Σύλλογος Φοιτητών

Ο Σύλλογος Φοιτητών Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2012.

Βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι:

  1. Η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δημιουργικής συνεισφοράς στην κοινωνική πρόοδο, στην υπόθεση της ειρήνης ανάμεσα στους λαούς και τους νέους όλου του κόσμου.
  2. Η ανάπτυξη των πνευματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων μεταξύ φοιτητών-μελών του Συλλόγου, όπως επίσης και η συνεργασία για το σκοπό αυτό με άλλους μορφωτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας (π.χ. φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι διδασκόντων, Ε.Φ.Ε.Ε.).
  3. Η βελτίωση των συνθηκών σπουδών στην Σχολή, η εξερεύνηση λύσεων για τα λειτουργικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, καθώς και η προώθηση μέτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών και τελειόφοιτων.
  4. Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων και ιδιαίτερα των λειτουργών του κλάδου μας.

Καταστατικό Συλλόγου Φοιτητών Τ.ΗΧ.ΕΙ.

Επικοινωνία: sf-avarts@ionio.gr