2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών
Audiovisual Arts Festival

avarts.ionio.gr/festival