Πιλοτικό Πρόγραμμα Δημιουργικής Πρακτικής Άσκησης στο κανάλι της ΒΟΥΛΗΣ
Ενημέρωση: 05-07-2017 10:45 | Προβολές: 1459
Social Media

Το κανάλι της Βουλής προγραμματίζει τη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος ευφυούς Πρακτικής Άσκησης, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλιών, σχεδιασμού και εργασίας φοιτητών/τριών, συναφών με το ΤΤΗΕ Ακαδημαϊκών Τμημάτων.
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η δημιουργία πρωτότυπου τηλεοπτικού περιεχομένου με την αισθητική και τη ματιά των νέων και η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Η συγκεκριμένη Πρακτική Άσκηση είναι εξάμηνη (Οκτώβριος- Μάρτιος) και δεν σχετίζεται με την αντίστοιχη πρακτική του προγράμματος σπουδών μας, που είναι δίμηνη. Οι φοιτητές/τριες, που θα συμμετάσχουν δε θα πιστώνονται ECTS μονάδες και θα πληρώνονται 382 ευρώ το μήνα από το ειδικό κονδύλι της Βουλής.
Η ΠΑ καναλιού της Βουλής δεν θα επιλέγεται μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της κανονικής Πρακτικής Άσκησης και απευθύνεται μόνο σε φοιτητές/τριες του 4ου και 5ου έτους.

Φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα παρακαλούνται να στείλουν την αίτηση τους στη γραμματεία αναγράφοντας σαν θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2017.


Επιστροφή