ΤΤΗΕ: Προκήρυξη πλήρωσης (1) θέσης καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με Έμφαση στις Οπτικοακουστικές Διαδραστικές Εγκαταστάσεις»
Social Media
Δημοσίευση: 11-10-2016 13:22 | Προβολές: 1777
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 373.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΦΕΚ 890/22-09-2016, τ. Γ΄

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστική Καλλιτεχνική Πράξη με Έμφαση στις Οπτικοακουστικές Διαδραστικές Εγκαταστάσεις».

ΑΔΑ: 7ΘΙΗ46Ψ8ΝΨ-ΕΗΨ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001575723

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 00 Κέρκυρα

Αρμόδια υπάλληλος: Αρωνιάδα Σωτηρία Σοφία

τηλ.: 26610 87860

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 11-10-2016
Με εντολή Πρύτανη

Η Αναπλ. Προϊστ.Γραμματείας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Αρωνιάδα Σωτηρία Σοφία


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Επιστροφή