Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα στο Δημόσιο Χώρο


Διδάσκων/ουσα: Φλώρος Άγγελος
Κωδικός Μαθήματος: AVA840
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 8
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διδασκαλίας: 4
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA329

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό26
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία43
Αυτοτελής Μελέτη80
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175

LL_COURSES_REQUIRES: AVA540, TEC611, Συνέντευξη, Φάκελος Εργασιών


Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα προσφέρει την διερεύνηση των καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων στο Δημόσιο Χώρο. Διερευνόνται πως έννοιες όπως η διάδραση, η εμβίθυνση, η αύρα του χώρου, η εμπειρία, το φυσικό αλλά και αστικό περιβάλλον καθώς και η τεχνολογία σχετίζονται με το καλλιτεχνικό έργο στο δημόσιο χώρο.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι να ερευνήσει το συντακτικό και τη γραμματική σε καλλιτεχνικά έργα που αναπτύσσουν απευθείας συνομιλία τόσο με το χώρο εγκατάστασης όσο και με τους επισκέπτες ή χρήστες του έργου. Στις εγκαταστάσεις απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία ενός συμβιωτικού μοντέλου με όλες τις παραμέτρους και τα συστατικά που διαμορφώνουν το αφηματικό πλαίσιο που επιθυμεί ο δημιουργός. Καθιστά δηλαδή την ύπαρξη του ανθρώπου απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αφήγησης.

Το μάθημα περιλαμβάνει αφενώς εργαστήρια που σχετίζονται με την χρήση της τεχνολογίας στα καλλιτεχνικά έργα, όπως η χαρτογραφική προβολή, η χρήση κάμερας βάθους, η χρήση κάμερας αναγνώρισης ανθρώπινων χειρονομιών αλλά και σπουδή πάνω στη δημιουργία μη γραμμικών αφηγήσεων μέσω τεχνικών μοντάζ σε πραγματικό χρόνο.


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Αφετηρίες νέων μορφών Τέχνης

2η εβδομάδα: Η εξέλιξη των Μέσων στην Τέχνη

3η εβδομάδα: Παρουσίαση έργων Εγκαταστάσεις Ι, Βιντεοτέχνη

4η εβδομάδα: Παρουσίαση έργων Εγκαταστάσεις ΙΙ, Κινητική Τέχνη. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

5η εβδομάδα: Η γλώσσα των νέων μέσων.

6η εβδομάδα: Εργαστήριο: Μετατροπή ενός γραμμικού έργου σε διαδραστικό.

7η εβδομάδα: Εργαστήριο Arduino, Processing

8η εβδομάδα: Το έργο στο Δημόσιο Χώρο. Εργαστήριο

9η εβδομάδα: Εργαστήριο Χαρτογραφικής Προβολής

10η εβδομάδα: Καλλιτεχνικά έργα 1991-σήμερα.

11η εβδομάδα: Εργαστήριο Kinect

12η εβδομάδα: Επεξεργασία και Προπαράδοση εργαστηρίου

13η εβδομάδα: Ατομικές Διορθώσεις


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Manovich, L. (2002). The Language of New Media. The MIT Press.
Paul, C. (2003). Digital Art. London: Thames & Hudson.
Σταυρίδης, Σ. (2002). Από την Πόλη Οθόνη στην Πόλη Σκηνή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Bishop, C. (2005). Installation Art: A Critical History. New York: Routledge.De Oliveira, Ν. (2004). Installation Art in the New Millennium: The Empire of the Senses. Thames & Hudson.
Rosenthal, M. (2005). Understanding Installation Art. Prestel Publishing.Paul, C. (2003). "Digital Technologies as a Medium". In Digital Art. London: Thames & Hudson.
Miles, M. (1997). Art, Space and the City. London: Routledge.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα προσφέρει ικανό αριθμό διαλέξεων που αναφέρονται σε εφαρμογές καλλιτεχνικών έργων σε δημόσιο χώρο. Υλοποιούνται θεματικά εργαστήρια τόσο για τη διερεύνηση των εννοιών της διάδρασης, εμβίθυνσης και της εμπειρίας με σκοπό την ανάλυση και το σχεδιασμό του έργου αλλά και εργαστήρια που σχετίζονται με τις διαθέσιμες τεχνολογίες που αφορούν την υλοποίηση του.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Ζητείται η παρουσίαση του έργου στον πραγματικό χώρο
Κείμενο έως 2500 λέξεις με την ανάπτυξη και περιγραφή του έργου
Βίντεο του έργου 1,5-2,5 λεπτά


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 15-09-2019