Όνομα ιδρύματος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Παρατηρήσεις: Εξετάσεις Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
Απαλλακτική εργασία: Χάλκου (ΤΗΕ804), Τηλιγάδης (AVA944?,AVA643,VIS830,THE600), Τσιρίδου (AVA744, AVA435, AVA434,THE503,???), THE102

Προβολή λίστας συγκρούσεων κανόνων.
View statistics: students, Εκπαιδευτικοί.
Προβολή XML: subgroups - disabled, teachers - disabled, activities - disabled.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Χρονοδιαγράμματα
Ημέρες οριζόντια (Χ)Ημέρες κάθετα (Ψ)Ώρες οριζόντια (Χ)Ώρες κάθετα (Ψ)
Τμήματα Προβολή disabled disabled disabled
Τάξεις Προβολή disabled disabled disabled
Έτη Προβολή disabled disabled disabled
Εκπαιδευτικοί Προβολή disabled disabled disabled
Ελεύθερος χρόνος εκπαιδευτικών disabled disabled --- ---
Αίθουσες Προβολή disabled disabled disabled
Μαθήματα Προβολή disabled disabled disabled
Activity Tags disabled disabled disabled disabled
Δραστηριότητες Προβολή disabled disabled disabled
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 18/9/17 9:54 Π.Μ.