Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχόλια: Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου 2018-2019
Παράδοση εργασιων: AVA435 (18/6), AVA434 (10/6), AUD420, THE804, EDU101, EDU201

Πίνακας περιεχομένων

 

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αίθουσα 3
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -x- --- --- ---
11:00 -X- 4ο Έτος
Ζήβας Α.
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Παράδοση Εργασιών]
--- --- --- -x- -x- --- --- --- -X- -x- -x- --- ---
12:00 -X- --- --- -x- -x- -x- -x- --- --- -X- --- -x- --- ---
13:00 -X- 3ο Έτος
Ζήβας Α.
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Παράδοση Εργασιών]
--- --- -x- --- --- -x- --- --- -X- --- --- --- ---
14:00 -X- --- 3ο Έτος
Καλιακάτσος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εξέταση
-x- --- --- -x- --- --- -X- 3ο Έτος
FRE660B - Τεχνητή Νοημοσύνη,ΤΠ (ΗΥ650)
--- --- ---
15:00 -X- --- --- 4ο Έτος
Καλιακάτσος
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Εξέταση
--- -x- --- --- --- -X- -x- --- ---
16:00 -X- --- --- -x- -x- -x- --- --- --- -X- -x- --- ---
17:00 -X- 2ο Έτος
Ζήβας Α.
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Παράδοση Εργασιών]
3ο Έτος
Γιαννακουλόπουλος Α.
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Εξέταση
-x- --- -x- --- --- --- --- -X- --- -x- --- ---
18:00 -X- --- --- -x- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- -x- -x- -x- --- -x- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Νέα αίθουσα
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
12:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
13:00 -X- --- --- 1ο Έτος
Ζήβας Α.
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Παράδοση Εργασιών]
--- --- --- --- --- --- -X- --- --- 2ο Έτος
Ζάννος Ι.
AUD420 - Διαδραστικά Συστήματα Ήχου [Παράδοση Εργασιών]
---
14:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- ---
15:00 -X- --- --- --- --- --- --- 4ο Έτος
Φλώρος Αγγ.
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα Εξέταση
--- -X- --- --- --- ---
16:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
18:00 -X- --- 2ο Έτος
Κόκκαλης Ν.
VIS432 - Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα [Παράδοση Εργασιών]
--- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥΚ1
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- 4ο Έτος
Βλάχος Θ.
VIS832 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Εξέταση
--- --- --- --- --- --- --- 1ο Έτος
Λάμπουρα Σ., Κομιανός Βασίλειος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II Εργαστηριακό
-X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- --- 3ο Έτος
Βαλιανάτος Θ.
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων Εξέταση
--- --- --- -X- --- --- --- ---
12:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
13:00 -X- --- 3ο Έτος
Δεληγιάννης Ι., [ΥΔ] Καΐμάρα Πολυξένη
AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα / TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Παράδοση Εργασιών]
--- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
14:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
15:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
16:00 -X- --- --- 4ο Έτος
Λουφόπουλος Α.
AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική [Παράδοση Εργασιών]
--- --- 3ο Έτος
Βαλιανάτος Θ.
VIS630 - Τριδιάστατα Γραφικά Εξέταση
--- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- 4ο Έτος
Λουφόπουλος Α.
AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Παράδοση Εργασιών]
--- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
18:00 -X- --- --- 4ο Έτος
Λουφόπουλος Α.
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας [Παράδοση Εργασιών]
--- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- 2ο Έτος
Βαλιανάτος Θ.
VIS430 - Γραφικές-Γραφιστικές Τέχνες Ι Εξέταση
--- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΥΚ2
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
12:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- 3ο Έτος
Βερύκιος Σ.
VIS632 - Εικονογράφηση του Κόμικ [Παράδοση Εργασιών]
--- ---
13:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
14:00 -X- --- --- --- --- 4ο Έτος
Ροβύθης Εμμανουήλ
AUD821 - Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου Εξέταση
--- --- --- --- -X- --- --- --- ---
15:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
16:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
18:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΑΜΦ1
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
11:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
12:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
13:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- --- 3ο Έτος
Χαμαλίδη Ε., [ΥΔ] Carle Martin Alexander
THE600 - Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης Εξέταση
14:00 -X- -x- --- -x- -x- -x- --- -x- -x- --- -X- --- -x- -x-
15:00 -X- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Β2
Κομιανός Βασίλειος, [ΥΔ] Κανελλοπούλου Στεφανία
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II Εξέταση
-x- -X- -x- -x- -x- -x-
16:00 -X- Β2
[ΥΔ] Κρουστάλλης Βασίλειος
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας Εξέταση
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- --- -x- -x-
17:00 -X- -x- -x- 2ο Έτος
Γιαννακουλόπουλος Α., Λάμπουρα Σ.
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Εξέταση
-x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
18:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
19:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -X- --- -x- -x- Β2
[ΥΔ] Μουστάκας Νίκος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης Εξέταση
20:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- -x- --- -X- --- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΑΜΦ2
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- -x- -x- 2ο Έτος
Βλάχος Θ., Λάμπουρα Σ., Μηλιώτης Γ.
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό II Εξέταση
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
10:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
11:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
12:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
13:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- -x- --- -x-
14:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -X- --- -x- -x- -x-
15:00 -X- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Β1
Λάμπουρα Σ., Κανελλόπουλος Ν.
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II Εξέταση
-x- -X- -x- -x- -x- -x-
16:00 -X- Β1
Ψαρράς Β., [ΥΔ] Σδρόλια Μαρία
THE202 - Θεωρία της Επικοινωνίας Εξέταση
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -X- -x- --- -x- ---
17:00 -X- -x- -x- 1ο Έτος
Κοζομπόλης
Αγγλικά ΙΙ Εξέταση
-x- -x- -x- -x- --- -X- -x- -x- -x- -x-
18:00 -X- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- -x- -X- -x- -x- -x- -x-
19:00 -X- -x- -x- -x- -x- --- --- --- 2ο Έτος
Παναγόπουλος Μ.
TEC414 - Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Εξέταση
-x- -X- -x- -x- Δ1
Χαμαλίδη Ε., [ΥΔ] Κουντουράς Ευστράτιος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι Εξέταση
Β1
Χαμαλίδη Ε., [ΥΔ] Νικόπουλος Γεώργιος
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης Εξέταση
20:00 -X- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -X- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Animation
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
12:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
13:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
14:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
15:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
16:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
18:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Σχεδίου
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
12:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
13:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
14:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
15:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- 1ο Έτος
Βερύκιος Σ.
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Παράδοση Εργασιών]
--- ---
16:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
18:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΠΜΣ
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
12:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
13:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
14:00 -X- --- 2ο Έτος
Λέκκας Μ.
AUD421 - Μουσική Μορφολογία Εξέταση
--- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
15:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
16:00 -X- --- --- --- 3ο Έτος
Λέκκας Μ.
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση Εξέταση
--- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
18:00 -X- --- 1ο Έτος
Λέκκας Μ.
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική Εξέταση
--- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΑΒΜ 2.42
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
12:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
13:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
14:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
15:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
16:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
18:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αιθ.1
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αιθ.2
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
10:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
11:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
15:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
16:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
17:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
18:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΙΣΤ 2
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
12:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
13:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
14:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
15:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
16:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
18:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή

Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΤΙΣΤ 1
3/6 Δευτέρα 4/6 Τρίτη 5/6 Τετάρτη 6/6 Πέμπτη 7/6 Παρασκευή 10/6 Δευτέρα 11/6 Τρίτη 12/6 Τετάρτη 13/6 Πέμπτη 14/6 Παρασκευή 17/6 Δευτέρα 18/6 Τρίτη 19/6 Τετάρτη 20/6 Πέμπτη 21/6 Παρασκευή
09:00 -X- -x- --- --- -x- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
10:00 -X- -x- --- --- -x- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
11:00 -X- --- --- --- -x- --- --- --- -x- -x- -X- --- --- -x- ---
12:00 -X- --- --- --- -x- --- --- --- -x- -x- -X- --- --- -x- -x-
13:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- -x-
14:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
15:00 -X- --- -x- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
16:00 -X- --- -x- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- --- ---
17:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -x- --- --- ---
18:00 -X- 3ο Έτος
Ψαρράς Β.
THE602 - Σημειολογία των Πολυμέσων Ι Εξέταση
--- --- --- --- --- --- --- --- -X- -x- --- --- ---
19:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- Δ2
[ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι Εξέταση
---
20:00 -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.37.2 στις 21/5/19 2:10 Μ.Μ.

επιστροφή στην αρχή