Ελούλ Ιουστίνη

Τίτλος Διατριβής: Διπλή Χωρικότητα στην Τέχνη: Βίντεο Τέχνη και Ηλεκτροακουστική Μουσική, παράγοντας τη Χωρο-αντιληπτική Ικανότητα του θεατή μέσω Οπτικής και Ακουστικής Διάδρασης
Ιδιότητα: Υποψήφια Διδάκτωρ
Email: a13elou@ionio.gr
Εγγραφή:19-03-2014

Ελούλ Ιουστίνη

Τριμελής Επιτροπή:

Επιβλέπουσα: Μαριάννα Στραπατσάκη

Μέλη: Ανδρέας Φλώρος, Ανδρέας Μνιέστρης


Θέμα διδακτορικής έρευνας:
Στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή διερευνώνται οι ερμηνευτικές δυνατότητες του χώρου ως οντότητα στα σύγχρονα καλλιτεχνικά οπτικοακουστικά έργα• κατά πόσο δηλαδή ο χώρος επηρεάζει την ερμηνεία που δίδεται στο εκάστοτε έργο τέχνης από τους θεατές. Για να μπορέσει όμως ο θεατής να φτάσει στο στάδιο της ερμηνείας θα πρέπει πρωτίστως να αντιληφθεί. Κατ’ επέκταση η έρευνα επικεντρώνεται στο θέμα της κατανόησης, μέσω θεωρητικών και πειραματικών μεθόδων, της χωρικής αντίληψης στα σύγχρονα οπτικοακουστικά έργα, όπου και απαιτείται εξοικείωση όχι μόνο με τις θεωρίες που έχουν αναπτύξει καλλιτέχνες πάνω στο ζήτημα χώρος αλλά και με τις θεωρίες που πρόσφατα έχουν αναπτύξει νευροβιολόγοι για το ζήτημα της χωρο-αντιληπτικής ικανότητας τόσο του οπτικού όσο και του ακουστικού φλοιού του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με τη δημιουργία μιας καλλιτεχνικής εγκατάστασης όπου ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος, μέσω διαδραστικών μεθόδων, με τις χωρο-αντιληπτικές του ικανότητες.

 

Δημοσιεύσεις

 1. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 2. Βιβλία/μονογραφίες
 3. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές
 4. Κεφάλαια με συλλογικούς τόμους
 5. Άλλες εργασίες

Καλλιτεχνικό - δημιουργικό έργο

 1. Φιλμογραφία
 2. Ατομικές Εκθέσεις
 3. Θεματικές Εκθέσεις
 4. Ομαδικές Εκθέσεις
  • 2014, Concert Exchange with Corfu, Musiques & Recherches στις Βρυξέλες, Βέλγιο (Βίντεο Τέχνη & Ελεκτροακουστική Μουσική)
  • 2014, Video Art Festival Miden στην Καλαμάτα, Ελλάδα (Βίντεο Τέχνη)
  • 2012, 25th Instants Vidéo Festival στην Μασσαλία, Γαλλία (Βίντεο Τέχνη)
  • 2011, 2nd BeThere! Corfu Animation Festival στην Κέρκυρα, Ελλάδα (Βίντεο Τέχνη)
 5. Άλλο Δημιουργικό Έργο

Επιστροφή