ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 05-04-2019 13:29 :: Mέγεθος: 9.79 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΟΛΑ | Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS]

Διαδικτυακή Επικοινωνία


Διδάσκων/ουσα: Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος: THE703
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 7
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA346

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις39
Εργαστηριακό0
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Αυτοτελής Μελέτη56
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

    Διαδικτυακή Επικοινωνία
Mέγεθος: 197.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η εκτενής χρήση του στην καθημερινή ζωή διαμόρφωσε νέες μορφές επικοινωνίας και έκφρασης, επηρεάζοντας ένα ευρύτερο φάσμα από τις δραστηριότητες του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Παγκόσμιος Ιστός, ως μορφή υλοποίησης της εννοιολογικής σύλληψης του υπερκειμένου, αποτελεί έναν χώρο δυναμικών και πολυεπίπεδων εξελίξεων, η μελέτη του οποίου απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, όπως αποδεικνύεται από την ταχεία διάδοση της αναδυόμενης Επιστήμης του Ιστού. Αντικείμενα όπως η ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο, οι νέες μορφές ανισότητας, τα όρια μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, η οικονομία της γνώσης, η κοινωνία της πληροφορίας και, σε μεγαλύτερο βαθμό, οι επιδράσεις του Διαδικτύου στα παραδοσιακά ΜΜΕ, καθώς και την παραγωγή και διανομή περιεχομένου, συγκροτούν το πολυσυλλεκτικό αντικείμενο της διαδικτυακής επικοινωνίας. Κεντρικό άξονα προσέγγισης του φαινομένου αποτελεί η συνδυαστική μελέτη των κυρίαρχων τεχνολογικών χαρακτηριστικών του Μέσου με τα αποτελέσματα της χρήσης του στις κοινωνικές σχέσεις, την οικονομία, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τα ΜΜΕ.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματεύονται σε θεωρητικό επίπεδο, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν σε σχέση με τις βασικές επιδράσεις της έλευσης του Διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις επικοινωνιακές επιδράσεις στους βασικούς τομείς κοινωνικών δραστηριοτήτων όπως η οικονομία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το νομοθετικό πλαίσιο και η κοινωνική δικτύωση. Τέλος, συμπληρωματικές γνώσεις στον ευρύτερο τομέα της διαμεσολαβημένης από υπολογιστή επικοινωνίας πλαισιώνουν τον κεντρικό στόχο του μαθήματος, όπως η γνώση της ιστορίας του Διαδικτύου και των διαφαινόμενων μελλοντικών τεχνολογικών τάσεων.


Περιεχόμενο (Syllabus):

Εβδoμάδα#1: Εισαγωγικό μάθημα: διαδικαστικά θέματα σχετικά με την παράδοση του μαθήματος, τη συμμετοχή και τις απαιτήσεις του. Εισαγωγική επισκόπηση των ενοτήτων.

Εβδoμάδα#2: Ιστορία του Διαδικτύου: ιστορική αναδρομή της εφεύρεσης, της εξέλιξης και της διείσδυσης του Διαδικτύου στις σημερινές κοινωνίες.

Εβδoμάδα#3: Οικονομία του Διαδικτύου: η έννοια του e-commerce και οι επιδράσεις/επιπτώσεις της.

Εβδoμάδα#4: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: η έννοια του e-government και η εξέλιξή της.

Εβδoμάδα#5: Επίδραση του Διαδικτύου στο Περιεχόμενο των ΜΜΕ: ο ρόλος του Διαδικτύου ως πλατφόρμας κοινωνικής επικοινωνίας και δημιουργίας περιεχομένου.

Εβδoμάδα#6: Νομικό Πλαίσιο, Πνευματικά Δικαιώματα και Ανωνυμία: κανονισμοί, νομοθεσία και πολιτικές περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο ρόλος της ανωνυμίας και θέματα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

Εβδoμάδα#7: Διαδικτυακές Κοινότητες και Social Media: η εξέλιξή τους, οι επιδράσεις τους και παραδείγματα. Εισαγωγή στη netiquette.

Εβδoμάδα#8: Φύλο και Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Διαδίκτυο: η διαμεσολαβημένη επικοινωνία και ο ρόλος του Μέσου στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων. Οι κίνδυνοι και η κινδυνολογία (περιπτώσεις μελέτης).

Εβδoμάδα#9: Ευχρηστία και Προσβασιμότητα: ανάλυση εννοιών, αξιολόγηση ευχρηστίας δικτυακών τόπων, προσβασιμότητα και πρότυπα για τον Παγκόσμιο Ιστό.

Εβδoμάδα#10: Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: η έννοια του e-learning, βασικά συστατικά της στοιχεία, επισκόπηση θεωρητικών προσεγγίσεων και τεχνολογικών λύσεων.

Εβδoμάδα#11: Έρευνα και Μετρήσεις στο Διαδίκτυο: ερευνητικές μέθοδοι, αξιολόγηση πηγών και βιβλιογραφικές αναφορές online περιεχομένου. Στατιστικές έρευνες, ποσοτικά δεδομένα και μετρήσεις στον Παγκόσμιο ιστό.

Εβδoμάδα#12: Επιστήμη του Ιστού: η διεπιστημονική μελέτη του Παγκόσμιου Ιστού, το Web 2.0, ο Σημασιολογικός Ιστός και οι μελλοντικές τάσεις.

Εβδoμάδα#13: Ανασκόπηση Ενοτήτων: επανάληψη, εστίαση στα κύρια σημεία και σύνδεση των ενοτήτων σε ένα κοινό πλαίσιο.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Αποστολάκης, Ιωάννης (2011). Συνεργατικό Διαδίκτυο και Κοινωνία. Αθήνα: Παπαζήσης.

Τσέλιος, Νικόλαος (2007). Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού: Βασικές Υπηρεσίες και Παιδαγωγικές Χρήσεις. Αθήνα: Κλειδάριθμος.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
  • Διαφάνειες παρουσιάσεων
  • Πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό σε e-class

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
  • 40% Συμμετοχή μέσω σχολιασμών σε 8 ενότητες (αποστολή σχολιασμού: 0,3 ανά ενότητα - παρουσίαση σχολιασμού: 0,2 ανά ενότητα)
  • 60% Τελικές γραπτές εξετάσεις ή εργασία (επιλογή μέσω δήλωσης στο eclass, Εργασίες Προτάσεις εργασιών)

Επιστροφή στις Περιγραφές Μαθημάτων    Επιστροφή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 18-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα