Υποβολή

Easychair:
https://easychair.org/conferences/?conf=eutic2022

Εργασίες

Οι εργασίες μπορούν να παρουσιαστούν σε διάφορες μορφές:

Προφορική παρουσίαση: 15 λεπτά προφορική παρουσίαση με PowerPoint, συνοδευόμενη από 5 λεπτά συζητήσεων ανά παρουσίαση.

Symposium: Συνεδρία διάρκειας 90 λεπτών που οργανώνεται από έναν ή περισσότερους συντελεστές σε συγκεκριμένο θέμα και που περιλαμβάνει πολλές προφορικές παρουσιάσεις (μέγιστος αριθμός 5 συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένου του διοργανωτή). Ο διοργανωτής πρέπει να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες της επιλογής του προκειμένου να λάβουν μέρος στην ίδια συνεδρία.

Εργαστήριο: Το εργαστήριο οργανώνεται σε μια συνεδρία 90 λεπτών, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να συνεισφέρουν σε μια συλλογική εργασία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο διοργανωτής του εργαστηρίου παρουσιάζει το θέμα και διασφαλίζει τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο συμμετεχόντων.

Οι προτάσεις για παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά. Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν με τη μορφή εκτεταμένης περίληψης (τίτλος, 5 λέξεις-κλειδιά) από 700 έως 1200 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας/αναφορών. Στη φόρμα υποβολής Easychair, θα χρειαστεί η επιλογή τουλάχιστον ένός έως και τριών θεμάτων στα οποία αναφέρεται η υποβολή σας.

Οι προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές ενδέχεται να υποβληθούν σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις που ζητούνται από την Επιστημονική Επιτροπή. Όλες οι προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας ή ένας από τους συγγραφείς είναι εγγεγραμμένος και παρών στο συνέδριο. Για υποβολή προτάσεων για εργαστήρια ή symposia (διάρκεια 90 λεπτών), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Οργανωτική Επιτροπή στη διεύθυνση: eutic@inarts.eu.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως τις 31 Μαΐου, 30 Ιουνίου, 12 Ιουλίου 2022, μέσω Easychair:
https://easychair.org/conferences/?conf=eutic2022

Οδηγίες για τους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος και τη μορφή του πλήρους κειμένου, θα βρίσκονται διαθέσιμα σύντομα στην περιοχή του συγγραφέα του ιστοχώρου του Συνεδρίου.

Πληροφορίες πληρωμής:

Γίνονται δεκτές μόνο πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος (παρακαλούμε ελέγξτε τα στοιχεία εγγραφής στον ιστοχώρο του συνεδρίου).

Τιμές Εγγραφής:

Τύπος εγγραφής

Early Bird (15/09/2022)

Κανονικός

Διδακτορικοί φοιτητές (βασικός συγγραφέας)

100 €

120 €

Ακαδημαϊκοί και ευρευνητές

200 €

250 €

Μη-ακαδημαϊκοί

270 €

320 €

Δείπνο

60 €

70 €

Ενημέρωση: 24-06-2022

Υποβολή


EUTIC 2022

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας