Όνομα ιδρύματος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Παρατηρήσεις: Εξετάσεις Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
Απαλλακτική εργασία: Χάλκου (ΤΗΕ804), Τηλιγάδης (AVA944?,AVA643,VIS830,THE600), Τσιρίδου (AVA744, AVA435, AVA434,THE503,???), THE102

Προβολή λίστας συγκρούσεων κανόνων.
View statistics: students, Εκπαιδευτικοί.
Προβολή XML: Τμήματα, Εκπαιδευτικοί, Δραστηριότητες.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Χρονοδιαγράμματα
Ημέρες οριζόντια (Χ)Ημέρες κάθετα (Ψ)Ώρες οριζόντια (Χ)Ώρες κάθετα (Ψ)
Τμήματα Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Τάξεις Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Έτη Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Εκπαιδευτικοί Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Ελεύθερος χρόνος εκπαιδευτικών Προβολή Προβολή --- ---
Αίθουσες Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Μαθήματα Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Activity Tags Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Δραστηριότητες Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.33.1 στις 10/9/17 10:56 Μ.Μ.