Περιγραφή

Η πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο πεδίο των σύγχρονων/πολυμεσικών μορφών τέχνης και στο πεδίο των οπτικοακουστικών εφαρμογών κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτητας, καθώς μέσω αυτής εισάγονται στην ελληνική εκπαίδευση καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, εικαστικές εφαρμογές, δημιουργικές μέθοδοι που αποβλέπουν στη διαμόρφωση δυναμικών, τεχνολογικά εμπλουτισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων, προσβλέποντας στη δημιουργία και χρήση κατάλληλου ψηφιακού υλικού. Το δυναμικό πεδίο Τέχνη και Τεχνολογία συναρθρώνεται άψογα με τη δομή των προγραμμάτων σπουδών, τους σκοπούς και τους στόχους, τις διδακτικές αρχές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού να είναι αποτελεσματικοί σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους.

Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα εστιασμένων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεωρία, εργαστήρια, σχέδια δράσης, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε επιλεγμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διερευνώνται αντιλήψεις, πεποιθήσεις για τη γνώση, τη μάθηση και προτείνονται τρόποι απελευθέρωσης της δημιουργικής έκφρασης των συμμετεχόντων. Η αλλαγή επέρχεται μέσω του απορρέοντος εμπλουτισμού των επιστημών, της συνεργασίας, του κριτικού στοχασμού, της διαλεκτικής διαδικασίας και της επαναδημιουργίας σε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό πεδίο.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) δύνανται να παρακολουθήσουν:
α) φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
β) απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού

Ο μέγιστος αριθμός των αποφοίτων σε ετήσια βάση που δύνανται να ενταχθούν το πρόγραμμα ανέρχεται στους 30.

Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Ενημέρωση: 31-07-2018
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας