Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Social Media
Δημοσίευση: 25-02-2016 14:40 | Προβολές: 1425
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης υποτροφιών
Mέγεθος: 1014.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκαν οι Μορφωτικές Συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και των παρακάτω αναφερόμενων χωρών:

1. Αρμενίας Ν. 2504/97 (ΦΕΚ 117/1997)

2. Βελγίου Ν. 3569/56 (ΦΕΚ Α' 223/56)

3. Λετονίας Ν. 2930/01 (ΦΕΚ Α' 143 /01)

4. Σλοβενίας Ν. 2365/95 (ΦΕΚ Α' 255/95)

5. Τουρκίας Ν. 2073 (ΦΕΚ Α' 103/52)

6. Τσεχίας Ν. 557/77 (ΦΕΚ Α' 76/77)

Β) Τα Μορφωτικά Εκτελεστικά Προγράμματα που έχουν υπογράφει μεταξύ της Ελλάδας και των παραπάνω αναφερόμενων χωρών σε συνάρτηση με τις πρόσφατες Ρηματικές Διακοινώσεις που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας μέχρι την έκδοση της παρούσας Προκήρυξης.

Γ) Τα άρθρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ Α' 141/74) "Περί κυρώσεως της από23.5.1969 συμβάσεωςτης Βιέννης".

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε για το θέρος 2016 και για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών και ορίζουμε τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους.

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2016.

β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στηνυπηρεσία του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου37, 151 80 - Μαρούσι (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος - Σταθμός: Νερατζιώτισσα - Ισόγειο - Γραφείο 103) για την Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ή και ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.


Επιστροφή