Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή
avarts.ionio.gr/ada
Αιτήσεις online μέχρι και Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018
Τεχνολογία και Τέχνη • Ψηφιακή Αφήγηση • Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά • Ηχητική Τέχνη • Σχεδιασμός Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου • Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου • Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις • Διαδραστικός Ηχητικός Σχεδιασμός • Τέχνη Κινούμενης Εικόνας • Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας • Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων • Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος