Τραπέρας Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Οπτικοακουστική Καλλιτεχνική Απεικόνιση Υπερχώρων
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Email: a14trap@ionio.gr
Εγγραφή:01-04-2015

Τριμελής Επιτροπή:

Επιβλέπων: Νικόλαος - Γρηγόριος Κανελλόπουλος

Μέλη: Ανδρέας Φλώρος, Κωνσταντίνος Τηλιγάδης


Επιστροφή