Κανονισμός Εξοπλισμού Εργαστηρίων

 


Εσωτερικός Κανονισμός Εξοπλισμού
[Έκδοση 1, .pdf 87,3 Kb - Ενημέρωση: 06-02-2016]


Άρθρο 1

Γενικά
Τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Βίντεο και του εργαστηρίου Ήχου, μπορούν να δανεισθούν, οι Διδάσκοντες – ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ και οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται μόνο για δραστηριότητες που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία που περιγράφεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Ο εξοπλισμός δανείζεται από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουλίου, τελευταία ημέρα επιστροφής.

Ο εξοπλισμός δανείζεται από μία έως δέκα ημέρες, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι χρήστες.

Η συμφωνηθείσα με τον εκάστοτε Υπεύθυνο του Εξοπλισμού ημερομηνία επιστροφής του εξοπλισμού πρέπει να τηρείται αυστηρά. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος χρειαστεί τον εξοπλισμό για επιπλέον χρόνο μπορεί να συνεννοηθεί με τον Υπεύθυνο Εξοπλισμού για μία εύλογη παράταση.

Εάν υπάρξει καθυστέρηση μετά την ημερομηνία παράτασης επιστροφής του εξοπλισμού, τότε δεν πιστώνονται οι μονάδες ECTS στο αντίστοιχο μάθημα.

Σε περίπτωση κλοπής του εξοπλισμού πρέπει να γίνει δήλωση στην αρμόδια αστυνομική αρχή και να προσκομισθεί αντίγραφο στην Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 2

Εξοπλισμός Εργαστηρίου Βίντεο
Το εργαστήριο Βίντεο διαθέτει τον εξής εξοπλισμό:
1. Τρεις κάμερες Sony DCR-HC44E (mini Dv) και 15 κάμερες SONY HDR-CX155EB, (Internal Memory)
2. Εννέα τριπόδια Giottos.
3. Ένα Steadycam
4. Ένα μπλε πανί για τα γυρίσματα (blue box)
5. Μία κάμερα Panasonic NV-GS 400 δανείζεται εκτός εργαστηρίου για τους φοιτητές από το τέταρτο έτος και μετά, καθώς και ένα τριπόδι τύπoυ Manfrotto 525MVB.
6. Τρεις κάμερες Sony HDR FX1E
7. Δύο τριπόδια Manfrotto 525MVB (1) , 515MVB (2)
8. Τρεις προβολείς φωτισμού Varibeam, Mz με τις βάσεις τους (τρίποδας)
9. Ένα Γερανό ABC Speedy Light Crane
10. Ένα Travelling ABC Will Go
11. Ένα μπουμ VDB M-CL
12. Μικρόφωνα ψείρες Sehnheisser EW-112PG2.
13. Δύο Βιντεοπροβολείς EIKI EIP-2500
14. Κασέτες εγγραφής βίντεο (χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Τμήματος και δεν παραχωρούνται).
15. Δύο Video Recorder Sony HVR -M10E και Sony HVRZ1E
16. Τρία μόνιτορ τύπου Sony LMD 9020 4”, Sony LMD 1410 14”, Sony LMD 2010 20”
17. Ένα Video Mixer MX-4DV
18. Ένα Μίκτη φωτισμού Stage 12pDMX

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Βίντεο: Τάνια Τσιρίδου

Άρθρο 3

Διαδικασία Δανεισμού Ειδικού Εξοπλισμού
Η διαδικασία δανεισμού Ειδικού Εξοπλισμού έχει ως εξ ής :
Α) Ο εξοπλισμός με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 2 δανείζεται από τον υπεύθυνο του δανεισμού του εργαστηρίου με ημερομηνία παραλαβής / παράδοσης και υπογραφή του δανειζόμενου στο Βιβλίο Δανεισμού.
Β) Ο εξοπλισμός με αύξοντα αριθμό από 3 έως και 13 ορίζεται ως Ειδικός Εξοπλισμός και χρησιμοποιείται ως εξής:
Ο ενδιαφερόμενος στέλνει απλή αίτηση μέσω e-mail προς τον Υπεύθυνο του Εξοπλισμού αναφέροντας την εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας χρειάζεται τον εξοπλισμό, καθώς και το προβλεπόμενο διάστημα χρήσης.
Εάν πρόκειται για φοιτητή-φοιτήτρια του Τμήματος, κοινοποιεί (με cc) την αίτηση στο διδάσκοντα που διδάσκει το μάθημα ή επιβλέπει την εργασία, ο οποίος δίνει τη συγκατάθεση του (reply to all: Συμφωνώ).
Στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Τμήματος (Φεστιβάλ, εκθέσεις, κλπ) τον εξοπλισμό το χρεώνεται ο Υπεύθυνος Διδάσκων.
Γ) Ο εξοπλισμός με αύξοντα αριθμό από 14 έως και 18 δεν δανείζεται εκτός τμήματος.
Δ) Ο εξοπλισμός με αύξοντα αριθμό 6 δεν δανείζεται, γιατί υποστηρίζει τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος και χρησιμοποιείται από τους φοιτητές μόνο κατά τη διάρκεια της παράδοσης του μαθήματος.

Άρθρο 4

Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ήχου
Το εργαστήριο Ήχου διαθέτει τον εξής εξοπλισμό:
1. Τρεις φορητούς εγγραφείς ήχου TASCAM Recorder DR100
2. Έξι δυναμικά μικρόφωνα AKG D880
3. Τέσσερις βάσεις για μικρόφωνα
4. Μια κάρτα ήχου M-Audio Firewire 1814
5. Μία κάρτα ήχου MOTU Traveller
6. Τρεις κάρτες ήχου M-AUDIO Profire 610
7. Ένα πυκνωτικό μικρόφωνο RODE NT1-A
8. Ένα εγγραφέα ήχου Sound Devices
9. Έξι καλώδια 20m το καθένα (XLR/M-XLR/F)
10. Πέντε καλώδια 5m το καθένα (XLR/M-XLR/F)
11. Δυο καλώδια 10m το καθένα (XLR/M-XLR/F)
12. Ένα καλώδιο 12m (XLR/M-TRS (1/4 Inch)
13. Δυο καλώδια 3m το καθένα (XLR/M-TRS (1/4 Inch)
14. Ένα καλώδιο 6m (XLR/M-TRS (1/4 Inch)
15. Ένα καλώδιο 8m (XLR/M-TRS (1/4 Inch)
16. Μια ψηφιακή κονσόλα ήχου TASCAM DM3200
17. Ένα ζευγάρι ακουστικών SENNHEISER HD
18. Έξι ηχεία τύπου μόνιτορ EMES
19. Δυο ηχεία τύπου μόνιτορ M-AUDIO
20. Δυο ηχεία τύπου μόνιτορ DYNAUDIO ACOUSTICS
21. Δυο ελεγκτές τύπου MIDI, M-AUDIO
22. Τέσσερις μικρούς μείκτες LEEM WAM-490
23. Τέσσερα DI - Boxes, Omnitronic LH-05

Ο εξοπλισμός με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 3 δανείζεται εκτός τμήματος.
Ο εξοπλισμός με αύξοντα αριθμό από 4 έως και 23 ορίζεται ως Ειδικός Εξοπλισμός (βλ. Άρθρο 3 - Β,Γ και Δ).

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ήχου: Ιωάννης Ζ άννος
Υπεύθυνος Εξοπλισμού: Στράτος Κουντουράς