Κουντουράς Ευστράτιος

Τίτλος Διατριβής: 'Ενα Σύστημα για Διαδραστική Οπτικοακουστική Τέχνη με Διεπαφές Πολλαπλής Αφής και Χειρονομία Ανοιχτής Χειρός
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Email: kountouras@ionio.gr
Εγγραφή:31-03-2009

Τριμελής Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιωάννης Ζάννος

Μέλη: Νικόλαος Γρηγόριος Κανελλόπουλος, Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή