Υπογραφή και παραλαβή συμφωνητικών για τα Τμήματα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών και Πληροφορικής
Social Media
Δημοσίευση: 16-06-2017 14:54 | Προβολές: 2053
    Απογραφικό Δελτίο Εισόδου
Mέγεθος: 131.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ανακοινώνεται στους φοιτητές των Τμημάτων Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών και Πληροφορικής ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ σύμφωνα με τις λίστες κατάταξης (που έχουν ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ στις λίστες κατάταξης), ότι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 19.6.2017 από 10.00 το πρωί έως 15.00 θα πρέπει να περάσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις τους και να τις παραλάβουν. Θα φέρουν μαζί και το επισυναπτόμενο ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να το φέρουν μαζί τους εκτυπωμένο και συμπληρωμένο βάζοντας και την υπογραφή τους αλλιώς δεν θα μπορούν να παραλάβουν το συμφωνητικό τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ:
Δώστε μεγάλη προσοχή στις ακόλουθες οδηγίες καθότι επιβάλλεται να το παραδώσετε στο γραφείο συμπληρωμένο.ΔΕΝ συμπληρώνετε κάτι στο τμήμα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ" αλλά από τα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ" και κάτω. Στα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ" το 10. Ημερομηνία Εισόδου συμμετέχοντα βάζετε 1/7/2017 και στο 4. ΑΛΛΟ ID βάζετε τον αριθμό δελτίου αστυνομικής σας ταυτότητας.

Στα τμήματα Α, Β , Γ, και Δ, βάζετε "Χ" σε όποιο κουτάκι σας αντιπροσωπεύει πχ. Στο Α, εάν δεν είστε ούτε εγγεγραμμένος άνεργος, ούτε αναζητάτε εργασία, βάζετε "Χ" στο αντίστοιχο κουτάκι Α.3.2. Στο Β πχ. βάζετε το Β4 (είμαι φοιτητής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης). Στο Γ βάζετε Γ4 (απόφοιτος Λυκείου) εκτός αν έχετε πτυχίο και από άλλο πανεπιστήμιο οπότε βάζετε "Χ" στο Γ6. Στο Δ βάζετε "Χ" αν ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες που γράφει. Αν όχι, δεν βάζετε τίποτα.

Τέλος, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και βάζετε την υπογραφή σας στην αρχή της πρώτης σελίδας στο κενό διάστημα μετά από τα γράμματα ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4: - ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ.

Για τα τμήματα ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, θα βγεί επόμενη ανακοίνωση όταν είναι έτοιμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές αυτών των τμημάτων να ΜΗΝ προσέλθουν για αυτά τα τμήματα προς αποφυγήν συμφόρησης.


Βλ. επίσης: Λίστες Κατάταξης Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης


Επιστροφή