Όνομα ιδρύματος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Παρατηρήσεις: Εξετάσεις Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
Απαλλακτική εργασία: Χάλκου (ΤΗΕ804), Τηλιγάδης (AVA944?,AVA643,VIS830,THE600), Τσιρίδου (AVA744, AVA435, AVA434,THE503,???), THE102

Πίνακας περιεχομένων

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
[Εξέταση]
Δευτέρα 4/9 Τρίτη 5/9 Τετάρτη 6/9 Πέμπτη 7/9 Παρασκευή 8/9 Δευτέρα 11/9 Τρίτη 12/9 Τετάρτη 13/9 Πέμπτη 14/9 Παρασκευή 15/9 Δευτέρα 18/9 Τρίτη 19/9 Τετάρτη 20/9 Πέμπτη 21/9 Παρασκευή 22/9 Δευτέρα 25/9 Τρίτη 26/9 Τετάρτη 27/9 Πέμπτη 28/9 Παρασκευή 29/9
08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09:00
TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι (Υ) [Εξέταση]
2ο Έτος
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος
Αμφ.1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική [Εξέταση]
1ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
---
10:00
TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι (Υ) [Εξέταση]
2ο Έτος
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος
Αμφ.1
---
VIS832/VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι/II [Εξέταση]
4ο Έτος, 5ο Έτος
Βλάχος Θεόδωρος
Αίθουσα 4
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εξέταση]
2ο Έτος
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα
Αμφ.2
--- --- --- --- --- ---
THE805 - Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη [Εξέταση]
4ο Έτος
Διονυσίου Ζ. (ΤΜΣ)
121
--- --- --- --- --- --- ---
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική [Εξέταση]
1ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εξέταση]
3ο Έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 4
11:00
THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]
Α1Α2
Χαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Δρόσος Γεώργιος[ΥΔ] Αδαμοπούλου Ροζαλία
Αμφ.1Αμφ.2
---
VIS832/VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι/II [Εξέταση]
4ο Έτος, 5ο Έτος
Βλάχος Θεόδωρος
Αίθουσα 4
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εξέταση]
2ο Έτος
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα
Αμφ.2
--- --- ---
FRE361 - Παιδαγωγικά I, TI (ΙΕΑ101) [Εξέταση]
2ο Έτος
Αγγελάκος Κωνσταντίνος (ΤΙΣΤ)
--- ---
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]THE805 - Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη [Εξέταση]
Β1Β24ο Έτος
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Παναγόπουλος ΜιχαήλΛάμπουρα Στέλλα, [ΥΔ] Παπαχρήστου ΔήμητραΔιονυσίου Ζ. (ΤΜΣ)
Αμφ.1Αμφ.2121
--- --- --- --- ---
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι [Εξέταση]
2ο Έτος
Μαρτίνη Α
ΙΣΤ1
---
AUD520 - Τάσεις στη Μουσική [Εξέταση]
3ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εξέταση]
3ο Έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 4
12:00
THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]
Α1Α2
Χαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Δρόσος Γεώργιος[ΥΔ] Αδαμοπούλου Ροζαλία
Αμφ.1Αμφ.2
--- --- --- --- --- ---
FRE361 - Παιδαγωγικά I, TI (ΙΕΑ101) [Εξέταση]
2ο Έτος
Αγγελάκος Κωνσταντίνος (ΤΙΣΤ)
---
THE405 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Εξέταση]
2ο Έτος
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Καϊμάρα Πολυξένη, [ΥΔ] Παπαχρήστου Δήμητρα
Αμφ.2
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]THE805 - Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη [Εξέταση]
Β1Β24ο Έτος
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Παναγόπουλος ΜιχαήλΛάμπουρα Στέλλα, [ΥΔ] Παπαχρήστου ΔήμητραΔιονυσίου Ζ. (ΤΜΣ)
Αμφ.1Αμφ.2121
--- ---
AUD722 - Μουσική Πληροφορική [Εξέταση]
4ο Έτος
Ζάννος Ιωάννης
Αίθουσα 4
--- ---
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι [Εξέταση]AUD821 - Αλγοριθμική Δόμηση Ήχου [Εξέταση]
2ο Έτος4ο Έτος
Μαρτίνη ΑΖάννος Ιωάννης
ΙΣΤ1Αίθουσα 4
---
AUD520 - Τάσεις στη Μουσική [Εξέταση]
3ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
---
13:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE405 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Εξέταση]
2ο Έτος
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Καϊμάρα Πολυξένη, [ΥΔ] Παπαχρήστου Δήμητρα
Αμφ.2
---
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
2ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
TEC414 - Μαθηματικά & Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εξέταση]
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αίθουσα 3
VIS331 - Φωτογραφία Ι [Εξέταση]AUD722 - Μουσική Πληροφορική [Εξέταση]
2ο Έτος4ο Έτος
Ζήβας ΑντώνιοςΖάννος Ιωάννης
Αίθουσα 3Αίθουσα 4
--- ---
AUD821 - Αλγοριθμική Δόμηση Ήχου [Εξέταση]
4ο Έτος
Ζάννος Ιωάννης
Αίθουσα 4
--- ---
THE502 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ [Εξέταση]
3ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
14:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
2ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
TEC414 - Μαθηματικά & Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εξέταση]
2ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αίθουσα 3
VIS331 - Φωτογραφία Ι [Εξέταση]
2ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
AUD420 - Διαδραστικα Συστήματα Ήχου [Εξέταση]VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας [Εξέταση]
2ο Έτος4ο Έτος
Ζάννος ΙωάννηςΖήβας Αντώνιος
Αίθουσα 4Αίθουσα 3
--- ---
THE202 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων Ι [Εξέταση]
1ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Κουντουράς Στράτος
Αμφ.1
THE700 - Διαδικτυακή Επικοινωνία [Εξέταση]
4ο Έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 4
THE502 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ [Εξέταση]
3ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
15:00 --- ---
AUD320 - Τεχνολογία Ήχου [Εξέταση]THE500 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙΙ [Εξέταση]
2ο Έτος3ο Έτος
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κανελλοπούλου ΑικατερίνηΧαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Carle Martin Alexander
Αμφ.2Αμφ.1
--- --- --- --- --- ---
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Εξέταση]
3ο Έτος
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
--- --- --- ---
AUD420 - Διαδραστικα Συστήματα Ήχου [Εξέταση]VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας [Εξέταση]
2ο Έτος4ο Έτος
Ζάννος ΙωάννηςΖήβας Αντώνιος
Αίθουσα 4Αίθουσα 3
---
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης [Εξέταση]
Β Εξάμηνο
Μαρτίνη Α
ΙΣΤ1
THE202 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων Ι [Εξέταση]FRE362 - Μουσική Ανθολογία [Εξέταση]
1ο Έτος2ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Κουντουράς ΣτράτοςΛέκκας Μάρκος
Αμφ.1Αίθουσα 3
THE700 - Διαδικτυακή Επικοινωνία [Εξέταση]
4ο Έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 4
THE402 - Θεωρία της Επικοινωνίας Ι [Εξέταση]
2ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.1
16:00 --- ---
AUD320 - Τεχνολογία Ήχου [Εξέταση]THE500 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙΙ [Εξέταση]
2ο Έτος3ο Έτος
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κανελλοπούλου ΑικατερίνηΧαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Carle Martin Alexander
Αμφ.2Αμφ.1
--- --- --- --- --- ---
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Εξέταση]
3ο Έτος
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
---
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Εξέταση]
4ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
---
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
3ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
---
THE901 - Τέχνη & Δίκαιο [Εξέταση]
5ο Έτος
Μπότη Μαρία
THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης [Εξέταση]
Β Εξάμηνο
Μαρτίνη Α
ΙΣΤ1
FRE362 - Μουσική Ανθολογία [Εξέταση]
2ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
---
THE402 - Θεωρία της Επικοινωνίας Ι [Εξέταση]
2ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.1
17:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Εξέταση]
4ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
---
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
3ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Εξέταση]
1ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αμφ.1
THE901 - Τέχνη & Δίκαιο [Εξέταση]
5ο Έτος
Μπότη Μαρία
---
THE302 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων ΙΙ (Υ) [Εξέταση]
2ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.2
--- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]
Α1Α2
Παναγόπουλος Μιχαήλ, [ΥΔ] Μουστάκας Νικόλαος[ΥΔ] Τραπέρας Δημήτριος
Αμφ.2Αμφ.1
---
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Εξέταση]AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα [Εξέταση]
1ο Έτος3ο Έτος
Ζήβας ΑντώνιοςΖάννος Ιωάννης
Αμφ.1Αίθουσα 4
--- ---
THE302 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων ΙΙ (Υ) [Εξέταση]
2ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.2
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Εξέταση]
2ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εξέταση]
2ο Έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 3
19:00 --- ---
AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]
Α1Α2
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κρουστάλλης Βασίλειος[ΥΔ] Μπέζας Άρης
Αμφ.2Αμφ.1
--- --- --- --- --- --- --- ---
TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]
Α1Α2
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Λάμπουρα ΣτέλλαΜηλιώτης Γεώργιος, Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αμφ.1Αμφ.2
THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι [Εξέταση]
Α1Α23ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ, [ΥΔ] Μουστάκας Νικόλαος[ΥΔ] Τραπέρας ΔημήτριοςΖήβας Αντώνιος
Αμφ.2Αμφ.1Αίθουσα 3
---
AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα [Εξέταση]
3ο Έτος
Ζάννος Ιωάννης
Αίθουσα 4
---
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Εξέταση]
3ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
AUD521 - Ηχητική Επεξεργασία [Εξέταση]
3ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Εξέταση]
2ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εξέταση]
2ο Έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 3
20:00 --- ---
AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]
Α1Α2
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κρουστάλλης Βασίλειος[ΥΔ] Μπέζας Άρης
Αμφ.2Αμφ.1
--- --- --- --- --- --- --- ---
TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]
Α1Α2
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Λάμπουρα ΣτέλλαΜηλιώτης Γεώργιος, Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αμφ.1Αμφ.2
VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι [Εξέταση]
3ο Έτος
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
--- --- ---
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Εξέταση]
3ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
AUD521 - Ηχητική Επεξεργασία [Εξέταση]
3ο Έτος
Λέκκας Μάρκος
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
--- ---
21:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 10/9/17 10:56 Μ.Μ.

Πίσω στην αρχή

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
[Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Δευτέρα 4/9 Τρίτη 5/9 Τετάρτη 6/9 Πέμπτη 7/9 Παρασκευή 8/9 Δευτέρα 11/9 Τρίτη 12/9 Τετάρτη 13/9 Πέμπτη 14/9 Παρασκευή 15/9 Δευτέρα 18/9 Τρίτη 19/9 Τετάρτη 20/9 Πέμπτη 21/9 Παρασκευή 22/9 Δευτέρα 25/9 Τρίτη 26/9 Τετάρτη 27/9 Πέμπτη 28/9 Παρασκευή 29/9
08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS630 - Τρισδιάστατα Γραφικά [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- ---
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS630 - Τρισδιάστατα Γραφικά [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Ψηφιακής Εικόνας [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
---
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
1ο Έτος3ο Έτος
Βερύκιος ΣπυρίδωνΒαλιανάτος Θωμάς
Εργαστήριο ΣχεδίουΑίθουσα 3
VIS430 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες Ι [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS536 - Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Ψηφιακής Εικόνας [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
VIS530 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες ΙΙ [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Υ) [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
1ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
VIS430 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες Ι [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- --- --- ---
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας ΙΙ | AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική | AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
5ο Έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Αίθουσα 3
12:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS536 - Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
---
VIS530 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες ΙΙ [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Υ) [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
1ο Έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
--- --- --- --- ---
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας ΙΙ | AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική | AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
5ο Έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Αίθουσα 3
13:00 --- --- --- --- --- ---
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
--- --- --- --- --- ---
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
--- ---
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος
Ψαρράς Βασίλης
Αίθουσα 3
---
AVA341 - Διαδραστικά Πολυμέσα | AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο | AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα | TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος, 5ο Έτος, 3ο Έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης
Αίθουσα 3
---
14:00 --- --- --- --- --- ---
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος
Ψαρράς Βασίλης
Αίθουσα 3
---
AVA341 - Διαδραστικά Πολυμέσα | AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο | AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα | TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος, 5ο Έτος, 3ο Έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης
Αίθουσα 3
---
15:00 --- --- --- --- --- ---
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος
Ψαρράς Βασίλης
Αίθουσα 3
--- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- ---
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος
Ψαρράς Βασίλης
Αίθουσα 3
---
THE602 - Σημειολογία των Πολυμέσων Ι / THE702 - Σημειολογία των Πολυμέσων ΙI [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος, 4ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
--- ---
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
4ο Έτος
Κωνσταντίνου Νικόλαος, [ΥΔ] Κόκκαλης Νικόλαος
Αίθουσα 3
AVA945 - Ψηφιακή Σύνδεση Εικονικών Περιβαλλόντων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
5ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
--- --- --- ---
THE602 - Σημειολογία των Πολυμέσων Ι / THE702 - Σημειολογία των Πολυμέσων ΙI [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος, 4ο Έτος
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
3ο Έτος
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
--- ---
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
4ο Έτος
Κωνσταντίνου Νικόλαος, [ΥΔ] Κόκκαλης Νικόλαος
Αίθουσα 3
AVA945 - Ψηφιακή Σύνδεση Εικονικών Περιβαλλόντων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
5ο Έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
--- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός | AUD723 - Τέχνη Ήχου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος, 4ο Έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Αίθουσα 3
--- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός | AUD723 - Τέχνη Ήχου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
2ο Έτος, 4ο Έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Αίθουσα 3
--- ---
21:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 10/9/17 10:56 Μ.Μ.

Πίσω στην αρχή

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
[Εξέταση εργαστηρίου]
Δευτέρα 4/9 Τρίτη 5/9 Τετάρτη 6/9 Πέμπτη 7/9 Παρασκευή 8/9 Δευτέρα 11/9 Τρίτη 12/9 Τετάρτη 13/9 Πέμπτη 14/9 Παρασκευή 15/9 Δευτέρα 18/9 Τρίτη 19/9 Τετάρτη 20/9 Πέμπτη 21/9 Παρασκευή 22/9 Δευτέρα 25/9 Τρίτη 26/9 Τετάρτη 27/9 Πέμπτη 28/9 Παρασκευή 29/9
08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- ---
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
1ο Έτος
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- ---
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
1ο Έτος
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- ---
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
1ο Έτος
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 10/9/17 10:56 Μ.Μ.

Πίσω στην αρχή

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
[Προφορική Εξέταση]
Δευτέρα 4/9 Τρίτη 5/9 Τετάρτη 6/9 Πέμπτη 7/9 Παρασκευή 8/9 Δευτέρα 11/9 Τρίτη 12/9 Τετάρτη 13/9 Πέμπτη 14/9 Παρασκευή 15/9 Δευτέρα 18/9 Τρίτη 19/9 Τετάρτη 20/9 Πέμπτη 21/9 Παρασκευή 22/9 Δευτέρα 25/9 Τρίτη 26/9 Τετάρτη 27/9 Πέμπτη 28/9 Παρασκευή 29/9
08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13:00 --- --- --- ---
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Προφορική Εξέταση]
3ο Έτος
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
14:00 --- --- --- ---
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Προφορική Εξέταση]
3ο Έτος
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
15:00 ---
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Προφορική Εξέταση]
4ο Έτος
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16:00 ---
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Προφορική Εξέταση]
4ο Έτος
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 10/9/17 10:56 Μ.Μ.

Πίσω στην αρχή