ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 05-04-2019 13:29 :: Mέγεθος: 9.79 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΟΛΑ | Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS]

Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου


Διδάσκων/ουσα: Βερύκιος Σπυρίδων
Κωδικός Μαθήματος: VIS732
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 7
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διδασκαλίας: 4
Σελίδα E Class: https://avarts.ionio.gr/gr/studies/courses-descriptions/vis732/

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό26
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία43
Αυτοτελής Μελέτη80
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175Σύντομη Περιγραφή:

Η Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες, που προσανατολίζονται σε μία σταδιοδρομία στο χώρο των μέσων εφαρμοσμένης και καλλιτεχνικής οπτικοακουστικής επικοινωνίας. Τo μάθημα εστιάζει στη διδασκαλία των αρχών συγγραφής  και οπτικοποιήσης ενός σεναρίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναπτύσσονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις της δραματουργίας παράλληλα με τις δομικές και αφηγηματικές δυνατότητες της κινούμενης εικόνας. Γίνεται εκτενής αναφορά σε ζητήματα, που αφορούν τη δημιουργία ενός έργου οπτικής μυθοπλασίας, όπως ο οπτικός χώρος, η κίνηση, ο αφηγηματικός ρυθμός και η σχέση σεναρίου και οπτικής δομής.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/τριών στις στρατηγικές και τεχνικές μετάπλασης μιας γραπτής δραματοποιημένης αφήγησης σε ένα οπτικά δομημένο μέσο. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες, κατά την διάρκεια των μαθημάτων εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των αρχών σύνθεσης εικόνας, που διδάχτηκαν στο μάθημα Εικονογράφηση του Κόμικ, αποκλειστικά για την αφηγηματική οργάνωση έργων κινούμενης εικόνας όπως το βίντεο, ο κινηματογράφος και τα τρισδιάστατα γραφικά. Μέσα από σειρά διαλέξεων και ασκήσεων καλλιεργείται η ικανότητα μεταγραφής των ιδεών τους σε μια ευκρινή νοηματικά και εικαστικά μορφή, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του προσωπικού τους ύφους.


Περιεχόμενο (Syllabus):

Εβδομάδα 1η: 
- Ορισμοί                                                                                                                     
- Μορφολογία του σεναρίου 
- Τα βασικά δομικά στοιχεία ενός έργου μυθοπλασίας                                         
- Είδη μυθοπλασίας 
- Τα βασικά δομικά στοιχεία μιας οπτικοακουστικής αφήγησης
- Σύνθεση: Ενότητα και αντίθεση
- Οπτική δομή, ανασκόπηση

Εβδομάδα 2η: 
- Ορισμός του δράματος
- Ορισμός της δράσης ως βασικού δομικού στοιχείου της αφήγησης
- Η ενότητα της δράσης
- Είδη χώρου
- Επίπεδος Χώρος και Χώρος Βάθους
- Τα μορφικά στοιχεία του Επίπεδου Χώρου και Χώρου Βάθους
- Δραματουργικές ποιότητες του Επίπεδου Χώρου και Χώρου Βάθους

Εβδομάδα 3η: 
- Μύθος και χαρακτήρας
- Τα μέρη του μύθου
- Τρόποι οργάνωσης του μύθου
- Χαρακτήρας και μύθος
- Περιορισμένος & Αμφίσημος Χώρος 
- Τα μορφικά στοιχεία του Περιορισμένου και Αμφίσημου Χώρου
- Δραματουργικές ποιότητες του Περιορισμένου και Αμφίσημου Χώρου

Εβδομάδα 4η: 
- Ο Joseph Campbell και η ψυχαναλυτική προσέγγιση της αφήγησης
- Η μονομυθία και το Ταξίδι του Ήρωα
- Οι αρχετυπικοί χαρακτήρες
- Το μυθολογικό ταξίδι και τα στάδια του
- Γραμμή, ακμή, άξονας
- Γραμμικά μοτίβα, έλεγχος και δυνατότητες χρήσης
- Ενότητα και αντίθεση των γραμμών
- Το Σχήμα
- Ενότητα και αντίθεση των σχημάτων

Εβδομάδα 5η: 
Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες της αφήγησης μέσα από το έργο του θεωρητικού του δράματος Lajos Egri
- Ο ορισμός της Οργανώτριας πρότασης
- Κριτική του Αριστοτέλειου αφηγηματικού μοντέλου
- Χαρακτήρας και μύθος
- Η δραματική σύγκρουση
- Τόνος και Τονικές Κλίμακες
- Μέθοδοι ελέγχου του τόνου
- Ενότητα και αντίθεση τονικών διαβαθμίσεων

Εβδομάδα 6η: 
- Φως και Χρώμα
- Xρωματικές Κλίμακες
- Μέθοδοι οργάνωσης των χρωματικών σχέσεων
- Ενότητα και αντίθεση χρωματικών διαβαθμίσεων
- Η λειτουργία του χαρακτήρα στο δράμα
- Η δόμηση του χαρακτήρα και οι διαστάσεις του
- Η στοχοθεσία του χαρακτήρα
- Είδη χαρακτήρων
- Σχέση χαρακτήρα και μύθου

Εβδομάδα 7η: 
- Κίνηση 
- Γραφική αναπαράσταση της Κίνησης
- Απλή και Σύνθετη Κίνηση
- Κίνηση, Κάμερα, Οθόνη
- Ορισμός της δραματικής σύγκρουσης
- Τα είδη δραματικής σύγκρουσης
- Η λειτουργίες της σύγκρουσης σε ένα δράμα
- Η σχέση δραματικής σύγκρουσης, χαρακτήρα και μύθου
- Η σχέση δραματικής σύγκρουσης και δραματικής δομής

Εβδομάδα 8η: 
- Κίνηση, ενότητα και αντίθεση
- Κίνηση και αφηγηματική συνέχεια
- Συνθετικός έλεγχος της κίνησης
- Η αναγκαιότητα της δραματουργικής σύνθεσης μιας ιστορίας
- Η τρίπρακτη δομή ως βασική μέθοδος οργάνωσης ενός σεναρίου
- Η ανατομίας της τρίπρακτης δομής
- Διευθέτηση του μύθου στο πλαίσιο της τρίπρακτης δομής

Εβδομάδα 9η: 
- Ρυθμός / Ορισμός
- Ρυθμός και στατικά θέματα
- Ρυθμός και κινούμενα θέματα
- Ρυθμός, ενότητα και αντίθεση
- Η μεθοδολογία συγγραφής μια σκηνής
- Τα δομικά στοιχεία μια σκηνής

Εβδομάδα 10η:Κάδρο
- Μέθοδοι μεταμόρφωσης του Κάδρου
- Μέθοδοι υποδιαίρεσης του Κάδρου
- Αφήγηση και υποδιαιρέσεις του Κάδρου
- Η σημασία της συνθετικής διευθέτησης των πληροφοριών στη συγγραφή σεναρίου
- Μέθοδοι οργάνωσης των πληροφοριών στη συγγραφή σεναρίου
- Η ιεράρχηση των πληροφοριών σε σχέση με το χαρακτήρα, το θεατή
- Κύρια δραματική ερώτηση
- Επιμέρους δραματικές ερωτήσεις

Εβδομάδα 11η:   
- Γραφική οργάνωση του σεναρίου
- Δομική οργάνωση των οπτικών στοιχείων σε σχέση με τη δομική
 οργάνωση ενός σεναρίου

Εβδομάδα 12η: Επαναληπτικές ασκήσεις
- Επαναληπτικές ασκήσεις με στόχο την εμπέδωση των αρχών, που διδάχτηκαν κατά τη   διάρκεια του εξαμήνου

Εβδομάδα 13η: Επαναληπτικές ασκήσεις
- Επαναληπτικές ασκήσεις με στόχο την εμπέδωση των αρχών, που διδάχτηκαν κατά τη   διάρκεια του εξαμήνου


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Αριστοτέλους, Ποιητική, Εκδόσεις Κέδρος, 2004

Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, Εκδόσεις Κάκτος, 2002

Michael Tierno, Aristotle's Poetics for Screenwriters, Εκδόσεις. Hyperion 2002

Robert Mc Kee, Story, Εκδόσεις Methuen 1997

Syd Field, Screenwriting, Εκδόσεις Ebury Press 2003

Linda Seger, Making a Good Script Great, Εκδόσεις Samuel French 1994

Bruce Block, The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media, Εκδόσεις Focal Press, Μassachusetts 2007

Steven D. Katz, Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, Εκδόσεις Michael Wiese/Studio City 1991


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα  αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρίες και τεχνικές συγγραφής του σεναρίου. Το μάθημα οργανώνεται πάνω σε σειρά διαλέξεων και ασκήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται παρουσίαση και εμπέδωση των στοιχείων έργων δραματουργίας και  οπτικής μυθοπλασίας. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων πραγματοποιείται παρουσίαση των θεωρητικών στοιχείων σε σχέση με αποσπάσματα έργων κόμικ και ταινιών. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση των μορφοπλαστικών χαρακτηριστικών τους καθώς και επεξήγηση των οργανωτικών και εκφραστικών δυνατοτήτων τους. Στην συνέχεια οι φοιτητές/τριες καλούνται να χειριστούν τις συγκεκριμένες πλαστικές δυνατότητες στο πλαίσιο ιεραρχημένων στοχολογικά εργαστηριακών ασκήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών, να αποκωδικοποιούν τη δομή και τα οργανωτικά στοιχεία κινηματογραφικών ταινιών.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιείται γραπτή αξιολόγηση του μαθήματος και της
διδασκαλίας από τους φοιτητές/τριες. Συγκεκριμένα μοιράζεται ερωτηματολόγιο,το οποίο συμπληρώνεται και κατατίθεται ανώνυμα.

Κατά την εξεταστική περίοδο οι φοιτητές/τριες καταθέτουν φάκελο με εργασίες, που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της προόδου τους σε σχέση με θεωρητικά ζητήματα, που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.


Επιστροφή στις Περιγραφές Μαθημάτων    Επιστροφή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 18-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα