Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών
Πιστοποίηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
avarts.ionio.gr/artedu
* Αιτήσεις online μέχρι Δευτέρα 24/09/2018, ώρα 14:00 *