Καϊμάρα Πολυξένη

Τίτλος Διατριβής: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικών Συστημάτων Εκπαίδευσης-Ψυχαγωγίας στη Συνεκπαίδευση: Τα διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα και οι οπτικοακουστικές τέχνες ως γέφυρα ανάμεσα ή/και αναπηρία
Ιδιότητα: Υποψήφια Διδάκτωρ
Email: a16kaim@ionio.gr
Εγγραφή:07-12-2016

Επιστροφή