Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Εξοπλισμού [v2.0]
Ενημέρωση: 02-05-2017 19:51 | Προβολές: 1066
Social Media

Επικαιροποιήθηκε [v2.0] ο Εσωτερικός Κανονισμός Εξοπλισμού στη σελίδα Κανονισμός Χρήσης Εξοπλισμού.

Στη νέα έκδοση του κανονισμού περιλαμβάνονται θέματα όπως η διαδικασία δανεισμού, η χρονική διάρκεια δανεισμού καθώς και μεταβατικές διατάξεις από την προηγούμενη έκδοση.

Δείτε αναλυτικά: Κανονισμός Χρήσης Εξοπλισμού


Επιστροφή