Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:«Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή»Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
avarts.ionio.gr/ada
Μεθοδολογίες Έρευνας
Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου
Μαθηματικές Θεμελιώσεις Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας
Βίντεο Τέχνη
Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση
Εφαρμογές Διαδικτύου
Τεχνολογίες Παρουσίασης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου
Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής
Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων
Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος
Σχεδιασμός - Οργάνωση Οπτικοακουστικών Έργων
Διαδραστικές Εγκαταστάσεις
Τέχνη Ήχου
Τριδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή
Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας
Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Πιστότητα Οπτικοακουστικού Περιεχομένου