Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου 2018-2019
Παράδοση εργασιων: AVA435 (18/6), AVA434 (10/6), AUD420, THE804, EDU101, EDU201

Το αρχείο αυτό δεν εμφανίζει τα όρια που έχουν τεθεί από περιορισμούς. Περιλαμβάνει μόνον στατιστικά για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές της τρέχουσας λύσης.

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Όλοι οι μαθητέςΏρες ανά εβδομάδαΚενές ημέρεςΚενάΚενά ανά ημέραΏρες ανά ημέρα
Άθροισμα1204517------
Μέση τιμή20.007.502.83------
Ελάχιστα166001
Μέγιστα239648
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.


Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΈτοςΕλάχιστες ώρες ανά εβδομάδαΜέγιστες ώρες ανά εβδομάδαΕλάχιστες κενές ημέρεςΜέγιστες κενές ημέρεςΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέραΕλάχιστα κενά ανά εβδομάδαΜέγιστα κενά ανά εβδομάδαΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέρα
1ο Έτος232377180000
2ο Έτος181888246604
3ο Έτος222266145503
4ο Έτος161699240000
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.


Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤμήμαΕλάχιστες ώρες ανά εβδομάδαΜέγιστες ώρες ανά εβδομάδαΕλάχιστες κενές ημέρεςΜέγιστες κενές ημέρεςΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέραΕλάχιστα κενά ανά εβδομάδαΜέγιστα κενά ανά εβδομάδαΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέρα
Β1232377180000
Β2232377180000
Δ1181888246604
Δ2181888246604
3ο Έτος Αυτόματο Τμήμα222266145503
4ο Έτος Αυτόματο Τμήμα161699240000
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.


Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥποτμήμαΏρες ανά εβδομάδαΚενές ημέρεςΣυνολικά κενάΕλάχιστα κενά ανά ημέραΜέγιστα κενά ανά ημέραΕλάχιστες ώρες ανά ημέραΜέγιστες ώρες ανά ημέρα
Β1 Αυτόματο Υποτμήμα23700018
Β2 Αυτόματο Υποτμήμα23700018
Δ1 Αυτόματο Υποτμήμα18860424
Δ2 Αυτόματο Υποτμήμα18860424
3ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα22650314
4ο Έτος Αυτόματο Τμήμα Αυτόματο Υποτμήμα16900024
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.