Όνομα ιδρύματος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Παρατηρήσεις: Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017
Απαλλακτική εργασία στο E-class: ΤΗΕ804, ΤΗΕ600, AVA643, VIS830

Προβολή λίστας συγκρούσεων κανόνων.
View statistics: students, Εκπαιδευτικοί.
Προβολή XML: Τμήματα, Εκπαιδευτικοί, Δραστηριότητες.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Χρονοδιαγράμματα
Ημέρες οριζόντια (Χ)Ημέρες κάθετα (Ψ)Ώρες οριζόντια (Χ)Ώρες κάθετα (Ψ)
Τμήματα Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Τάξεις Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Έτη Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Εκπαιδευτικοί Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Ελεύθερος χρόνος εκπαιδευτικών Προβολή Προβολή --- ---
Αίθουσες Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Μαθήματα Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Activity Tags Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Δραστηριότητες Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.31.6 στις 30/5/17 12:28 Μ.Μ.