722

Προβολή λίστας συγκρούσεων κανόνων.
View statistics: students, Εκπαιδευτικοί.
Προβολή XML: subgroups - disabled, Εκπαιδευτικοί, Δραστηριότητες.

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Χρονοδιαγράμματα
Ημέρες οριζόντια (Χ)Ημέρες κάθετα (Ψ)Ώρες οριζόντια (Χ)Ώρες κάθετα (Ψ)
Τμήματα disabled disabled disabled disabled
Τάξεις disabled disabled disabled disabled
Έτη Προβολή disabled disabled disabled
Εκπαιδευτικοί Προβολή disabled disabled disabled
Ελεύθερος χρόνος εκπαιδευτικών disabled disabled --- ---
Αίθουσες Προβολή disabled disabled disabled
Μαθήματα Προβολή disabled disabled disabled
Activity Tags disabled disabled disabled disabled
Δραστηριότητες Προβολή disabled disabled disabled
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 2/8/18 12:55 Μ.Μ.