Γραφείο Διασύνδεσης

Η ενημέρωση για τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η αντιμετώπιση της δύσκολης μετάβασης από τις σπουδές στην αγορά εργασίας, η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στα χρόνια των σπουδών, και η προώθηση καινοτόμων ιδεών μέσω επιχειρηματικών δράσεων αποτελούν αντικείμενο του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.


 

Επίσημος Ιστοχώρος: http://dasta.ionio.gr/liaison/