ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 05-04-2019 13:29 :: Mέγεθος: 9.79 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΟΛΑ | Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS]

Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα


Διδάσκων/ουσα: Κόκκαλης Νίκος
Κωδικός Μαθήματος: VIS432
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 4
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 5
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA340

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό0
Φροντιστήριο39
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία39
Αυτοτελής Μελέτη71
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175

    Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα
Mέγεθος: 203.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα στηρίζεται στην εφαρμογή των γνώσεων του μαθήματος AVA340. Αποτελείται από δυο τομείς: το τοπίο και το ανθρώπινο μοντέλο. Προσεγγίζονται οι έννοιες της ανάλυσης, της οπτικής αντίληψης, της προοπτικής και της σύνθεσης περιβάλλοντος, βάσει συγκεκριμένων θεωριών τόπου/χώρου καθώς και μέσα από καλλιτεχνικά παραδείγματα εξέλιξης του τοπίου στην ζωγραφική. Στο κομμάτι του μοντέλου, το μάθημα παρουσιάζει την απεικονιστική εξέλιξη του ανθρώπινου σώματος στην τέχνη μέσα από θεωρητικά παραδείγματα ζωγραφικής και καλλιτεχνικής ανατομίας. Μελετάει και σχεδιάζει το ανθρώπινο σώμα με σκοπό την καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης και μνήμης αλλά και την ενθάρρυνση και ενίσχυση στοιχείων για την ανάδυση προσωπικού ύφους.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η μεθοδολογική προσέγγιση των στοιχείων της οπτικής αντίληψης, της προοπτικής και της σύνθεσης περιβάλλοντος με απώτερο σκοπό την κριτική τους θεώρηση στην απόδοση της χρωματικής ιδέας του τοπίου και της εκφραστικής σχεδίασης του ανθρωπινου μοντέλου.   


Περιεχόμενο (Syllabus):

Οργάνωση - Επιμέλεια Ύλης: Δρ. Βασίλης Ψαρράς (Διδάσκων μαθήματος 2016-2017)


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1

ΤΟΠΙΟ: Εισαγωγή ‘Τόπος – Η Εξέλιξη της έννοιας του Τοπίου’

ΜΟΝΤΕΛΟ: Εισαγωγή ‘Αναδρομή Σώματος στην Τέχνη εως και 20ο αιώνα’

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2

ΤΟΠΙΟ: Τοπίο: ‘Τόπος και Χώρος’

ΜΟΝΤΕΛΟ: Ο Κανόνας των 8 – Ενδεικτικά Στοιχεία Ανατομίας στην Τέχνη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3

ΤΟΠΙΟ: Συναισθησία, Χρώμα και Απόδοση Τοπίου

ΜΟΝΤΕΛΟ: Φώς και Σκιά Ι - Ενδεικτικά Στοιχεία Ανατομίας στην Τέχνη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4

ΤΟΠΙΟ: Αίσθηση του Μέρους

ΜΟΝΤΕΛΟ: Φώς και Σκιά ΙΙ - Ενδεικτικά Στοιχεία Ανατομίας στην Τέχνη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5

ΤΟΠΙΟ: Πικιώνης: Συναισθηματική Τοπογραφία / Λόγος και Τοπίο

ΜΟΝΤΕΛΟ: Φώς και Σκιά ΙIΙ - Ενδεικτικά Στοιχεία Ανατομίας στην Τέχνη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6

ΤΟΠΙΟ: Η έννοια της Σημαίας: Η Σημαία ως Αφαιρετικό Τοπίο

ΜΟΝΤΕΛΟ: Φώς και Σκιά ΙV - Ενδεικτικά Στοιχεία Ανατομίας στην Τέχνη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7

ΤΟΠΙΟ: Χάρτες και Τέχνη: Τοπίο και Γεωγραφία

ΜΟΝΤΕΛΟ: Εκφραστικότητα Ι / Ενδεικτικά στοιχεία Ανατομίας στην Τέχνη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8

ΤΟΠΙΟ: Αστικό Τοπίο και Τέχνη: Περιπλάνηση και Δημιουργικότητα

ΜΟΝΤΕΛΟ: Εκφραστικότητα ΙΙ / Ενδεικτικά στοιχεία Ανατομίας στην Τέχνη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9

ΤΟΠΙΟ: Ίταλο Καλβίνο: Αόρατες Πόλεις: Χρωματικές Αποδόσεις

ΜΟΝΤΕΛΟ: Συνδυασμός Μορφών Ι / Ενδεικτικά στοιχεία Ανατομίας στην Τέχνη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10

ΤΟΠΙΟ: Περπατώντας: Χρωματικές παρτιτούρες του αστικού ηχητικού τοπίου

ΜΟΝΤΕΛΟ: Συνδυασμός Μορφών ΙΙ / Ενδεικτικά στοιχεία Ανατομίας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11

ΤΟΠΙΟ: Αστικό Τοπίο και Όραση: Ζωγραφίζοντας ομαδικά 360 μοίρες

ΜΟΝΤΕΛΟ: Συνδυασμός Μορφών ΙIΙ / Ενδεικτικά στοιχεία Ανατομίας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12

ΤΟΠΙΟ: Πόλη και Μετάβαση: Τα Μικροτοπία της Διάβασης και του Πεζοδρομίου

ΜΟΝΤΕΛΟ: Σύντομες Αισθητικές Αποδόσεις Ι / Ενδεικτικά στοιχεία Ανατομίας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13

ΤΟΠΙΟ: Ανασκόπηση – Βήματα προς το μέλλον

ΜΟΝΤΕΛΟ: Σύντομες Αισθητικές Αποδόσεις ΙΙ / Ενδεικτικά στοιχεία Ανατομίας


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

ΚΥΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ψαρράς, Β. (2017). 13 Διαλέξεις για το Μάθημα Χώρος & Ανθρ. Φιγουρα. ΤΗΧΕΙ, Ιόνιο Παν/μιο.

Kandinsky, W. (1926) [2011]. Σημείο, Γραμμή, Επίπεδο. Αθήνα: Δωδώνη.

Μωραϊτης, Κ. (2015). Το Τοπίο: Πολιτιστικός Προσδιορισμός του Τόπου. Αθήνα: Σιδέρης

Gombrich, Simmel, Ritter (2004). Το Τοπίο. Αθήνα: Ποταμός.

Ρηγοπούλου, Π. (2008). Το Σώμα: Ικεσία και Απειλή. Αθήνα: Πλέθρον.

 

ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πικιώνη Α., Παρούσης, Μ., (1999). Δημήτρης Πικιώνης. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

Καλβίνο, Ι. (2004). Οι Αόρατες Πόλεις. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Ingold, T. (2007). Lines: A Brief History. New York: Routledge.

Porteous, J. D. (1990). Landscapes of the Mind. Toronto: University of Toronto Press.

Cresswell, T. (2009). Place. London: Elsevier. 

Malpas, J. (2011). The Place of Landscape. The MIT Press.

Tuan, Yi-fu (1977). Space and Place. MN: University of Minnesota Press.

 

Peck, R. (1951). Atlas of Human Anatomy for the Artist. Oxford: Oxford Un. Press.

Nicolaides, K. (1969). The Natural Way to Draw. Boston.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
  • Παράδοση θεωρητικής διάλεξης σε PowerPoint (συνολικά 13 διαθέσιμες σε PDF μέσω του OpenCourses)
  • Συζήτηση σε επιλεγμένες θεματικές
  • Πρακτική σε Εξωτερικούς χώρους της πόλης μέσω χρωματικών ασκήσεων (λαδοπαστέλ)
  • Δημιουργία Ανθρωπινου Μοντέλου (αναλογίες, φωτοσκίαση, εκφραστικότητα)
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων (links έργων, αναλύσεων, ορολογίες, μουσεία σχετικά με τις διαλέξεις)

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται με παράδοση φακέλου (εξεταστική). Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία αξιολόγησης αποτελούν:

  • το σύνολο των συνθέσεων τοπίου με λαδοπαστέλ - και μοντέλων (τάξη)
  • το σύνολο των ασκήσεων τοπίων (max 2) (σπίτι)
  • την συνεπή παρακολούθηση και εξέλιξη στο εργαστήριο
  • την επιμέλεια/επιλογή του φοιτητή των πιο ολοκληρωμένων έργων για τον φάκελο

Επιστροφή στις Περιγραφές Μαθημάτων    Επιστροφή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 18-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα