Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Α1 Α2 Β1 Β2 2ο Έτος Automatic Group Automatic Subgroup 3ο Έτος Automatic Group Automatic Subgroup 4ο Έτος Automatic Group Automatic Subgroup 5ο Έτος Automatic Group Automatic Subgroup
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α

4
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι (Υ) [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος
Αμφ.1
--- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- ---
11:00 THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]
Χαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Δρόσος Γεώργιος
Αμφ.1
THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]
[ΥΔ] Αδαμοπούλου Ροζαλία
Αμφ.2
--- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Τ
ρ
ί
τ
η

5
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- 4ο Έτος
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Προφορική Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
---
16:00 --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η

6
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- 4ο Έτος, 5ο Έτος
VIS832/VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι/II [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος
Αίθουσα 4
4ο Έτος, 5ο Έτος
VIS832/VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι/II [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος
Αίθουσα 4
11:00 --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
AUD320 - Τεχνολογία Ήχου [Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κανελλοπούλου Αικατερίνη
Αμφ.2
3ο Έτος
THE500 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙΙ [Εξέταση]
Χαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Carle Martin Alexander
Αμφ.1
--- ---
16:00 --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κρουστάλλης Βασίλειος
Αμφ.2
AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]
[ΥΔ] Μπέζας Άρης
Αμφ.1
--- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Π
έ
μ
π
τ
η

7
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα
Αμφ.2
--- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή

8
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 1ο Έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
1ο Έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
1ο Έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
1ο Έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
--- --- --- ---
12:00 --- --- --- ---
13:00 --- 3ο Έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Προφορική Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
--- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α

1
1
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Τ
ρ
ί
τ
η

1
2
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
--- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η

1
3
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
FRE361 - Παιδαγωγικά I, TI (ΙΕΑ101) [Εξέταση]
Αγγελάκος Κωνσταντίνος (ΤΙΣΤ)
--- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Π
έ
μ
π
τ
η

1
4
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή

1
5
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
THE405 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Εξέταση]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Καϊμάρα Πολυξένη, [ΥΔ] Παπαχρήστου Δήμητρα
Αμφ.2
--- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Εξέταση]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
--- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
--- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α

1
8
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
VIS630 - Τρισδιάστατα Γραφικά [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- ---
10:00 --- --- --- --- --- 4ο Έτος
THE805 - Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη [Εξέταση]
Διονυσίου Ζ. (ΤΜΣ)
121
---
11:00 --- --- TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αμφ.1
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]
Λάμπουρα Στέλλα, [ΥΔ] Παπαχρήστου Δήμητρα
Αμφ.2
--- 3ο Έτος
VIS536 - Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
---
12:00 --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Τ
ρ
ί
τ
η

1
9
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Ψηφιακής Εικόνας [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
--- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- 4ο Έτος
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
---
17:00 --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Λάμπουρα Στέλλα
Αμφ.1
TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]
Μηλιώτης Γεώργιος, Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αμφ.2
--- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η

2
0
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
VIS530 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες ΙΙ [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
TEC414 - Μαθηματικά & Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εξέταση]
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αίθουσα 3
--- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- 4ο Έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Κωνσταντίνου Νικόλαος, [ΥΔ] Κόκκαλης Νικόλαος
Αίθουσα 3
---
18:00 THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]
Παναγόπουλος Μιχαήλ, [ΥΔ] Μουστάκας Νικόλαος
Αμφ.2
THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]
[ΥΔ] Τραπέρας Δημήτριος
Αμφ.1
--- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- 3ο Έτος
VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Π
έ
μ
π
τ
η

2
1
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- ---
10:00 1ο Έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βερύκιος Σπυρίδων
Εργαστήριο Σχεδίου
1ο Έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βερύκιος Σπυρίδων
Εργαστήριο Σχεδίου
1ο Έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βερύκιος Σπυρίδων
Εργαστήριο Σχεδίου
1ο Έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βερύκιος Σπυρίδων
Εργαστήριο Σχεδίου
--- --- ---
11:00 1ο Έτος
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Υ) [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
1ο Έτος
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Υ) [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
1ο Έτος
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Υ) [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
1ο Έτος
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Υ) [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- --- --- ---
12:00 --- --- 4ο Έτος
AUD722 - Μουσική Πληροφορική [Εξέταση]
Ζάννος Ιωάννης
Αίθουσα 4
---
13:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
VIS331 - Φωτογραφία Ι [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
3ο Έτος
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βερύκιος Σπυρίδων
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
---
14:00 --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
--- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- 5ο Έτος
AVA945 - Ψηφιακή Σύνδεση Εικονικών Περιβαλλόντων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
18:00 --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή

2
2
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
VIS430 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες Ι [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
AUD420 - Διαδραστικα Συστήματα Ήχου [Εξέταση]
Ζάννος Ιωάννης
Αίθουσα 4
--- 4ο Έτος
VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
---
15:00 --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 1ο Έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αμφ.1
1ο Έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αμφ.1
1ο Έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αμφ.1
1ο Έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αμφ.1
--- --- --- ---
18:00 --- 3ο Έτος
AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα [Εξέταση]
Ζάννος Ιωάννης
Αίθουσα 4
--- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α

2
5
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- 5ο Έτος
THE901 - Τέχνη & Δίκαιο [Εξέταση]
Μπότη Μαρία
17:00 --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Τ
ρ
ί
τ
η

2
6
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι [Εξέταση]
Μαρτίνη Α
ΙΣΤ1
--- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- 4ο Έτος
AUD821 - Αλγοριθμική Δόμηση Ήχου [Εξέταση]
Ζάννος Ιωάννης
Αίθουσα 4
---
13:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ψαρράς Βασίλης
Αίθουσα 3
--- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- Β Εξάμηνο
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης [Εξέταση]
Μαρτίνη Α
ΙΣΤ1
Β Εξάμηνο
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης [Εξέταση]
Μαρτίνη Α
ΙΣΤ1
2ο Έτος
AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ψαρράς Βασίλης
Αίθουσα 3
--- --- ---
16:00 --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η

2
7
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 1ο Έτος
THE202 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων Ι [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Κουντουράς Στράτος
Αμφ.1
1ο Έτος
THE202 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων Ι [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Κουντουράς Στράτος
Αμφ.1
1ο Έτος
THE202 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων Ι [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Κουντουράς Στράτος
Αμφ.1
1ο Έτος
THE202 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων Ι [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Κουντουράς Στράτος
Αμφ.1
--- --- --- ---
15:00 2ο Έτος
FRE362 - Μουσική Ανθολογία [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
--- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
THE302 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων ΙΙ (Υ) [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.2
--- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- 2ο Έτος, 4ο Έτος
AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός | AUD723 - Τέχνη Ήχου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Λουφόπουλος Απόστολος
Αίθουσα 3
3ο Έτος
AUD521 - Ηχητική Επεξεργασία [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
2ο Έτος, 4ο Έτος
AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός | AUD723 - Τέχνη Ήχου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Λουφόπουλος Απόστολος
Αίθουσα 3
---
20:00 --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Π
έ
μ
π
τ
η

2
8
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 1ο Έτος
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
1ο Έτος
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
1ο Έτος
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
1ο Έτος
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
--- --- --- ---
10:00 --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
AUD520 - Τάσεις στη Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
--- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- 2ο Έτος, 5ο Έτος, 3ο Έτος
AVA341 - Διαδραστικά Πολυμέσα | AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο | AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα | TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Δεληγιάννης Ιωάννης
Αίθουσα 3
2ο Έτος, 5ο Έτος, 3ο Έτος
AVA341 - Διαδραστικά Πολυμέσα | AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο | AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα | TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Δεληγιάννης Ιωάννης
Αίθουσα 3
--- 2ο Έτος, 5ο Έτος, 3ο Έτος
AVA341 - Διαδραστικά Πολυμέσα | AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο | AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα | TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Δεληγιάννης Ιωάννης
Αίθουσα 3
14:00 --- --- --- --- 4ο Έτος
THE700 - Διαδικτυακή Επικοινωνία [Εξέταση]
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 4
15:00 --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος, 4ο Έτος
THE602 - Σημειολογία των Πολυμέσων Ι / THE702 - Σημειολογία των Πολυμέσων ΙI [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
3ο Έτος, 4ο Έτος
THE602 - Σημειολογία των Πολυμέσων Ι / THE702 - Σημειολογία των Πολυμέσων ΙI [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
---
17:00 --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
--- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή

2
9
/
9
08:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
09:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εξέταση]
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 4
--- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- 5ο Έτος
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας ΙΙ | AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική | AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Λουφόπουλος Απόστολος
Αίθουσα 3
12:00 --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- --- --- 3ο Έτος
THE502 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
--- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
THE402 - Θεωρία της Επικοινωνίας Ι [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.1
--- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- 2ο Έτος
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εξέταση]
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 3
--- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X- -X-
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 10/9/17 10:56 Μ.Μ.