Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Σύνολο δραστηριοτήτων
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α

4
/
9
08:00 -X-
09:00
2ο Έτος
TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι (Υ) [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος
Αμφ.1
10:00
2ο Έτος
TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι (Υ) [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος
Αμφ.1
11:00
Α1Α2
THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]
Χαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Δρόσος Γεώργιος[ΥΔ] Αδαμοπούλου Ροζαλία
Αμφ.1Αμφ.2
12:00
Α1Α2
THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]THE100 - Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Υ) [Εξέταση]
Χαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Δρόσος Γεώργιος[ΥΔ] Αδαμοπούλου Ροζαλία
Αμφ.1Αμφ.2
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Τ
ρ
ί
τ
η

5
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00 ---
12:00 ---
13:00 ---
14:00 ---
15:00
4ο Έτος
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Προφορική Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
16:00
4ο Έτος
AUD822 - Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων [Προφορική Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η

6
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00
4ο Έτος, 5ο Έτος
VIS832/VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι/II [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος
Αίθουσα 4
11:00
4ο Έτος, 5ο Έτος
VIS832/VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι/II [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος
Αίθουσα 4
12:00 ---
13:00 ---
14:00 ---
15:00
2ο Έτος3ο Έτος
AUD320 - Τεχνολογία Ήχου [Εξέταση]THE500 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙΙ [Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κανελλοπούλου ΑικατερίνηΧαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Carle Martin Alexander
Αμφ.2Αμφ.1
16:00
2ο Έτος3ο Έτος
AUD320 - Τεχνολογία Ήχου [Εξέταση]THE500 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙΙ [Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κανελλοπούλου ΑικατερίνηΧαμαλίδη Έλενα, [ΥΔ] Carle Martin Alexander
Αμφ.2Αμφ.1
17:00 ---
18:00 ---
19:00
Α1Α2
AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κρουστάλλης Βασίλειος[ΥΔ] Μπέζας Άρης
Αμφ.2Αμφ.1
20:00
Α1Α2
AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Υ) [Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας, [ΥΔ] Κρουστάλλης Βασίλειος[ΥΔ] Μπέζας Άρης
Αμφ.2Αμφ.1
21:00 -X-
Π
έ
μ
π
τ
η

7
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00
2ο Έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα
Αμφ.2
11:00
2ο Έτος
TEC411 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ [Εξέταση]
Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Στέλλα
Αμφ.2
12:00 ---
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή

8
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00
1ο Έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
12:00
1ο Έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 4
13:00
3ο Έτος1ο Έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Προφορική Εξέταση]TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση εργαστηρίου]
Φλώρος ΑνδρέαςΛάμπουρα Στέλλα
Γραφείο ΑνάκτοραΑίθουσα 4
14:00
3ο Έτος
AUD622 - Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου [Προφορική Εξέταση]
Φλώρος Ανδρέας
Γραφείο Ανάκτορα
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α

1
1
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00 ---
12:00 ---
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Τ
ρ
ί
τ
η

1
2
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00 ---
12:00 ---
13:00
3ο Έτος
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
14:00
3ο Έτος
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
15:00
3ο Έτος
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
16:00
3ο Έτος
THE504 - Εισαγωγή στην Ιστορία & Θεωρία του Κινηματογράφου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Χάλκου Μαρία
Αίθουσα 3
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η

1
3
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00
2ο Έτος
FRE361 - Παιδαγωγικά I, TI (ΙΕΑ101) [Εξέταση]
Αγγελάκος Κωνσταντίνος (ΤΙΣΤ)
12:00
2ο Έτος
FRE361 - Παιδαγωγικά I, TI (ΙΕΑ101) [Εξέταση]
Αγγελάκος Κωνσταντίνος (ΤΙΣΤ)
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Π
έ
μ
π
τ
η

1
4
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00 ---
12:00 ---
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή

1
5
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00 ---
12:00
2ο Έτος
THE405 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Εξέταση]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Καϊμάρα Πολυξένη, [ΥΔ] Παπαχρήστου Δήμητρα
Αμφ.2
13:00
2ο Έτος
THE405 - Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας [Εξέταση]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Καϊμάρα Πολυξένη, [ΥΔ] Παπαχρήστου Δήμητρα
Αμφ.2
14:00 ---
15:00
3ο Έτος
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Εξέταση]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
16:00
3ο Έτος
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Εξέταση]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
17:00
3ο Έτος
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
18:00
3ο Έτος
THE605 - Διδακτική της Τέχνης Ι: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Α'θμια Εκπαίδευση [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Γιαννημάρα Ειρήνη, [ΥΔ] Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, [ΥΔ] Ελούλ Ιουστίνη
Αμφ.1
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α

1
8
/
9
08:00 -X-
09:00
3ο Έτος
VIS630 - Τρισδιάστατα Γραφικά [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
10:00
3ο Έτος4ο Έτος
VIS630 - Τρισδιάστατα Γραφικά [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]THE805 - Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη [Εξέταση]
Βαλιανάτος ΘωμάςΔιονυσίου Ζ. (ΤΜΣ)
Αίθουσα 3121
11:00
Β1Β23ο Έτος4ο Έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]VIS536 - Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]THE805 - Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη [Εξέταση]
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Παναγόπουλος ΜιχαήλΛάμπουρα Στέλλα, [ΥΔ] Παπαχρήστου ΔήμητραΒαλιανάτος ΘωμάςΔιονυσίου Ζ. (ΤΜΣ)
Αμφ.1Αμφ.2Αίθουσα 3121
12:00
Β1Β23ο Έτος4ο Έτος
TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]TEC210 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II [Εξέταση]VIS536 - Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]THE805 - Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη [Εξέταση]
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Παναγόπουλος ΜιχαήλΛάμπουρα Στέλλα, [ΥΔ] Παπαχρήστου ΔήμητραΒαλιανάτος ΘωμάςΔιονυσίου Ζ. (ΤΜΣ)
Αμφ.1Αμφ.2Αίθουσα 3121
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00 ---
17:00 ---
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Τ
ρ
ί
τ
η

1
9
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00
2ο Έτος
VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Ψηφιακής Εικόνας [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
11:00
2ο Έτος
VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Ψηφιακής Εικόνας [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
12:00 ---
13:00
2ο Έτος
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
14:00
2ο Έτος
VIS431 - Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
15:00 ---
16:00
4ο Έτος
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
17:00
4ο Έτος
VIS831 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙΙ [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
18:00 ---
19:00
Α1Α2
TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Λάμπουρα ΣτέλλαΜηλιώτης Γεώργιος, Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αμφ.1Αμφ.2
20:00
Α1Α2
TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι (Υ) [Εξέταση]
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Λάμπουρα ΣτέλλαΜηλιώτης Γεώργιος, Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αμφ.1Αμφ.2
21:00 -X-
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η

2
0
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00
3ο Έτος
VIS530 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες ΙΙ [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
12:00
3ο Έτος
VIS530 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες ΙΙ [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
13:00
2ο Έτος
TEC414 - Μαθηματικά & Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εξέταση]
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αίθουσα 3
14:00
2ο Έτος
TEC414 - Μαθηματικά & Οπτικοακουστική Τεχνολογία [Εξέταση]
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Αίθουσα 3
15:00 ---
16:00 ---
17:00
4ο Έτος
AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Κωνσταντίνου Νικόλαος, [ΥΔ] Κόκκαλης Νικόλαος
Αίθουσα 3
18:00
Α1Α24ο Έτος
THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]AVA840 - Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Παναγόπουλος Μιχαήλ, [ΥΔ] Μουστάκας Νικόλαος[ΥΔ] Τραπέρας ΔημήτριοςΚωνσταντίνου Νικόλαος, [ΥΔ] Κόκκαλης Νικόλαος
Αμφ.2Αμφ.1Αίθουσα 3
19:00
3ο ΈτοςΑ1Α2
VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι [Εξέταση]THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]THE104 - Μαθηματικά & Τέχνη (Υ) [Εξέταση]
Ζήβας ΑντώνιοςΠαναγόπουλος Μιχαήλ, [ΥΔ] Μουστάκας Νικόλαος[ΥΔ] Τραπέρας Δημήτριος
Αίθουσα 3Αμφ.2Αμφ.1
20:00
3ο Έτος
VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
21:00 -X-
Π
έ
μ
π
τ
η

2
1
/
9
08:00 -X-
09:00
3ο Έτος
THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
10:00
1ο Έτος3ο Έτος
VIS230 - Σχέδιο - Χρώμα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]THE601 - Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βερύκιος ΣπυρίδωνΒαλιανάτος Θωμάς
Εργαστήριο ΣχεδίουΑίθουσα 3
11:00
1ο Έτος
VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Υ) [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
12:00
4ο Έτος1ο Έτος
AUD722 - Μουσική Πληροφορική [Εξέταση]VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Υ) [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ζάννος ΙωάννηςΒαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 4Αίθουσα 3
13:00
3ο Έτος4ο Έτος2ο Έτος
VIS632 - Εικονογράφηση Κόμικ [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]AUD722 - Μουσική Πληροφορική [Εξέταση]VIS331 - Φωτογραφία Ι [Εξέταση]
Βερύκιος ΣπυρίδωνΖάννος ΙωάννηςΖήβας Αντώνιος
Εργαστήριο Πολυμέσων/3DΑίθουσα 4Αίθουσα 3
14:00
2ο Έτος
VIS331 - Φωτογραφία Ι [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
15:00 ---
16:00
3ο Έτος
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αίθουσα 3
17:00
3ο Έτος5ο Έτος
VIS631 - Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ [Εξέταση]AVA945 - Ψηφιακή Σύνδεση Εικονικών Περιβαλλόντων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ζήβας ΑντώνιοςΠαναγόπουλος Μιχαήλ
Αίθουσα 3Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
18:00
5ο Έτος
AVA945 - Ψηφιακή Σύνδεση Εικονικών Περιβαλλόντων [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Παναγόπουλος Μιχαήλ
Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή

2
2
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00
2ο Έτος
VIS430 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες Ι [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
11:00
2ο Έτος
VIS430 - Γραφικές - Γραφιστικές Τέχνες Ι [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Βαλιανάτος Θωμάς
Αίθουσα 3
12:00 ---
13:00 ---
14:00
2ο Έτος4ο Έτος
AUD420 - Διαδραστικα Συστήματα Ήχου [Εξέταση]VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας [Εξέταση]
Ζάννος ΙωάννηςΖήβας Αντώνιος
Αίθουσα 4Αίθουσα 3
15:00
2ο Έτος4ο Έτος
AUD420 - Διαδραστικα Συστήματα Ήχου [Εξέταση]VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας [Εξέταση]
Ζάννος ΙωάννηςΖήβας Αντώνιος
Αίθουσα 4Αίθουσα 3
16:00 ---
17:00
1ο Έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Εξέταση]
Ζήβας Αντώνιος
Αμφ.1
18:00
1ο Έτος3ο Έτος
VIS231 - Εισαγωγή στην Φωτογραφία [Εξέταση]AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα [Εξέταση]
Ζήβας ΑντώνιοςΖάννος Ιωάννης
Αμφ.1Αίθουσα 4
19:00
3ο Έτος
AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα [Εξέταση]
Ζάννος Ιωάννης
Αίθουσα 4
20:00 ---
21:00 -X-
Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α

2
5
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00 ---
12:00 ---
13:00 ---
14:00 ---
15:00 ---
16:00
5ο Έτος
THE901 - Τέχνη & Δίκαιο [Εξέταση]
Μπότη Μαρία
17:00
5ο Έτος
THE901 - Τέχνη & Δίκαιο [Εξέταση]
Μπότη Μαρία
18:00 ---
19:00 ---
20:00 ---
21:00 -X-
Τ
ρ
ί
τ
η

2
6
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00
2ο Έτος
THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι [Εξέταση]
Μαρτίνη Α
ΙΣΤ1
12:00
4ο Έτος2ο Έτος
AUD821 - Αλγοριθμική Δόμηση Ήχου [Εξέταση]THE400 - Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι [Εξέταση]
Ζάννος ΙωάννηςΜαρτίνη Α
Αίθουσα 4ΙΣΤ1
13:00
4ο Έτος2ο Έτος
AUD821 - Αλγοριθμική Δόμηση Ήχου [Εξέταση]VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ζάννος ΙωάννηςΨαρράς Βασίλης
Αίθουσα 4Αίθουσα 3
14:00
2ο Έτος
VIS432 - Χώρος & Ανθρώπινη Φιγούρα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ψαρράς Βασίλης
Αίθουσα 3
15:00
2ο ΈτοςΒ Εξάμηνο
AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης [Εξέταση]
Ψαρράς ΒασίληςΜαρτίνη Α
Αίθουσα 3ΙΣΤ1
16:00
2ο ΈτοςΒ Εξάμηνο
AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]THE200 - Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης [Εξέταση]
Ψαρράς ΒασίληςΜαρτίνη Α
Αίθουσα 3ΙΣΤ1
17:00 ---
18:00 ---
19:00
3ο Έτος
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
20:00
3ο Έτος
AUD621 - Μουσική Θεωρία & Ανάλυση [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
21:00 -X-
Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η

2
7
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00 ---
11:00 ---
12:00 ---
13:00 ---
14:00
1ο Έτος
THE202 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων Ι [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Κουντουράς Στράτος
Αμφ.1
15:00
1ο Έτος2ο Έτος
THE202 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων Ι [Εξέταση]FRE362 - Μουσική Ανθολογία [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Κουντουράς ΣτράτοςΛέκκας Μάρκος
Αμφ.1Αίθουσα 3
16:00
2ο Έτος
FRE362 - Μουσική Ανθολογία [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
17:00
2ο Έτος
THE302 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων ΙΙ (Υ) [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.2
18:00
2ο Έτος
THE302 - Φιλοσοφία & Αισθητική των Μέσων ΙΙ (Υ) [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.2
19:00
2ο Έτος, 4ο Έτος3ο Έτος
AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός | AUD723 - Τέχνη Ήχου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]AUD521 - Ηχητική Επεξεργασία [Εξέταση]
Λουφόπουλος ΑπόστολοςΛέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
20:00
2ο Έτος, 4ο Έτος3ο Έτος
AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός | AUD723 - Τέχνη Ήχου [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]AUD521 - Ηχητική Επεξεργασία [Εξέταση]
Λουφόπουλος ΑπόστολοςΛέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3Εργαστήριο Πολυμέσων/3D
21:00 -X-
Π
έ
μ
π
τ
η

2
8
/
9
08:00 -X-
09:00
1ο Έτος
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
10:00
1ο Έτος
AUD221 - Εισαγωγή στην Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
11:00
3ο Έτος
AUD520 - Τάσεις στη Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
12:00
3ο Έτος
AUD520 - Τάσεις στη Μουσική [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
13:00
2ο Έτος, 5ο Έτος, 3ο Έτος
AVA341 - Διαδραστικά Πολυμέσα | AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο | AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα | TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Δεληγιάννης Ιωάννης
Αίθουσα 3
14:00
2ο Έτος, 5ο Έτος, 3ο Έτος4ο Έτος
AVA341 - Διαδραστικά Πολυμέσα | AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο | AVA641 - Εφαρμοσμένα Πολυμέσα | TEC611 - Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]THE700 - Διαδικτυακή Επικοινωνία [Εξέταση]
Δεληγιάννης ΙωάννηςΓιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 3Αίθουσα 4
15:00
4ο Έτος
THE700 - Διαδικτυακή Επικοινωνία [Εξέταση]
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 4
16:00
3ο Έτος, 4ο Έτος
THE602 - Σημειολογία των Πολυμέσων Ι / THE702 - Σημειολογία των Πολυμέσων ΙI [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
17:00
3ο Έτος, 4ο Έτος
THE602 - Σημειολογία των Πολυμέσων Ι / THE702 - Σημειολογία των Πολυμέσων ΙI [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
18:00
2ο Έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
19:00
2ο Έτος
AUD421 - Μουσική Μορφολογία [Εξέταση]
Λέκκας Μάρκος
Αίθουσα 3
20:00 ---
21:00 -X-
Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή

2
9
/
9
08:00 -X-
09:00 ---
10:00
3ο Έτος
TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εξέταση]
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 4
11:00
5ο Έτος3ο Έτος
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας ΙΙ | AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική | AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]TEC610 - Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου [Εξέταση]
Λουφόπουλος ΑπόστολοςΓιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Αίθουσα 3Αίθουσα 4
12:00
5ο Έτος
AUD820 - Ηχητική Επένδυση Εικόνας ΙΙ | AUD823 - Ηλεκτρονική Μουσική | AUD824 - Ηχητικά Περιβάλλοντα [Παράδοση Φακέλων/Παρουσίαση εργασιών]
Λουφόπουλος Απόστολος
Αίθουσα 3
13:00
3ο Έτος
THE502 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
14:00
3ο Έτος
THE502 - Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα
Αίθουσα 3
15:00
2ο Έτος
THE402 - Θεωρία της Επικοινωνίας Ι [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.1
16:00
2ο Έτος
THE402 - Θεωρία της Επικοινωνίας Ι [Εξέταση]
Ονοράτου Νταλίλα, [ΥΔ] Μυλωνάς Δημήτρης
Αμφ.1
17:00 ---
18:00
2ο Έτος
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εξέταση]
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 3
19:00
2ο Έτος
TEC410 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων [Εξέταση]
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Λάμπουρα Στέλλα
Αίθουσα 3
20:00 ---
21:00 -X-
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 10/9/17 10:56 Μ.Μ.