Όνομα ιδρύματος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Παρατηρήσεις: Εξετάσεις Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
Απαλλακτική εργασία: Χάλκου (ΤΗΕ804), Τηλιγάδης (AVA944?,AVA643,VIS830,THE600), Τσιρίδου (AVA744, AVA435, AVA434,THE503,???), THE102

This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
All studentsFree daysGapsGaps per dayHours per day
Sum8625------
Average10.753.13------
Min6002
Max151266
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.31.8 στις 1/8/17 1:56 Μ.Μ.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
Σχολικό έτοςMin free daysMax free daysMin hours per dayMax hours per dayMin gaps per weekΜέγιστα κενά εβδομαδιαίωςMin gaps per dayΜέγιστα κενά ημέρας
1ο Έτος1113230000
2ο Έτος66269903
3ο Έτος7726121206
4ο Έτος1010244404
5ο Έτος1515220000
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.31.8 στις 1/8/17 1:56 Μ.Μ.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
ΤάξηMin free daysMax free daysMin hours per dayMax hours per dayMin gaps per weekΜέγιστα κενά εβδομαδιαίωςMin gaps per dayΜέγιστα κενά ημέρας
Α Εξάμηνο1111230000
Β Εξάμηνο1313230000
2ο Έτος Automatic Group66269903
3ο Έτος Automatic Group7726121206
4ο Έτος Automatic Group1010244404
5ο Έτος Automatic Group1515220000
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.31.8 στις 1/8/17 1:56 Μ.Μ.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΤΤΗΕ
ΤμήμαFree daysTotal gapsMin gaps per dayΜέγιστα κενά ημέραςMin hours per dayMax hours per day
Α11100023
Α21100023
Β11300023
Β21300023
2ο Έτος Automatic Group Automatic Subgroup690326
3ο Έτος Automatic Group Automatic Subgroup7120626
4ο Έτος Automatic Group Automatic Subgroup1040424
5ο Έτος Automatic Group Automatic Subgroup1500022
Το χρονοδιάγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.31.8 στις 1/8/17 1:56 Μ.Μ.