ΤΤΗΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδασκαλία στο ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή»
Social Media
Δημοσίευση: 14-07-2016 14:12 | Προβολές: 1762

H Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην από τις 15/06/2016 9η συνεδρίασή της, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34, παρ. 16, του Ν. 4115/2013 και το άρθρο 95 του Ν. 4310/2014 όπου προβλέπεται ότι: «Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως», και με βάση την από τις 13/04/2016 απόφασης της 5ης συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Ταχυδρομική Διεύθυνση Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα), το αργότερο μέχρι και τις 31/08/2016 και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπρόθεσμη άφιξη των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στα τηλέφωνα 26610-87860 και 26610-87861, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση audiovisual@ionio.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ανδρέας Φλώρος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή